Inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners

Maatwerktabellen over de inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners in de leeftijd van 55 tot en met 64 jaar, 2009-2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).