Auteur: Carin Reep
Financiële schade van criminaliteit tegen burgers

Referenties

Akkermans Math, Rianne Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep, Maartje Tummers-van der Aa. Veiligheidsmonitor 2021. Centraal bureau voor de statistiek Den Haag/Heerlen.

CBS, 2022a. StatLine - Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (cbs.nl).

CBS, 2022b. StatLine - Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio (cbs.nl).

Florêncio Dinei & Herley, Cormac. (2012). Sex, Lies and Cyber-crime Surveys. 10.1007/978-1-4614-1981-5_3. 

Junger, M., B. Veldkamp en L. Koning, 2022. Fraudevictimisatie in Nederland. Universiteit Twente, Nederland. (utwente.nl) .

Kuppens  J., J. Wolsink. J. van Esseveldt, H. Ferwerda, 2020. Fietsdiefstal in Nederland Van fenomeen naar aanpak. Bureau Beeke.

Landelijk Meldpunt Internetoplichting, 2022. Fraude met online handel Feiten en cijfers 2021. 

LIV (Landelijk Intelligence- en Expertisecentrum Voertuigcriminaliteit), 2022. Statistiek voertuigdiefstal januari-december 2021.

NVB, 2022. Online-oplichters richten zich steeds meer op de klant. Nederlandse vereniging van banken (laatst geraadpleegd 25 aug 2022).

Reep, C.M.M. 2011. Auto gestolen? autodiefstallen: analyse van verschil tussen enquête- en registercijfer. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2011. 

Reep, C.M.M. 2012. Fietsdiefstal, omvang en ontwikkeling in Nederland (methodologisch onderzoek). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2012. 

Reep, C.M.M. 2013. Responsgedrag bij de Veiligheidsmonitor 2012. Onderzoek naar responsgedrag en selectiviteit bij inzet van internet en papier. Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen. 

Reep, Carin, 2014. Slachtoffer geweest? Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken met politieregister. Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen. 

Reep, Carin, 2017. Fraude met online handel. Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken met het politieregister. Centraal Bureau voor de Statistiek, Heerlen. 

Waard, Jaap de, 2022. Veiligheidsmonitor 2021. Kennisparel 1 maart 2022. 

Woods, D.W. and L. Walter, 2022. Reviewing Estimates of Cybercrime Victimisation and Cyber Risk Likelihood. 2022 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW).