Huishoudens met bijzondere bijstand in 2011

11-12-2013 15:00

Maatwerktabel over het aantal huishoudens dat in 2011 bijzondere bijstand heeft ontvangen, uitgesplist naar het bedrag en de leeftijd en sociaaleconomische categorie van de aanvrager. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.