Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik

Literatuur

StatLine

Jongeren met jeugdhulp in natura

Kinderen in bijstandsgezinnen

Deelnemers vmbo, 3e klassers

Geregistreerde verdachten

Werkende jongeren

Huishoudens naar kindertal

Jongeren in een eenoudergezin

Jongeren in speciaal onderwijs

Meldingen kindermishandeling

Meldingen kindermishandeling naar aard van de mishandeling

Referenties

CBS (2019). Veiligheidsmonitor 2019.

CBS (2020a). Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020.

CBS (2020b). Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven.

CBS (2021a). Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2021.

CBS (2021b). Armoede en sociale uitsluiting 2021. Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Hospers, S., Van der Kamp, J & Van der Zijden, Q. (2020). Jeugdhulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen? Onderzoek naar de mogelijkheden van datacollectie over hulp bij kindermishandeling en seksueel geweld. Rapportage in het kader van ZonMw Veilig Opgroeien.

NJI (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak.

Overheid.nl. (z.d.). Jeugdwet. Geraadpleegd op 29 november 2021 via Jeugdwet.

Put van der, C., Assink, M., Schmitz, D., Kuyvenhoven, J., Jager de, A., Stams, G.J. en Dam van, L. (2020). Vroegsignalering van het risico op intensieve jeugdhulp voor preventieve doeleinden. Kind en adolescent, 41, 351-368.

SCP (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017.

SCP (2020). Jeugdhulp in de wijk. Jeugdhulp in de wijk | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Significant (2017). Sturing op specialistische jeugdhulp. Exploratief onderzoek naar het zorglandschap specialistische jeugdhulp.

Trimbos-instituut. (z.d.) NIX18. Geraadpleegd op 29 november 2021 via NIX 18 voor profs | Veelgestelde vragen