Aandeel werklozen dat in de afgelopen 4 weken naar werk heeft gezocht, naar manier van zoeken, 2011

Downloads