Auteur: Carin Reep
Financiële schade van criminaliteit tegen burgers

3. Vergoeding financiële schade criminaliteit

3.1 Vergoedingspercentages schade per delict

Bancaire fraude het vaakst vergoed
Slachtoffers van bancaire fraude (waarbij de crimineel toegang tot de rekening had) kregen het vaakst hun geld terug. Afhankelijk van het al dan niet meetellen van de (nog) onbekende schadevergoeding kregen minimaal 6 tot maximaal 8 van de 10 slachtoffers van bancaire fraude de schade (deels) vergoed van de bank of creditcardmaatschappij/online betaaldienst. Vergoeding bij niet-bancaire fraude is sterk afhankelijk van de omstandigheden5) (zie ook kader vergoeding spoofing hieronder). 

Bij de meest frequent voorkomende delicten werd de schade het minst vaak vergoed. Zo was bij fietsdiefstal het vergoedingspercentage minimaal 11 en maximaal 32, en bij aankoopfraude minimaal 8 en maximaal 23. 

3.1.1 Vergoeding schade door financiële dienstverleners per delict, 2021
(Gedeeltelijk) vergoed (%) (Nog) onbekend (%)
Diefstal van voertuigen Fiets 11 21
Diefstal van voertuigen Auto 39 34
Diefstal van voertuigen Ander motorvoertuig 19 31
Diefstal bij woninginbraak Totaal 35 35
Overige diefstal Uit auto 23 30
Overige diefstal Vanaf auto 15 31
Overige diefstal Zakkenrollerij/beroving 11 28
Overige diefstal Overig 6 30
Fraude bij online handel Bij aankoop 8 15
Fraude bij online handel Bij verkoop . .
Fraude in het betalingsverkeer Bancair 61 17
Fraude in het betalingsverkeer Niet-bancair1) 35 16
Overige online criminaliteit Identiteitsfraude 17 36
Overige online criminaliteit Afpersing na hacken . .
Overige online criminaliteit Sextortion . .
Vernieling Bij (poging) tot inbraak 22 57
Vernieling Tuin 3 53
Vernieling Huis 7 69
Vernieling Auto 13 51
Vernieling Motor, scooter, brom-, of snorfiets 6 50
Vernieling Fiets 2 45
Vernieling Anders 5 69
. Minder dan 100 waarnemingen.
1) Aangezien financiële dienstverleners niet-bancaire fraude door spoofing anders dan bankspoofing niet vergoeden, zal in veel van deze gevallen de dader het geld (op verzoek van de bank of via een civiele procedure) terugbetaald hebben.

3.2 Vergoede bedragen per delict en per categorie van delicten

Schadevergoeding varieert van meer dan de helft tot 5 procent per delict
Het deel van de schadebedragen dat door financiële dienstverleners werd vergoed verschilt sterk per delict. Zo werd van de schade door bancaire fraude in het betalingsverkeer, door diefstal van een auto of door diefstal van onderdelen vanaf de auto minstens de helft vergoed. Van de schade door vernieling van fietsen of door vernieling van de tuin daarentegen werd slechts zo’n 5 procent vergoed. Bij bancaire fraude in het betalingsverkeer werd 89 miljoen euro (56 procent van de totale schadelast) door de financiële dienstverleners gedragen. Bij niet-bancaire fraude was dit 87 miljoen euro (46 procent van de totale schade), waarbij een deel van de vergoede bedragen zal zijn teruggevorderd van de dader. 

Verzekeraars 129 miljoen euro uitgekeerd wegens fietsdiefstal 
De uitgekeerde schadebedragen waren het grootst voor fietsdiefstal en vernieling van auto’s. Beide schadeposten bedroegen respectievelijk 129 en 130 miljoen euro voor de verzekeraars. 

3.2.1 Vergoeding schade door financiële dienstverleners per delict, 2021
 Resterende schade voor slachtoffer (miljoen euro)Vergoeding door financiële dienstverleners (miljoen euro)
Diefstal van voertuigen
Fiets276129
Auto6379
Ander motorvoertuig3927
Diefstal bij woninginbraak9270
Overige diefstal
Uit auto5046
Vanaf auto3746
Zakkenrollerij/beroving387
Overig10926
Fraude bij online handel
Bij aankoop21325
Bij verkoop410
Fraude in het betalingsverkeer
Bancair7089
Niet-bancair1)10087
Overige online criminaliteit4111
Vernieling
Bij (poging) tot inbraak5339
Tuin201
Huis3012
Auto315130
Motor, scooter, brom-, of snorfiets101
Fiets111
Anders144
1) Minstens 38 miljoen euro van de niet- bancaire fraude zal zijn terugbetaald door de dader en betreft dus geen schade voor de financiële dienstverleners.
 

In totaal 829 miljoen euro aan schade vergoed door financiële dienstverleners
Voertuigdiefstal en vernieling vormden dan ook de grootste schadeposten voor de financiële dienstverleners. In totaal werd hiervoor 235 respectievelijk 188 miljoen euro aan schade uitgekeerd. Aan online criminaliteit werd in totaal 212 miljoen euro uitgekeerd (een deel hiervan werd terugbetaald door de dader).

Van de totale schade van 2,5 miljard euro werd in totaal 829 miljoen euro (34 procent) vergoed.

 
5) Zowel bancaire fraude als niet-bancaire fraude door bankspoofing wordt altijd vergoed door de banken, mits er geen sprake is van grove nalatigheid. Maar het moet daar dan wel bekend zijn. Een deel van de slachtoffers heeft het delict niet gemeld bij de bank en/of geen aangifte gedaan. Bancaire fraude wordt meestal door de bank afgehandeld zonder noodzaak van aangifte; voor vergoeding van niet-bancaire fraude is een aangifte vereist.