Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens schooljaar 2008/'09

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens schooljaar 2008/’09, toelichting