Organisatiegraad van werknemers 1995-2011

Het CBS heeft gegevens berekend over het aantal werknemers met een baan van ten minste twaalf uur per week en hun organisatiegraad, dat wil zeggen het aandeel dat lid is van een vakorganisatie. De gegevens hebben betrekking op de periode 1995-2011. Het gaat om de volgende tabellen.

1. De organisatiegraad van werknemers naar persoonskenmerken, kenmerken van de werkkring en regio

2. Aantal werknemers dat lid is van een vakorganisatie naar persoonskenmerken, kenmerken van de werkkring en regio

3. Aantal werknemers naar persoonskenmerken, kenmerken van de werkkring en regio

4. Vakbondsleden naar positie op de arbeidsmarkt

5. Betrouwbaarheidsmarges bij de uitkomsten

2011 nog voorlopig

De uitkomsten van 2011 zijn gebaseerd op vier kwartaalbestanden en niet op een samengesteld jaarbestand. Hierdoor moeten de uitkomsten voor 2011 nog als voorlopig beschouwd worden.