Vermogensverdeling huishoudens, 2006-2012*

Dit maatwerk is verricht in opdracht van prof. dr. W. Salverda (Universiteit van Amsterdam) met financiële steun van de World Top Incomes Database.

Vermogensgroepen (1%) van het huishouden 2006-2012*

In deze tabel wordt de vermogensopbouw per 1%-groep van het vermogen van huishoudens getoond voor de jaren 2006 t/m 2012 (voorlopig).

Top-1% vermogen van huishoudens 2006-2012*

In deze tabel wordt de vermogensopbouw van de hoogste 1%-groep van het vermogen van huishoudens getoond voor de jaren 2006 t/m 2012 (voorlopig).

Top-0,1% vermogen van huishoudens 2011 en 2012*

In deze tabel wordt de vermogensopbouw van de hoogste 0,1%-groep van het vermogen van huishoudens getoond voor de jaren 2011 en 2012 (voorlopig).