Huishoudens met bijzondere bijstand in 2011

Maatwerktabel over het aantal huishoudens dat in 2011 bijzondere bijstand heeft ontvangen, uitgesplist naar het bedrag en de leeftijd en sociaaleconomische categorie van de aanvrager. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.