Kerncijfers detailhandel 2004 (bijgesteld) en 2005

Het aantal publicatiegroepen van de kerncijfers detailhandel in StatLine is teruggebracht van circa 60 tot minder dan 30. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar uitkomsten van een groot aantal winkelbranches is besloten uitkomsten onder het publicatieniveau van StatLine jaarlijks op de website van het CBS te publiceren.

De toelichting en verantwoording van de onderstaande tabellen.

Kerncijfers 2004 (bijgesteld)

De cijfers over 2004 zijn bijgesteld. Dit komt doordat van een aantal bedrijven nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.

Kerncijfers 2005