Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen Landbouwtelling 2010

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen van de Landbouwtelling 2010. Ondanks de krimp van het totale akkerbouwareaal is de teeltoppervlakte van consumptieaardappelen en zaaiuien gestegen.