Pilot resultaatmeting van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF-project of na afloop van een re-integratietraject volgend op een ESF-project. Opdrachtgever het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).