Dodelijke bedrijfsongevallen, werknemers en zelfstandigen, 1996-2009

Maatwerktabellen over dodelijke bedrijfsongevallen in 1996-2009, aantallen werknemers in 2009 en aantallen zelfstandigen in 2008. De cijfers zijn uitgesplitst naar bedrijfssector. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.