Grenswaarden financiële kengetallen zorginstellingen per sector, 2012*