Aandeel jongeren (t/m 18 jaar) dat jeugdzorg ontvangt, per gemeente, 2012*