Auteur: Linda Fernandez Beiro, Astrid Pleijers

Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik

Over deze publicatie

In dit artikel wordt op basis van de Landelijke Jeugdmonitor de leefsituatie en het jeugdhulpgebruik van jongeren in Nederland in 2020 beschreven, zowel landelijk als op gemeenteniveau. Dit gebeurt aan de hand van een set maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik in een totaalcijfer. Over het algemeen is de verwachting dat hoe beter de leefsituatie van jongeren is, hoe lager het jeugdhulpgebruik. De afgelopen jaren was er op basis van de indicatoren echter sprake van een verbeterde leefsituatie van jongeren, terwijl het jeugdhulpgebruik toenam. Omdat deze tegengestelde bewegingen ingaan tegen de verwachtingen daarover, worden in dit artikel de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik nader bekeken en ook op gemeenteniveau aan elkaar gerelateerd. Er blijkt alleen een matige samenhang te zijn van de indicatoren kinderen in een bijstandsgezin, geregistreerde verdachte jongeren en meldingen van kindermishandeling met het jeugdhulpgebruik. Deze samenhang is zwak voor derdejaarsleerlingen in het vmbo en werkzame jongeren. Op basis van deze eerste verkenning lijken de maatschappelijke indicatoren geschikt om een globaal beeld van de leefsituatie van jongeren te bieden maar minder geschikt om te relateren aan het jeugdhulpgebruik in een gemeente.

1. Inleiding

Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het gelukkig goed. Maar sommigen hebben extra hulp nodig. Voor die extra hulp en ondersteuning zijn gemeenten sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 verantwoordelijk. Zij bepalen in hun jeugdbeleid hoe ze de jeugdhulp organiseren. Zo zetten ze bijvoorbeeld in het kader van preventie in op een kansrijke start maar ook op de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Om te weten wat het effect is van hun jeugdbeleid, monitoren gemeenten hoe het gaat met de kinderen en jongeren.

Om gemeenten daarbij te ondersteunen is ook in de Landelijke Jeugdmonitor allerlei regionale informatie opgenomen over de situatie van de jeugd. In het Jaarrapport Jeugdmonitor wordt daar jaarlijks over gepubliceerd. Daarnaast zijn cijfers hierover terug te vinden in de Jeugdmonitor StatLine en is de zogenoemde benchmark jeugdhulp beschikbaar. Dit is een visueel instrument met als doel om zicht te krijgen op de situatie van de jeugd in de eigen gemeente, maar ook om te kunnen leren van andere gemeenten. Hoe doet de jeugd het in vergelijkbare gemeenten en hoe is het jeugdhulpgebruik in die gemeenten? Doordat de Landelijke Jeugdmonitor ontwikkelingen door de tijd heen volgt, is ook zichtbaar in hoeverre dit beeld door de jaren heen wijzigt. In het Jaarrapport Jeugdmonitor 2020 (CBS, 2020a) werd stilgestaan bij vijf jaar Jeugdwet. Daaruit bleek dat het aandeel jongeren met jeugdhulp in de periode tussen 2015 en 2019 alsmaar is toegenomen. Echter, een aantal maatschappelijke indicatoren die in de Landelijke Jeugdmonitor zijn opgenomen om een beeld te geven van de leefsituatie van de jeugd, laten in deze periode voornamelijk een positieve ontwikkeling zien. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was kleiner. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en het drankgebruik is in deze periode niet veranderd. Dit was de aanleiding om in dit artikel de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik nader te bekijken. De vraag daarbij is ook hoe beiden zich tot elkaar verhouden.

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de maatschappelijke indicatoren zoals die in de Landelijke Jeugdmonitor zijn opgenomen. Het betreft hier een beperkte set aan indicatoren waarmee een globaal beeld wordt geschetst van hoe het met de jeugd in Nederland gesteld is in brede zin, dat wil zeggen in de thuissituatie, op school, op het werk, met de gezondheid en de veiligheid. Daarnaast wordt het jeugdhulpgebruik bekeken. Dit wordt weergegeven in een totaalcijfer, zonder onderscheid te maken naar verschillende vormen van jeugdhulp. Zowel de maatschappelijke indicatoren als het jeugdhulpgebruik worden beschreven op gemeenteniveau.

Vervolgens wordt de samenhang van de maatschappelijke indicatoren met het jeugdhulpgebruik beschreven.

Omdat bij deze samenhang veel factoren een rol kunnen spelen gaat het in onderhavig artikel om exploratieve analyses. Behalve factoren die de jongeren of hun leefsituatie zelf betreffen spelen mogelijk ook andere factoren zoals het gemeentelijk beleid een rol (SCP, 2020). Gemeenten bepalen op lokaal niveau hun eigen beleid op basis van hetgeen in hun regio nodig is en wat zij willen bereiken. De beleidsmatige context op gemeentelijk niveau en andere indicatoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op het jeugdhulpgebruik vallen buiten het bestek van dit artikel en worden in de analyse buiten beschouwing gelaten.

De opbouw van het artikel is als volgt: in paragraaf 2 wordt ingegaan op de maatschappelijke indicatoren en in paragraaf 3 op het jeugdhulpgebruik. Vervolgens wordt in paragraaf 4 de samenhang tussen de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik beschreven en volgen in paragraaf 5 de conclusie en discussie.

 

2. Maatschappelijke indicatoren

In de Landelijke Jeugdmonitor zijn zes thema’s gekozen die een breed beeld bieden van de situatie waarin jongeren opgroeien en die aansluiten bij het doel van de Jeugdwet om de jeugdige in staat te stellen om gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, en voldoende redzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. Deze thema’s zijn wonen en veilig opgroeien, kindermishandeling, school, werk, middelengebruik en criminaliteit. Voor elk thema is in de Landelijke Jeugdmonitor in samenspraak met beleidsmakers bij de Rijksoverheid één maatschappelijke indicator gekozen om op hoofdlijnen een beeld te geven van de situatie van de jeugd per gemeente. Belangrijk voor de keuze van de indicatoren is of de indicator iets zegt over het welzijn van jongeren en of er betrouwbare data beschikbaar zijn die ook door de tijd heen gevolgd kunnen worden.

In deze paragraaf worden de gekozen thema’s en de daarbij behorende indicatoren verder toegelicht. Ook wordt per indicator beschreven wat de huidige stand van zaken is en een beeld geschetst van de gemeenten die hoog en laag scoren op de verschillende indicatoren. Meer gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor (CBS, 2021a).

2.1 Wonen en veilig opgroeien

Uitgangspunt bij het thema wonen en veilig opgroeien is dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin aan de eerste levensbehoeften wordt voldaan. Als gezinnen financieel (te) weinig te besteden hebben, vormt dat een risico voor dit uitgangspunt. Het risico om in een gezin met geldzorgen op te groeien is groter voor kinderen uit bijstandsgezinnen (CBS, 2021b). Voor dit thema wordt daarom sinds 2015 het percentage minderjarigen gepresenteerd dat woont in een gezin waarvan minstens één ouder een bijstandsuitkering ontvangt.

Van alle kinderen onder de 18 jaar behoorde eind 2020 6,2 procent tot een gezin waarin minstens één ouder een bijstandsuitkering had. Naar verhouding woonden toen de meeste bijstandskinderen in Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Pekela. Op provinciaal niveau woonden naar verhouding de meeste bijstandskinderen in de provincie Groningen (8,7 procent) en de minste in de provincie Utrecht (4,9 procent).

2.1.1 Minderjarige bijstandskinderen, 2020
GemeentenaamHet percentage minderjarigen in een bijstandsgezin ten opzichte van alle minderjarige kinderen in de betreffende gemeente (%)
Aa en Hunze3,9
Aalsmeer2,8
Aalten2,8
Achtkarspelen4,9
Alblasserdam3,9
Albrandswaard3,4
Alkmaar5,7
Almelo8,7
Almere7
Alphen aan den Rijn4,2
Alphen-Chaam3,1
Altena2,6
Ameland0
Amersfoort5,4
Amstelveen3,5
Amsterdam12,4
Apeldoorn5,4
Arnhem10,5
Assen6,7
Asten3,3
Baarle-Nassau3,3
Baarn3,2
Barendrecht3,2
Barneveld2,3
Beek (L.)5,2
Beekdaelen3,8
Beemster2,6
Beesel4,8
Berg en Dal5,3
Bergeijk2,3
Bergen (L.)4,1
Bergen (NH.)3,1
Bergen op Zoom9,1
Berkelland3,7
Bernheze2,5
Best3,4
Beuningen3,9
Beverwijk6,7
De Bilt3,6
Bladel2,5
Blaricum2,4
Bloemendaal1,9
Bodegraven-Reeuwijk2,9
Boekel2,2
Borger-Odoorn4,9
Borne2,6
Borsele2,8
Boxmeer3,1
Boxtel4
Breda6,5
Brielle4,5
Bronckhorst2,5
Brummen2,9
Brunssum7,5
Bunnik2
Bunschoten2,3
Buren2,7
Capelle aan den IJssel9,7
Castricum2,6
Coevorden6,8
Cranendonck3,5
Cuijk4,2
Culemborg4,8
Dalfsen2,3
Dantumadiel5
Delft9,9
Deurne3,2
Deventer6,2
Diemen4,9
Dinkelland2,6
Doesburg6
Doetinchem5,6
Dongen3,3
Dordrecht8,3
Drechterland3,3
Drimmelen2
Dronten4,4
Druten4,1
Duiven4,6
Echt-Susteren5,1
Edam-Volendam3,5
Ede3,7
Eemnes2,5
Eemsdelta10,8
Eersel2,7
Eijsden-Margraten2,9
Eindhoven8,1
Elburg3,2
Emmen8,5
Enkhuizen5,4
Enschede9,9
Epe4
Ermelo3,9
Etten-Leur4,8
De Fryske Marren4,1
Geertruidenberg4,6
Geldrop-Mierlo4,9
Gemert-Bakel3,6
Gennep3,5
Gilze en Rijen5,2
Goeree-Overflakkee3,9
Goes5,3
Goirle2,8
Gooise Meren2,7
Gorinchem6
Gouda6,4
Grave4
's-Gravenhage (gemeente)10,7
Groningen (gemeente)11,2
Gulpen-Wittem3,7
Haaksbergen3,9
Haarlem5,5
Haarlemmermeer4,3
Halderberge5,6
Hardenberg3,4
Harderwijk5
Hardinxveld-Giessendam2,5
Harlingen7,7
Hattem2
Heemskerk7,4
Heemstede2
Heerde3,7
Heerenveen5,8
Heerhugowaard3,5
Heerlen13,3
Heeze-Leende1,6
Heiloo2
Den Helder8
Hellendoorn3
Hellevoetsluis6,3
Helmond6,6
Hendrik-Ido-Ambacht3,5
Hengelo (O.)6,2
's-Hertogenbosch4,7
Heumen4,1
Heusden2,9
Hillegom3,4
Hilvarenbeek3,1
Hilversum5,5
Hoeksche Waard3,3
Hof van Twente3,3
Het Hogeland5,4
Hollands Kroon4
Hoogeveen5,7
Hoorn5,5
Horst aan de Maas3
Houten2,7
Huizen5
Hulst4
IJsselstein5,1
Kaag en Braassem3,4
Kampen3,3
Kapelle2,8
Katwijk3,8
Kerkrade10,4
Koggenland2,8
Krimpen aan den IJssel5,5
Krimpenerwaard3,8
Laarbeek3,3
Landerd3,4
Landgraaf8,6
Landsmeer4
Langedijk3,3
Lansingerland3,2
Laren (NH.)2,7
Leeuwarden10
Leiden8,1
Leiderdorp3,9
Leidschendam-Voorburg6,9
Lelystad7,4
Leudal2,5
Leusden2,8
Lingewaard3,3
Lisse3
Lochem3,6
Loon op Zand3,2
Lopik4,7
Losser3,6
Maasdriel2,8
Maasgouw3,6
Maassluis8,7
Maastricht9,4
Medemblik3,6
Meerssen2,9
Meierijstad3,6
Meppel4,8
Middelburg (Z.)7,9
Midden-Delfland2,9
Midden-Drenthe3,4
Midden-Groningen8
Mill en Sint Hubert3,1
Moerdijk4,1
Molenlanden2,4
Montferland3,2
Montfoort3,3
Mook en Middelaar3
Neder-Betuwe2,7
Nederweert3
Nieuwegein5,6
Nieuwkoop2,5
Nijkerk2,8
Nijmegen9,7
Nissewaard8,8
Noardeast-Fryslân4,1
Noord-Beveland4,2
Noordenveld5
Noordoostpolder5,5
Noordwijk2,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten4,2
Nunspeet3,1
Oegstgeest3,5
Oirschot2,6
Oisterwijk2,7
Oldambt9,7
Oldebroek3
Oldenzaal4,2
Olst-Wijhe3,1
Ommen3,6
Oost Gelre3,3
Oosterhout5,1
Ooststellingwerf5,4
Oostzaan3,8
Opmeer2
Opsterland4,2
Oss4,8
Oude IJsselstreek5,1
Ouder-Amstel3,5
Oudewater2,6
Overbetuwe3,2
Papendrecht5
Peel en Maas3
Pekela11
Pijnacker-Nootdorp2,9
Purmerend5,8
Putten2,1
Raalte3,2
Reimerswaal3,1
Renkum5,1
Renswoude1,2
Reusel-De Mierden2,5
Rheden6,8
Rhenen2,4
Ridderkerk7,3
Rijssen-Holten2,9
Rijswijk (ZH.)8,8
Roerdalen4,6
Roermond7,9
De Ronde Venen3,4
Roosendaal7,6
Rotterdam14,8
Rozendaal1,3
Rucphen3,9
Schagen3,3
Scherpenzeel2,8
Schiedam8,9
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland4,7
Simpelveld4,1
Sint Anthonis1,9
Sint-Michielsgestel2,4
Sittard-Geleen7
Sliedrecht5,5
Sluis3,4
Smallingerland7
Soest5
Someren3,3
Son en Breugel3,8
Stadskanaal8,1
Staphorst2
Stede Broec4,2
Steenbergen5,4
Steenwijkerland4,6
Stein (L.)3,6
Stichtse Vecht3,3
Súdwest-Fryslân6,1
Terneuzen6,3
Terschelling0,2
Texel4,1
Teylingen2,5
Tholen3,2
Tiel7
Tilburg9,8
Tubbergen2
Twenterand3,7
Tynaarlo3,1
Tytsjerksteradiel3,9
Uden4,3
Uitgeest3,8
Uithoorn4,2
Urk1,6
Utrecht (gemeente)7,3
Utrechtse Heuvelrug3,2
Vaals7,5
Valkenburg aan de Geul4,4
Valkenswaard4,4
Veendam8,7
Veenendaal4,9
Veere2,1
Veldhoven3,1
Velsen6,3
Venlo7,8
Venray5,7
Vijfheerenlanden4,3
Vlaardingen10,5
Vlieland
Vlissingen10,1
Voerendaal5,7
Voorschoten3,7
Voorst2,9
Vught1,7
Waadhoeke5,8
Waalre3,5
Waalwijk4,4
Waddinxveen3
Wageningen5,7
Wassenaar4,2
Waterland3,9
Weert5,7
Weesp5
West Betuwe2,8
West Maas en Waal3,7
Westerkwartier3,5
Westerveld3
Westervoort8,2
Westerwolde6,6
Westland3,5
Weststellingwerf4
Westvoorne3,5
Wierden2,2
Wijchen4,2
Wijdemeren2,6
Wijk bij Duurstede3,5
Winterswijk4,4
Woensdrecht4,4
Woerden3,3
De Wolden3,1
Wormerland5,4
Woudenberg2,8
Zaanstad6,6
Zaltbommel3
Zandvoort7,1
Zeewolde3,8
Zeist4,9
Zevenaar4,7
Zoetermeer8
Zoeterwoude2,8
Zuidplas3,8
Zundert5,3
Zutphen7,3
Zwartewaterland2,2
Zwijndrecht9,9
Zwolle6,2

2.2 Kindermishandeling

Door kindermishandeling of huiselijk geweld kan de ontwikkeling van kinderen onder druk komen te staan. Zo blijkt uit onderzoek, dat als onderdeel van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen is uitgevoerd, dat bijna de helft van de kinderen die te maken hebben gehad met seksueel geweld uit huis wordt geplaatst (Hospers, Van der Kamp en Van der Zijden, 2020). Kindermishandeling betreft naast seksueel geweld, ook fysiek en emotioneel geweld en verwaarlozing. Voor het krijgen van advies en/of het doen van een melding bij (vermoedens) van kindermishandeling kan men in Nederland in elke regio terecht bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Om een indicatie te krijgen hoeveel kinderen te maken hebben met kindermishandeling is in de Landelijke Jeugdmonitor gekozen voor de indicator van het aantal meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis.

In 2020 waren er bijna 63 duizend meldingen van kindermishandeling in heel Nederland, dit zijn 361 meldingen per 100 duizend inwoners. In het merendeel van de gevallen ging het om emotionele of psychische mishandeling of verwaarlozing of het getuige zijn van geweld. Van fysiek geweld of seksueel misbruik was in ongeveer 1 op de 5 meldingen sprake. Het aantal meldingen van kindermishandeling was in dat jaar met 800 of meer meldingen per 100 duizend inwoners het hoogst in de gemeenten Zwijndrecht, Almere, Dordrecht, Appingedam en Den Haag. Gemeenten met naar verhouding het laagste aantal meldingen waren Tubbergen, Dinkelland, Veere, Oisterwijk en Bunnik (minder dan 100 meldingen per 100 duizend inwoners).

2.2.1 Meldingen van kindermishandeling, 2020
GemeentenaamHet aantal meldingen van kindermishandeling per 100 000 inwoners in de betreffende gemeente ( per 100 000 inwoners)
Aa en Hunze197
Aalsmeer314
Aalten203
Achtkarspelen359
Alblasserdam645
Albrandswaard215
Alkmaar571
Almelo349
Almere880
Alphen aan den Rijn487
Alphen-Chaam196
Altena241
Ameland269
Amersfoort308
Amstelveen371
Amsterdam442
Apeldoorn299
Appingedam816
Arnhem260
Assen292
Asten150
Baarle-Nassau219
Baarn181
Barendrecht216
Barneveld144
Beek (L.)158
Beekdaelen223
Beemster150
Beesel223
Berg en Dal243
Bergeijk188
Bergen (L.)229
Bergen (NH.)184
Bergen op Zoom304
Berkelland217
Bernheze128
Best217
Beuningen212
Beverwijk348
De Bilt220
Bladel245
Blaricum173
Bloemendaal170
Bodegraven-Reeuwijk344
Boekel185
Borger-Odoorn235
Borne172
Borsele198
Boxmeer306
Boxtel211
Breda304
Brielle261
Bronckhorst111
Brummen217
Brunssum431
Bunnik99
Bunschoten274
Buren243
Capelle aan den IJssel387
Castricum278
Coevorden255
Cranendonck355
Cuijk298
Culemborg224
Dalfsen157
Dantumadiel132
Delft497
Delfzijl689
Deurne139
Deventer243
Diemen374
Dinkelland76
Doesburg135
Doetinchem405
Dongen267
Dordrecht843
Drechterland431
Drimmelen202
Dronten409
Druten185
Duiven179
Echt-Susteren206
Edam-Volendam138
Ede175
Eemnes379
Eersel129
Eijsden-Margraten155
Eindhoven275
Elburg281
Emmen336
Enkhuizen511
Enschede341
Epe211
Ermelo185
Etten-Leur353
De Fryske Marren223
Geertruidenberg278
Geldrop-Mierlo227
Gemert-Bakel309
Gennep177
Gilze en Rijen397
Goeree-Overflakkee200
Goes236
Goirle188
Gooise Meren164
Gorinchem621
Gouda524
Grave362
's-Gravenhage (gemeente)800
Groningen (gemeente)380
Gulpen-Wittem141
Haaksbergen103
Haaren104
Haarlem298
Haarlemmermeer260
Halderberge297
Hardenberg197
Harderwijk382
Hardinxveld-Giessendam437
Harlingen223
Hattem123
Heemskerk370
Heemstede129
Heerde161
Heerenveen228
Heerhugowaard556
Heerlen660
Heeze-Leende124
Heiloo167
Den Helder711
Hellendoorn139
Hellevoetsluis411
Helmond465
Hendrik-Ido-Ambacht545
Hengelo (O.)259
's-Hertogenbosch396
Heumen152
Heusden246
Hillegom360
Hilvarenbeek226
Hilversum297
Hoeksche Waard440
Hof van Twente143
Het Hogeland335
Hollands Kroon382
Hoogeveen305
Hoorn689
Horst aan de Maas118
Houten279
Huizen242
Hulst163
IJsselstein337
Kaag en Braassem403
Kampen276
Kapelle197
Katwijk365
Kerkrade612
Koggenland264
Krimpen aan den IJssel237
Krimpenerwaard400
Laarbeek222
Landerd191
Landgraaf441
Landsmeer305
Langedijk391
Lansingerland240
Laren (NH.)133
Leeuwarden419
Leiden412
Leiderdorp314
Leidschendam-Voorburg575
Lelystad732
Leudal181
Leusden214
Lingewaard118
Lisse283
Lochem119
Loon op Zand256
Lopik346
Loppersum315
Losser198
Maasdriel260
Maasgouw146
Maassluis376
Maastricht321
Medemblik421
Meerssen106
Meierijstad216
Meppel265
Middelburg (Z.)266
Midden-Delfland310
Midden-Drenthe181
Midden-Groningen419
Mill en Sint Hubert183
Moerdijk431
Molenlanden535
Montferland278
Montfoort287
Mook en Middelaar127
Neder-Betuwe164
Nederweert118
Nieuwegein473
Nieuwkoop364
Nijkerk116
Nijmegen321
Nissewaard510
Noardeast-Fryslân254
Noord-Beveland135
Noordenveld176
Noordoostpolder634
Noordwijk368
Nuenen, Gerwen en Nederwetten171
Nunspeet251
Oegstgeest342
Oirschot134
Oisterwijk95
Oldambt497
Oldebroek211
Oldenzaal188
Olst-Wijhe192
Ommen250
Oost Gelre169
Oosterhout339
Ooststellingwerf236
Oostzaan154
Opmeer211
Opsterland235
Oss354
Oude IJsselstreek305
Ouder-Amstel321
Oudewater147
Overbetuwe177
Papendrecht762
Peel en Maas115
Pekela738
Pijnacker-Nootdorp434
Purmerend382
Putten270
Raalte159
Reimerswaal154
Renkum191
Renswoude276
Reusel-De Mierden153
Rheden240
Rhenen249
Ridderkerk325
Rijssen-Holten144
Rijswijk (ZH.)615
Roerdalen194
Roermond318
De Ronde Venen382
Roosendaal375
Rotterdam471
Rozendaal
Rucphen393
Schagen323
Scherpenzeel152
Schiedam413
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland133
Simpelveld426
Sint Anthonis129
Sint-Michielsgestel137
Sittard-Geleen325
Sliedrecht674
Sluis194
Smallingerland276
Soest236
Someren232
Son en Breugel173
Stadskanaal458
Staphorst175
Stede Broec529
Steenbergen328
Steenwijkerland295
Stein (L.)320
Stichtse Vecht377
Súdwest-Fryslân289
Terneuzen239
Terschelling205
Texel295
Teylingen321
Tholen233
Tiel368
Tilburg441
Tubbergen71
Twenterand207
Tynaarlo162
Tytsjerksteradiel234
Uden309
Uitgeest402
Uithoorn492
Urk119
Utrecht (gemeente)390
Utrechtse Heuvelrug232
Vaals198
Valkenburg aan de Geul183
Valkenswaard176
Veendam676
Veenendaal346
Veere91
Veldhoven231
Velsen364
Venlo363
Venray298
Vijfheerenlanden308
Vlaardingen416
Vlieland
Vlissingen316
Voerendaal160
Voorschoten410
Voorst163
Vught113
Waadhoeke260
Waalre201
Waalwijk360
Waddinxveen427
Wageningen151
Wassenaar532
Waterland115
Weert190
Weesp177
West Betuwe225
West Maas en Waal181
Westerkwartier221
Westerveld154
Westervoort200
Westerwolde350
Westland376
Weststellingwerf270
Westvoorne136
Wierden123
Wijchen243
Wijdemeren205
Wijk bij Duurstede251
Winterswijk329
Woensdrecht320
Woerden277
De Wolden164
Wormerland277
Woudenberg299
Zaanstad389
Zaltbommel173
Zandvoort380
Zeewolde397
Zeist293
Zevenaar183
Zoetermeer770
Zoeterwoude232
Zuidplas456
Zundert252
Zutphen323
Zwartewaterland198
Zwijndrecht984
Zwolle287

2.3 School

In Nederland hebben kinderen en jongeren het recht om naar school te gaan om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Door naar school te gaan, kunnen ze hun talenten benutten, maar zich ook voorbereiden om een passende plek te vinden op de arbeidsmarkt. De indicator die in de Jeugdmonitor wordt gebruikt om hier een beeld van te geven, is het aandeel derdejaars leerlingen in het vmbo ten opzichte van het totaal aantal derdejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar 2020/’21 zaten bijna 188 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Daarvan volgde de helft (50,2 procent) een opleiding binnen het vmbo, dit zijn ruim 94 duizend leerlingen. De andere helft zat op de havo of het vwo. Gemeenten met de laagste percentages leerlingen op het vmbo liggen veelal in de omgeving van Wassenaar en Bloemendaal, of in het Gooi: Oegstgeest (17,5 procent), Laren (19,4 procent) en Heemstede (23,8 procent). Gemeenten met de hoogste percentages leerlingen op het vmbo liggen relatief vaak in Groningen, Zeeland en Fryslân, zoals Pekela (73,6 procent), Reimerswaal (67,4 procent) en Weststellingwerf (65,3 procent).

Op de Waddeneilanden is het aandeel vmbo’ers met 67,1 procent hoger dan gemiddeld. Texel, het in inwonersaantal grootste Waddeneiland, wijkt met 55,9 procent het minst af van het Nederlandse gemiddelde. Op Texel wordt voortgezet onderwijs aangeboden op alle niveaus, van vmbo-b tot vwo. Dat is op de overige eilanden niet, of maar voor een deel van de opleiding, het geval. Leerlingen die havo of vwo willen volgen moeten vanaf het eerste leerjaar of na de brugperiode naar de wal.

2.3.1 Leerlingen in het derde jaar voortgezet onderwijs op het vmbo, 2020/2021*
GemeentenaamHet percentage derdejaarsleerlingen op het vmbo ten opzichte van alle derdejaarsleerlingen in het voortgezet onderwijs in de betreffende gemeente ( %)
Aa en Hunze49,2
Aalsmeer46,3
Aalten54
Achtkarspelen59,6
Alblasserdam50,7
Albrandswaard45
Alkmaar46,8
Almelo62,1
Almere53,5
Alphen aan den Rijn48,7
Alphen-Chaam48,3
Altena57,4
Ameland97,8
Amersfoort43,4
Amstelveen30,1
Amsterdam43,4
Apeldoorn51
Arnhem47,8
Assen52,3
Asten45,3
Baarle-Nassau33,3
Baarn41,2
Barendrecht46,3
Barneveld59,1
Beek (L.)54,4
Beekdaelen48,8
Beemster38,3
Beesel55,1
Berg en Dal50,4
Bergeijk61,5
Bergen (L.)63,3
Bergen (NH.)42,2
Bergen op Zoom52,3
Berkelland55,8
Bernheze52,8
Best46,6
Beuningen43,7
Beverwijk58,8
De Bilt28
Bladel61
Blaricum25,5
Bloemendaal26,8
Bodegraven-Reeuwijk47,3
Boekel63
Borger-Odoorn59,2
Borne52,9
Borsele54,1
Boxmeer49,5
Boxtel55,3
Breda43,6
Brielle50,6
Bronckhorst55,9
Brummen59,9
Brunssum54,2
Bunnik28,2
Bunschoten51,8
Buren57,5
Capelle aan den IJssel54,3
Castricum47,7
Coevorden60,7
Cranendonck53,6
Cuijk49,6
Culemborg42,2
Dalfsen52,3
Dantumadiel48,5
Delft45,2
Deurne55,5
Deventer51,7
Diemen41,6
Dinkelland53,4
Doesburg63,7
Doetinchem48,2
Dongen53,1
Dordrecht56,2
Drechterland58,2
Drimmelen52
Dronten50,3
Druten48,7
Duiven56,9
Echt-Susteren48,8
Edam-Volendam51,7
Ede49,6
Eemnes53,8
Eemsdelta61,8
Eersel50,2
Eijsden-Margraten41
Eindhoven49
Elburg52,9
Emmen61
Enkhuizen61,6
Enschede58,7
Epe62,2
Ermelo47,8
Etten-Leur50,8
De Fryske Marren53,7
Geertruidenberg57,1
Geldrop-Mierlo52,3
Gemert-Bakel57,1
Gennep60,1
Gilze en Rijen53
Goeree-Overflakkee56,8
Goes51,6
Goirle42,9
Gooise Meren27,5
Gorinchem47,3
Gouda42,8
Grave45
's-Gravenhage (gemeente)48,3
Groningen (gemeente)41,2
Gulpen-Wittem44,2
Haaksbergen56,3
Haarlem41,7
Haarlemmermeer45,9
Halderberge47,9
Hardenberg59,7
Harderwijk46,9
Hardinxveld-Giessendam53,1
Harlingen53,6
Hattem43,9
Heemskerk55,4
Heemstede23,8
Heerde61,3
Heerenveen49,4
Heerhugowaard56,3
Heerlen57,7
Heeze-Leende52,4
Heiloo37,3
Den Helder60,4
Hellendoorn55,8
Hellevoetsluis53,5
Helmond53,5
Hendrik-Ido-Ambacht41,2
Hengelo (O.)51,5
's-Hertogenbosch49,1
Heumen40,8
Heusden53,3
Hillegom57,9
Hilvarenbeek48,6
Hilversum33
Hoeksche Waard49,9
Hof van Twente53,4
Het Hogeland56,2
Hollands Kroon59,5
Hoogeveen64,6
Hoorn53,5
Horst aan de Maas58
Houten35,7
Huizen42,7
Hulst58,8
IJsselstein41,1
Kaag en Braassem49,5
Kampen53,4
Kapelle44,6
Katwijk51,9
Kerkrade57,8
Koggenland57,3
Krimpen aan den IJssel58,3
Krimpenerwaard52,1
Laarbeek55
Landerd52,9
Landgraaf54,7
Landsmeer36,5
Langedijk51,6
Lansingerland40,8
Laren (NH.)19,4
Leeuwarden49,5
Leiden36
Leiderdorp40,3
Leidschendam-Voorburg40,8
Lelystad65
Leudal51,7
Leusden40,4
Lingewaard47,4
Lisse56,5
Lochem46,8
Loon op Zand53
Lopik53,1
Losser57,1
Maasdriel49,6
Maasgouw44,9
Maassluis61,5
Maastricht37,3
Medemblik58,1
Meerssen34,2
Meierijstad55,9
Meppel56,9
Middelburg (Z.)52,7
Midden-Delfland49,6
Midden-Drenthe51,4
Midden-Groningen62,9
Mill en Sint Hubert63,3
Moerdijk54,7
Molenlanden51,1
Montferland61
Montfoort57,8
Mook en Middelaar36,5
Neder-Betuwe56
Nederweert52,7
Nieuwegein50,6
Nieuwkoop44,5
Nijkerk54,9
Nijmegen43,6
Nissewaard61,5
Noardeast-Fryslân61,1
Noord-Beveland59,4
Noordenveld51,5
Noordoostpolder53,4
Noordwijk46,1
Nuenen, Gerwen en Nederwetten40,5
Nunspeet60
Oegstgeest17,5
Oirschot58,2
Oisterwijk48
Oldambt65,7
Oldebroek60,5
Oldenzaal49,8
Olst-Wijhe63,8
Ommen47,3
Oost Gelre49,2
Oosterhout56,7
Ooststellingwerf53,4
Oostzaan37,4
Opmeer56,3
Opsterland54,6
Oss57,5
Oude IJsselstreek60,2
Ouder-Amstel30,3
Oudewater47,3
Overbetuwe47,2
Papendrecht54,5
Peel en Maas61,5
Pekela73,6
Pijnacker-Nootdorp41,5
Purmerend59,2
Putten52,5
Raalte50,4
Reimerswaal67,4
Renkum36,2
Renswoude64
Reusel-De Mierden63
Rheden46,2
Rhenen52,4
Ridderkerk50,2
Rijssen-Holten54,4
Rijswijk (ZH.)45,4
Roerdalen56,7
Roermond52,5
De Ronde Venen39,8
Roosendaal48,2
Rotterdam56,3
Rozendaal
Rucphen57,3
Schagen54,9
Scherpenzeel54,5
Schiedam62,6
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland55,2
Simpelveld43,8
Sint Anthonis49,2
Sint-Michielsgestel37,4
Sittard-Geleen47,6
Sliedrecht46,8
Sluis60,5
Smallingerland53,9
Soest36,7
Someren58,9
Son en Breugel36,8
Stadskanaal57,6
Staphorst59,4
Stede Broec56,1
Steenbergen49,8
Steenwijkerland59,8
Stein (L.)46,8
Stichtse Vecht37,9
Súdwest-Fryslân53,7
Terneuzen55,3
Terschelling68,6
Texel55,9
Teylingen44,2
Tholen59,5
Tiel59,1
Tilburg53
Tubbergen55,9
Twenterand63,3
Tynaarlo39,3
Tytsjerksteradiel49,6
Uden54,5
Uitgeest46,1
Uithoorn37,8
Urk62,7
Utrecht (gemeente)38,8
Utrechtse Heuvelrug32
Vaals57,9
Valkenburg aan de Geul44,1
Valkenswaard57,9
Veendam64,6
Veenendaal50,4
Veere48,9
Veldhoven44,6
Velsen54,4
Venlo63,8
Venray49,2
Vijfheerenlanden54,6
Vlaardingen60,8
Vlieland70,6
Vlissingen54,5
Voerendaal50,9
Voorschoten27,3
Voorst54
Vught38
Waadhoeke54
Waalre35,9
Waalwijk56,6
Waddinxveen59,4
Wageningen33,8
Wassenaar24
Waterland32,9
Weert47,2
Weesp44,7
West Betuwe50
West Maas en Waal53,1
Westerkwartier52,4
Westerveld53,1
Westervoort54,3
Westerwolde62,7
Westland58,8
Weststellingwerf65,3
Westvoorne49,4
Wierden47,1
Wijchen48,7
Wijdemeren41,4
Wijk bij Duurstede52,4
Winterswijk59,8
Woensdrecht52,4
Woerden48,3
De Wolden57,1
Wormerland52,5
Woudenberg44,2
Zaanstad56,7
Zaltbommel55,2
Zandvoort50,9
Zeewolde36,9
Zeist31,2
Zevenaar58,9
Zoetermeer51,9
Zoeterwoude37,8
Zuidplas43,3
Zundert51,8
Zutphen48,8
Zwartewaterland61,3
Zwijndrecht60,1
Zwolle50,3
*Dit betreft voorlopige cijfers

2.4 Werk

Tijdens hun schoolloopbaan worden jongeren voorbereid op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van het NJi (2019) blijkt onder meer dat een zinvolle dagbesteding naast school, zoals een baantje, sport of een vereniging, kan helpen om uit de problemen te blijven of te komen. In de Landelijke Jeugdmonitor is voor het thema werk de indicator werkzame jongeren opgenomen. Het gaat om het percentage jongeren van 15 tot 27 jaar met betaald werk, ook wel de nettoarbeidsparticipatie genoemd. Om de situatie op gemeentelijk niveau te kunnen presenteren wordt voor deze indicator gebruik gemaakt van registerinformatie. Voor cijfers over de arbeidsparticipatie van jongeren op landelijk niveau wordt in de Landelijke Jeugdmonitor de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebruikt.

In 2020 had 65,9 procent van de 15- tot 27 jarigen in Nederland betaald werk, dat zijn bijna 1,7 miljoen jongeren. In 2019 was dit 68,3 procent. Op gemeenteniveau zijn in de Landelijke Jeugdmonitor alleen cijfers uit 2019 beschikbaar. De netto arbeidsparticipatie onder jongeren van 15 tot 27 jaar was in 2019 het hoogst in de gemeenten Veere (84,5 procent), Urk, Boekel, Staphorst en Reusel-De Mierden (allen rond de 84 procent). Bij de gemeenten groter dan 100 duizend inwoners was het percentage werkenden ook hoog in de gemeenten Westland (81,0 procent), Alphen aan den Rijn, ’s-Hertogenbosch en Ede (alle rond de 74 procent). Van alle gemeenten was het aandeel werkende jongeren het kleinst in Vaals (39,5 procent), Wageningen (44,5 procent) en Wassenaar (45,8 procent).

In de vier grootste gemeenten lag de nettoarbeidsparticipatie van jongeren in 2019 onder het landelijk gemiddelde. In Utrecht had van de 15- tot 27 jarigen 67,1 procent betaald werk, in Amsterdam 65,3 procent, in Rotterdam 63,1 procent en in Den Haag 58,7 procent. In de studentensteden Wageningen (44,5 procent), Maastricht (46,0 procent), Delft (51,8 procent) en Groningen (57,3 procent) was de arbeidsparticipatie ook relatief laag.

2.4.1 Nettoarbeidsparticipatie van 15- tot 27-jarigen, 2019*
GemeentenaamHet percentage werkzame jongeren van 15 tot 27 jaar ten opzichte van alle jongeren in die leeftijdsgroep in de betreffende gemeente ( %)
Aa en Hunze67,3
Aalsmeer76,1
Aalten76
Achtkarspelen70,5
Alblasserdam75,9
Albrandswaard67
Alkmaar73
Almelo67,4
Almere67,8
Alphen aan den Rijn74,1
Alphen-Chaam76,7
Altena78,3
Ameland80,2
Amersfoort71,1
Amstelveen59,4
Amsterdam65,3
Apeldoorn71,7
Arnhem64
Assen67,9
Asten79,4
Baarle-Nassau80,5
Baarn66
Barendrecht69
Barneveld82,2
Beek (L.)74,1
Beekdaelen71,5
Beemster73,4
Beesel78,1
Berg en Dal70
Bergeijk80,2
Bergen (L.)79,4
Bergen (NH.)67,4
Bergen op Zoom71,4
Berkelland76,5
Bernheze80
Best75,2
Beuningen73,4
Beverwijk75,3
De Bilt61
Bladel81,8
Blaricum53,9
Bloemendaal53,5
Bodegraven-Reeuwijk77
Boekel84
Borger-Odoorn73,5
Borne72,6
Borsele80,2
Boxmeer74,9
Boxtel73,7
Breda70,2
Brielle75,7
Bronckhorst73,1
Brummen74,1
Brunssum69,4
Bunnik66,8
Bunschoten81,3
Buren74,5
Capelle aan den IJssel68
Castricum74,7
Coevorden72,5
Cranendonck72,4
Cuijk75
Culemborg70,1
Dalfsen77
Dantumadiel69,5
Delft51,8
Deurne78,4
Deventer68
Diemen60,6
Dinkelland81,6
Doesburg68,8
Doetinchem71,2
Dongen77,3
Dordrecht68,9
Drechterland76,8
Drimmelen78,3
Dronten68,7
Druten71,3
Duiven74,6
Echt-Susteren69,6
Edam-Volendam82,3
Ede73,6
Eemnes72,4
Eemsdelta65,7
Eersel79,2
Eijsden-Margraten71,3
Eindhoven66,5
Elburg78,5
Emmen70,2
Enkhuizen73,6
Enschede59,2
Epe75,8
Ermelo74,6
Etten-Leur72,4
De Fryske Marren73,5
Geertruidenberg77,8
Geldrop-Mierlo74,1
Gemert-Bakel77,8
Gennep76,8
Gilze en Rijen76,6
Goeree-Overflakkee77,7
Goes73,6
Goirle76,3
Gooise Meren58,4
Gorinchem71,9
Gouda71,3
Grave74,4
's-Gravenhage (gemeente)58,7
Groningen (gemeente)57,3
Gulpen-Wittem75,4
Haaksbergen77,7
Haarlem69,5
Haarlemmermeer72,2
Halderberge75,1
Hardenberg78
Harderwijk75,6
Hardinxveld-Giessendam80,2
Harlingen67,5
Hattem71,9
Heemskerk75,1
Heemstede59,9
Heerde76,7
Heerenveen68,5
Heerhugowaard73,3
Heerlen67
Heeze-Leende74,1
Heiloo72,1
Den Helder73,4
Hellendoorn75,3
Hellevoetsluis73,7
Helmond71
Hendrik-Ido-Ambacht74,9
Hengelo (O.)69,4
's-Hertogenbosch73,9
Heumen68,5
Heusden76,6
Hillegom76,5
Hilvarenbeek81,9
Hilversum66,2
Hoeksche Waard73,9
Hof van Twente78,7
Het Hogeland67,2
Hollands Kroon77,8
Hoogeveen74,9
Hoorn73,2
Horst aan de Maas81,7
Houten69,7
Huizen69,4
Hulst69,7
IJsselstein72
Kaag en Braassem78,7
Kampen76,7
Kapelle78,2
Katwijk80,2
Kerkrade67,6
Koggenland79,8
Krimpen aan den IJssel72,8
Krimpenerwaard75,5
Laarbeek77,7
Landerd81,3
Landgraaf68,9
Landsmeer68,5
Langedijk77,4
Lansingerland68,9
Laren (NH.)46,8
Leeuwarden64
Leiden61,9
Leiderdorp68,7
Leidschendam-Voorburg63
Lelystad69,5
Leudal76,1
Leusden73,1
Lingewaard72,5
Lisse77,4
Lochem69,9
Loon op Zand80,8
Lopik77,9
Losser74,3
Maasdriel77,4
Maasgouw72,9
Maassluis74,1
Maastricht46
Medemblik76,6
Meerssen72,6
Meierijstad79,9
Meppel68,8
Middelburg (Z.)70,1
Midden-Delfland75
Midden-Drenthe75
Midden-Groningen67,1
Mill en Sint Hubert80
Moerdijk74,7
Molenlanden79
Montferland75,5
Montfoort79
Mook en Middelaar66,6
Neder-Betuwe82,7
Nederweert81,2
Nieuwegein73,3
Nieuwkoop79,7
Nijkerk78,3
Nijmegen64
Nissewaard72,4
Noardeast-Fryslân70,8
Noord-Beveland78,9
Noordenveld67,7
Noordoostpolder71,4
Noordwijk73,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten72,1
Nunspeet81,1
Oegstgeest56,1
Oirschot82,6
Oisterwijk75,8
Oldambt64,9
Oldebroek75,8
Oldenzaal74,5
Olst-Wijhe75,3
Ommen75,6
Oost Gelre79,7
Oosterhout75,4
Ooststellingwerf71
Oostzaan73
Opmeer80,7
Opsterland70,8
Oss74,4
Oude IJsselstreek72
Ouder-Amstel64,9
Oudewater78,3
Overbetuwe71,2
Papendrecht74
Peel en Maas82,4
Pekela70
Pijnacker-Nootdorp67,5
Purmerend73,9
Putten81,4
Raalte79,2
Reimerswaal79,7
Renkum62,4
Renswoude82,7
Reusel-De Mierden83,7
Rheden65,9
Rhenen75,5
Ridderkerk75,1
Rijssen-Holten81,1
Rijswijk (ZH.)62,2
Roerdalen76,7
Roermond72,4
De Ronde Venen74,1
Roosendaal72
Rotterdam63,1
Rozendaal48,6
Rucphen77,2
Schagen76,3
Scherpenzeel83,1
Schiedam66,8
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland79
Simpelveld72,3
Sint Anthonis77,2
Sint-Michielsgestel74,2
Sittard-Geleen67,6
Sliedrecht74,8
Sluis76,7
Smallingerland67,3
Soest69,7
Someren81,6
Son en Breugel70,8
Stadskanaal69,5
Staphorst83,7
Stede Broec78,9
Steenbergen72,9
Steenwijkerland73,2
Stein (L.)73
Stichtse Vecht70,3
Súdwest-Fryslân71,6
Terneuzen72,3
Terschelling71,4
Texel78,8
Teylingen74,3
Tholen77,2
Tiel71,7
Tilburg69,6
Tubbergen79,5
Twenterand75,4
Tynaarlo62,1
Tytsjerksteradiel69,3
Uden79,6
Uitgeest78
Uithoorn72,8
Urk84,3
Utrecht (gemeente)67,1
Utrechtse Heuvelrug64,2
Vaals39,5
Valkenburg aan de Geul72,5
Valkenswaard77,3
Veendam64,8
Veenendaal75,6
Veere84,5
Veldhoven75,1
Velsen73,6
Venlo72,5
Venray77,8
Vijfheerenlanden76,5
Vlaardingen71
Vlieland78,4
Vlissingen70,8
Voerendaal73
Voorschoten62,1
Voorst73,5
Vught70,1
Waadhoeke70,5
Waalre68
Waalwijk78
Waddinxveen76,8
Wageningen44,5
Wassenaar45,8
Waterland70,8
Weert74,5
Weesp72,9
West Betuwe75,2
West Maas en Waal76,5
Westerkwartier69,2
Westerveld71
Westervoort72
Westerwolde63,4
Westland81
Weststellingwerf70,7
Westvoorne71,3
Wierden78,6
Wijchen73,3
Wijdemeren70,5
Wijk bij Duurstede75,7
Winterswijk75,9
Woensdrecht71,9
Woerden75,1
De Wolden74,8
Wormerland75,1
Woudenberg77,7
Zaanstad71,5
Zaltbommel79,1
Zandvoort68,5
Zeewolde74,9
Zeist59,1
Zevenaar73,1
Zoetermeer70,2
Zoeterwoude72
Zuidplas75,5
Zundert80,5
Zutphen66,5
Zwartewaterland82,1
Zwijndrecht72,3
Zwolle71,6
*Dit betreft voorlopige cijfers

2.5 Criminaliteit

Tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassenheid zoeken jongeren hun eigen weg waarbij ze ook op zoek gaan naar grenzen. Als die grenzen worden overschreden kunnen jongeren in aanraking komen met politie en/of justitie. Deelname aan criminele activiteiten kan leiden tot een grotere onveiligheid voor de maatschappij. Dit kan ook nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van jongeren. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS (2019) dat jongere leeftijdsgroepen vaker slachtoffer zijn dan oudere leeftijdsgroepen. Om te beschrijven hoe het gesteld is met criminaliteit onder jongeren in een gemeente wordt daarom gekeken naar een indicator die gedefinieerd is als het percentage geregistreerde verdachte jongeren van 12 tot 25 jaar. De gegevens over geregistreerde verdachten komen uit de ‘Basisvoorziening Informatie’ (BVI) van de politie. De politie registreert een persoon als verdachte van een misdrijf als er een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.

Volgens voorlopige cijfers werden in 2020 bijna 49 duizend jongeren geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat is 1,6 procent van alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Het aandeel verdachten onder jongeren was in 2020 het hoogst in de gemeenten Vlissingen (3,0 procent), Terneuzen (2,8 procent), Brunssum en Rotterdam (beide 2,7 procent) en het laagst in de gemeenten Wierden en Alphen-Chaam (beide 0,4 procent). Met name in de grote steden en gemeenten aan de kust is het aandeel verdachte jongeren hoger.

2.5.1 Geregistreerde verdachte jongeren (12 tot 25 jaar), 2020*
GemeentenaamHet percentage geregistreerde verdachte jongeren van 12 tot 25 jaar ten opzichte van alle jongeren in die leeftijdsgroep in de betreffende gemeente (%)
Aa en Hunze0,83
Aalsmeer0,99
Aalten0,62
Achtkarspelen1,26
Alblasserdam1,33
Albrandswaard1,39
Alkmaar1,83
Almelo1,90
Almere2,22
Alphen aan den Rijn1,68
Alphen-Chaam0,35
Altena0,93
Ameland0,89
Amersfoort1,73
Amstelveen1,45
Amsterdam2,59
Apeldoorn1,64
Arnhem2,11
Assen2,27
Asten0,82
Baarle-Nassau0,71
Baarn1,20
Barendrecht1,30
Barneveld1,07
Beek (L.)1,30
Beekdaelen1,10
Beemster1,02
Beesel1,43
Berg en Dal1,38
Bergeijk0,77
Bergen (L.)0,99
Bergen (NH.)1,04
Bergen op Zoom1,88
Berkelland0,82
Bernheze0,81
Best1,25
Beuningen1,24
Beverwijk1,30
De Bilt1,20
Bladel0,85
Blaricum1,19
Bloemendaal1,44
Bodegraven-Reeuwijk1,11
Boekel0,88
Borger-Odoorn0,99
Borne0,92
Borsele1,66
Boxmeer0,99
Boxtel1,60
Breda1,44
Brielle1,13
Bronckhorst0,59
Brummen1,18
Brunssum2,67
Bunnik0,56
Bunschoten1,52
Buren1,19
Capelle aan den IJssel2,23
Castricum1,04
Coevorden1,33
Cranendonck1,21
Cuijk1,63
Culemborg1,24
Dalfsen0,63
Dantumadiel0,84
Delft1,13
Deurne1,47
Deventer1,81
Diemen1,92
Dinkelland0,67
Doesburg1,11
Doetinchem1,71
Dongen1,27
Dordrecht2,32
Drechterland0,85
Drimmelen1,18
Dronten1,38
Druten0,96
Duiven0,83
Echt-Susteren0,99
Edam-Volendam0,86
Ede1,55
Eemnes1,09
Eemsdelta2,33
Eersel0,87
Eijsden-Margraten1,65
Eindhoven1,69
Elburg1,26
Emmen1,42
Enkhuizen2,62
Enschede1,43
Epe1,59
Ermelo1,87
Etten-Leur1,31
De Fryske Marren1,49
Geertruidenberg1,47
Geldrop-Mierlo1,58
Gemert-Bakel0,98
Gennep0,89
Gilze en Rijen1,48
Goeree-Overflakkee0,56
Goes1,85
Goirle1,30
Gooise Meren1,39
Gorinchem1,33
Gouda2,04
Grave1,00
's-Gravenhage (gemeente)2,58
Groningen (gemeente)1,46
Gulpen-Wittem0,74
Haaksbergen0,80
Haarlem1,80
Haarlemmermeer1,52
Halderberge1,37
Hardenberg0,89
Harderwijk1,53
Hardinxveld-Giessendam0,77
Harlingen1,43
Hattem1,16
Heemskerk1,18
Heemstede1,14
Heerde1,37
Heerenveen1,65
Heerhugowaard1,74
Heerlen2,23
Heeze-Leende0,80
Heiloo0,86
Den Helder2,43
Hellendoorn0,91
Hellevoetsluis1,50
Helmond2,37
Hendrik-Ido-Ambacht0,93
Hengelo (O.)1,57
's-Hertogenbosch1,82
Heumen0,92
Heusden1,70
Hillegom1,89
Hilvarenbeek0,48
Hilversum1,40
Hoeksche Waard1,15
Hof van Twente0,70
Het Hogeland1,62
Hollands Kroon1,07
Hoogeveen1,47
Hoorn1,82
Horst aan de Maas0,83
Houten1,05
Huizen1,34
Hulst1,49
IJsselstein1,44
Kaag en Braassem1,33
Kampen1,51
Kapelle1,29
Katwijk1,23
Kerkrade2,56
Koggenland0,91
Krimpen aan den IJssel1,61
Krimpenerwaard1,14
Laarbeek1,36
Landerd0,62
Landgraaf1,68
Landsmeer1,48
Langedijk1,10
Lansingerland1,34
Laren (NH.)0,88
Leeuwarden1,70
Leiden1,55
Leiderdorp1,50
Leidschendam-Voorburg2,32
Lelystad2,51
Leudal1,23
Leusden1,28
Lingewaard0,85
Lisse1,42
Lochem1,15
Loon op Zand1,58
Lopik1,04
Losser0,86
Maasdriel1,56
Maasgouw1,22
Maassluis2,12
Maastricht1,09
Medemblik1,09
Meerssen1,26
Meierijstad1,03
Meppel1,37
Middelburg (Z.)2,26
Midden-Delfland1,07
Midden-Drenthe1,00
Midden-Groningen1,61
Mill en Sint Hubert0,67
Moerdijk1,04
Molenlanden0,76
Montferland1,13
Montfoort0,98
Mook en Middelaar0,53
Neder-Betuwe0,78
Nederweert0,71
Nieuwegein1,92
Nieuwkoop0,71
Nijkerk1,22
Nijmegen1,31
Nissewaard2,59
Noardeast-Fryslân1,23
Noord-Beveland1,38
Noordenveld0,74
Noordoostpolder1,31
Noordwijk1,80
Nuenen, Gerwen en Nederwetten1,33
Nunspeet0,78
Oegstgeest1,09
Oirschot0,71
Oisterwijk0,87
Oldambt1,97
Oldebroek1,16
Oldenzaal0,79
Olst-Wijhe0,90
Ommen0,63
Oost Gelre1,73
Oosterhout1,68
Ooststellingwerf1,23
Oostzaan1,23
Opmeer0,73
Opsterland0,93
Oss1,55
Oude IJsselstreek0,85
Ouder-Amstel1,43
Oudewater0,75
Overbetuwe1,92
Papendrecht1,66
Peel en Maas0,98
Pekela2,11
Pijnacker-Nootdorp1,55
Purmerend2,00
Putten0,85
Raalte0,79
Reimerswaal1,42
Renkum1,74
Renswoude0,93
Reusel-De Mierden0,83
Rheden1,53
Rhenen1,20
Ridderkerk1,76
Rijssen-Holten0,65
Rijswijk (ZH.)2,29
Roerdalen0,76
Roermond2,18
De Ronde Venen1,17
Roosendaal1,74
Rotterdam2,67
Rozendaal
Rucphen1,03
Schagen1,50
Scherpenzeel0,73
Schiedam2,43
Schiermonnikoog
Schouwen-Duiveland1,65
Simpelveld1,31
Sint Anthonis0,49
Sint-Michielsgestel1,05
Sittard-Geleen2,11
Sliedrecht1,20
Sluis2,36
Smallingerland2,14
Soest1,26
Someren1,11
Son en Breugel1,19
Stadskanaal1,42
Staphorst0,88
Stede Broec1,07
Steenbergen1,29
Steenwijkerland1,80
Stein (L.)1,44
Stichtse Vecht1,31
Súdwest-Fryslân1,83
Terneuzen2,79
Terschelling0,68
Texel1,25
Teylingen1,18
Tholen1,02
Tiel2,03
Tilburg1,64
Tubbergen0,46
Twenterand1,22
Tynaarlo1,10
Tytsjerksteradiel1,14
Uden1,41
Uitgeest0,94
Uithoorn2,31
Urk1,79
Utrecht (gemeente)1,61
Utrechtse Heuvelrug1,17
Vaals0,51
Valkenburg aan de Geul1,35
Valkenswaard1,14
Veendam1,70
Veenendaal1,45
Veere0,93
Veldhoven1,31
Velsen1,40
Venlo2,10
Venray1,30
Vijfheerenlanden1,53
Vlaardingen2,30
Vlieland
Vlissingen3,04
Voerendaal0,59
Voorschoten1,34
Voorst1,58
Vught1,45
Waadhoeke1,38
Waalre1,18
Waalwijk1,65
Waddinxveen1,73
Wageningen0,53
Wassenaar1,57
Waterland1,20
Weert1,62
Weesp1,86
West Betuwe1,18
West Maas en Waal0,82
Westerkwartier1,15
Westerveld1,51
Westervoort1,44
Westerwolde1,12
Westland1,26
Weststellingwerf1,88
Westvoorne1,03
Wierden0,36
Wijchen0,84
Wijdemeren1,34
Wijk bij Duurstede1,21
Winterswijk1,36
Woensdrecht1,78
Woerden1,07
De Wolden0,78
Wormerland1,22
Woudenberg1,04
Zaanstad2,24
Zaltbommel1,27
Zandvoort1,61
Zeewolde1,21
Zeist1,89
Zevenaar1,20
Zoetermeer2,52
Zoeterwoude1,27
Zuidplas1,21
Zundert0,76
Zutphen1,40
Zwartewaterland0,98
Zwijndrecht1,65
Zwolle1,96
*Dit betreft voorlopige cijfers


2.6 Middelengebruik

Bij de gezondheid van jongeren gaat veel aandacht uit naar het gebruik van stimulerende of verdovende middelen. Middelengebruik kan namelijk lichamelijke of psychische problemen tot gevolg hebben en is extra schadelijk tijdens de groei. Zo ontwikkelt het brein zich tot gemiddeld het 25 levensjaar. Roken en drinken kan die ontwikkeling beïnvloeden (Trimbos-instituut, z.d.). In 2013 werd het initiatief NIX18 gestart door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met een groot aantal partners. De campagne richt zich op het neer zetten van de sociale norm ‘niet roken, en niet drinken onder de 18 jaar’. In de Jeugdmonitor wordt voor dit thema de indicator 12- tot- 25-jarigen die wel eens alcohol drinken gebruikt. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/leefstijlmonitor van het CBS, RIVM en Trimbos-instituut en niet op gemeenteniveau beschikbaar. Deze indicator zal in dit artikel dan ook niet nader onderzocht worden.

3. Jeugdhulpgebruik

De eerder genoemde maatschappelijke indicatoren bieden inzicht in de leefsituatie van de jeugd. Over het algemeen geldt dat als het goed gaat met de jeugd in een gemeente er naar verwachting minder jeugdzorg nodig zal zijn. In de Landelijke Jeugdmonitor zijn daarom naast de maatschappelijke indicatoren ook een aantal jeugdzorg indicatoren opgenomen.

Eén van de jeugdhulpindicatoren die is opgenomen in de Landelijke Jeugdmonitor is het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp in natura (dus zonder PGB) ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. De gegevens over de jongeren met jeugdhulp in natura zijn gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, waarbij volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de geleverde hulp.

In 2020 ontvingen 402 duizend jongeren tot 18 jaar jeugdhulp in natura. Dat is 12,0 procent van alle jongeren tot 18 jaar. Het aandeel jongeren dat jeugdhulp krijgt verschilt per gemeente. Gemeenten met relatief veel (17 procent of meer) jeugdhulp in natura waren in 2020 Tiel, Heerde, Veendam, Valkenburg aan de Geul, Sittard-Geleen en Heerlen. Gemeenten met relatief weinig jeugdhulpgebruik (7 procent of minder) waren Urk, Westvoorne, Raalte, Ameland en Staphorst.

3.1 Aandeel jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp in natura, 2020
GemeentenaamHet percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp in natura ten opzichte van alle jongeren in die leeftijdsgroep in de betreffende gemeente ( %)
Aa en Hunze11,8
Aalsmeer7,6
Aalten11
Achtkarspelen11,3
Alblasserdam12,9
Albrandswaard7,2
Alkmaar13
Almelo13,6
Almere11,6
Alphen aan den Rijn15,2
Alphen-Chaam9,6
Altena10,4
Ameland6,5
Amersfoort10,9
Amstelveen9,4
Amsterdam12,8
Apeldoorn11,8
Appingedam12,8
Arnhem12,4
Assen16,3
Asten8,7
Baarle-Nassau7,8
Baarn10,3
Barendrecht8,6
Barneveld10,1
Beek (L.)15,9
Beekdaelen14,8
Beemster8,8
Beesel14,8
Berg en Dal11,5
Bergeijk10,9
Bergen (L.)10,4
Bergen (NH.)10
Bergen op Zoom14,3
Berkelland11
Bernheze12,1
Best11,2
Beuningen13,7
Beverwijk12,7
De Bilt9
Bladel9,8
Blaricum8,8
Bloemendaal8,6
Bodegraven-Reeuwijk12,1
Boekel9,7
Borger-Odoorn12,8
Borne10,5
Borsele12,9
Boxmeer12,3
Boxtel10,9
Breda11,5
Brielle8,2
Bronckhorst11,7
Brummen11,7
Brunssum15,7
Bunnik8,9
Bunschoten11,4
Buren11,3
Capelle aan den IJssel13,4
Castricum9,4
Coevorden10,6
Cranendonck9,9
Cuijk11,8
Culemborg9,7
Dalfsen10
Dantumadiel10,6
Delft15,4
Delfzijl14,4
Deurne10,5
Deventer11
Diemen8,8
Dinkelland8,4
Doesburg14,7
Doetinchem13,4
Dongen14,9
Dordrecht14,1
Drechterland8,6
Drimmelen11,2
Dronten10,8
Druten11,8
Duiven12,9
Echt-Susteren16,2
Edam-Volendam7,1
Ede10,6
Eemnes11
Eersel10,3
Eijsden-Margraten13
Eindhoven10,1
Elburg8,4
Emmen13,8
Enkhuizen12,7
Enschede12,9
Epe10,1
Ermelo12,1
Etten-Leur11,9
De Fryske Marren9,1
Geertruidenberg16,1
Geldrop-Mierlo12,5
Gemert-Bakel8
Gennep12,1
Gilze en Rijen12,9
Goeree-Overflakkee9,4
Goes14,7
Goirle12,4
Gooise Meren9,9
Gorinchem13,2
Gouda15,2
Grave12,6
's-Gravenhage (gemeente)13,4
Groningen (gemeente)12,6
Gulpen-Wittem12,9
Haaksbergen10,8
Haaren9,8
Haarlem10
Haarlemmermeer12
Halderberge10,5
Hardenberg12
Harderwijk11,2
Hardinxveld-Giessendam10,4
Harlingen10,5
Hattem9,3
Heemskerk12
Heemstede8,5
Heerde18,8
Heerenveen11,7
Heerhugowaard13,1
Heerlen17,1
Heeze-Leende9,8
Heiloo10,3
Den Helder16,7
Hellendoorn10,3
Hellevoetsluis9,9
Helmond9,6
Hendrik-Ido-Ambacht12,8
Hengelo (O.)12,4
's-Hertogenbosch11,5
Heumen10,6
Heusden14,1
Hillegom15,6
Hilvarenbeek10,9
Hilversum10,9
Hoeksche Waard12
Hof van Twente10,9
Het Hogeland14
Hollands Kroon14,1
Hoogeveen13,4
Hoorn13,1
Horst aan de Maas11,3
Houten10,3
Huizen11,3
Hulst13,2
IJsselstein12
Kaag en Braassem14,6
Kampen10,7
Kapelle12,5
Katwijk13,2
Kerkrade16,6
Koggenland11,2
Krimpen aan den IJssel16,6
Krimpenerwaard10,7
Laarbeek7,4
Landerd10,7
Landgraaf15,8
Landsmeer10,4
Langedijk11
Lansingerland9,5
Laren (NH.)9,1
Leeuwarden14,9
Leiden16
Leiderdorp14,1
Leidschendam-Voorburg10,9
Lelystad12,7
Leudal15,5
Leusden10,5
Lingewaard10,6
Lisse14,2
Lochem10,3
Loon op Zand13
Lopik9,8
Loppersum11,2
Losser11,4
Maasdriel11,9
Maasgouw14
Maassluis8,1
Maastricht16,9
Medemblik11,1
Meerssen15,6
Meierijstad10,5
Meppel13,2
Middelburg (Z.)12,3
Midden-Delfland7,8
Midden-Drenthe13,1
Midden-Groningen14,5
Mill en Sint Hubert9,6
Moerdijk13,9
Molenlanden12,5
Montferland13,2
Montfoort7,2
Mook en Middelaar10,3
Neder-Betuwe8,4
Nederweert13,6
Nieuwegein12
Nieuwkoop12,1
Nijkerk10,3
Nijmegen11,7
Nissewaard14,2
Noardeast-Fryslân10,8
Noord-Beveland12,2
Noordenveld11,3
Noordoostpolder10,3
Noordwijk14,6
Nuenen, Gerwen en Nederwetten8,1
Nunspeet8,3
Oegstgeest12,3
Oirschot10,3
Oisterwijk12,7
Oldambt16
Oldebroek9
Oldenzaal10,6
Olst-Wijhe10
Ommen11
Oost Gelre14,1
Oosterhout11,8
Ooststellingwerf11,9
Oostzaan8,6
Opmeer9,2
Opsterland10,2
Oss14,7
Oude IJsselstreek13,9
Ouder-Amstel9,5
Oudewater9,7
Overbetuwe12,3
Papendrecht14,8
Peel en Maas8,9
Pekela16,1
Pijnacker-Nootdorp11,3
Purmerend10,9
Putten11,9
Raalte6,6
Reimerswaal12,1
Renkum14,5
Renswoude8
Reusel-De Mierden8,7
Rheden15
Rhenen8,2
Ridderkerk9
Rijssen-Holten11,6
Rijswijk (ZH.)11,9
Roerdalen16,3
Roermond15,2
De Ronde Venen7,8
Roosendaal13,2
Rotterdam9,6
Rozendaal8,9
Rucphen13,5
Schagen11,3
Scherpenzeel10
Schiedam7
Schiermonnikoog12,3
Schouwen-Duiveland11,7
Simpelveld12,6
Sint Anthonis9,3
Sint-Michielsgestel10
Sittard-Geleen17,3
Sliedrecht14,9
Sluis11,4
Smallingerland13,6
Soest10,8
Someren7,6
Son en Breugel8,2
Stadskanaal13,5
Staphorst5,9
Stede Broec13,3
Steenbergen11,9
Steenwijkerland10,9
Stein (L.)15
Stichtse Vecht9,3
Súdwest-Fryslân10,7
Terneuzen16,4
Terschelling11,3
Texel11
Teylingen14,5
Tholen12
Tiel20,1
Tilburg14
Tubbergen8,3
Twenterand12
Tynaarlo11,2
Tytsjerksteradiel10,2
Uden12,3
Uitgeest9,4
Uithoorn10,8
Urk6,8
Utrecht (gemeente)16,5
Utrechtse Heuvelrug10,2
Vaals12,1
Valkenburg aan de Geul17,7
Valkenswaard10,8
Veendam17,8
Veenendaal16,2
Veere9,4
Veldhoven11,9
Velsen13,7
Venlo12,8
Venray11,8
Vijfheerenlanden9
Vlaardingen8,2
Vlieland9,7
Vlissingen14,2
Voerendaal9
Voorschoten11,5
Voorst10,3
Vught10,9
Waadhoeke9,6
Waalre10,5
Waalwijk15
Waddinxveen9,8
Wageningen13,1
Wassenaar10,4
Waterland8,9
Weert13,9
Weesp8,6
West Betuwe9,5
West Maas en Waal11,2
Westerkwartier11,5
Westerveld12,4
Westervoort16
Westerwolde11,3
Westland11,1
Weststellingwerf11
Westvoorne6,7
Wierden9,2
Wijchen11,8
Wijdemeren9,9
Wijk bij Duurstede11,3
Winterswijk13,1
Woensdrecht10,9
Woerden9
De Wolden10,6
Wormerland7,9
Woudenberg10,2
Zaanstad14,4
Zaltbommel15,3
Zandvoort10,2
Zeewolde12,9
Zeist11,8
Zevenaar14,2
Zoetermeer13,4
Zoeterwoude13,2
Zuidplas11,3
Zundert8,6
Zutphen13,7
Zwartewaterland9,4
Zwijndrecht16,5
Zwolle11,7

4. Samenhang maatschappelijke indicatoren en jeugdhulpgebruik

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenhang tussen de beschreven maatschappelijke indicatoren in de Landelijke Jeugdmonitor en het jeugdhulpgebruik op gemeenteniveau. Op basis van eerder onderzoek kan verwacht worden dat een aantal maatschappelijke indicatoren samenhangen met het jeugdhulpgebruik. Uit de analyse blijkt dat dat inderdaad het geval is. Wel betreft het voor de meeste indicatoren een matige samenhang. Voor de indicatoren derdejaars vmbo’ers en werkzame jongeren is er nauwelijks samenhang gevonden op gemeenteniveau.

4.1 Eerder onderzoek

Uit onderzoek van Significant (2017) is gebleken dat een aantal populatiekenmerken van een gemeente significant samenhangt met jeugdhulpgebruik. Het sterkste verband vonden zij met het aandeel kinderen in een bijstandsgezin. Dit betekent dat gemeenten met relatief veel kinderen in een bijstandsgezin te maken hebben met een relatief hoog jeugdhulpgebruik. Ook in andere onderzoeken wordt een lage sociaaleconomische status van het gezin genoemd als risicofactor voor opvoedingsproblematiek en jeugdhulpgebruik (van der Put et al. 2020; NJI 2019; SCP 2013, CBS 2020b). Niet alleen het aandeel bijstandskinderen liet in het onderzoek van Significant een positief verband zien met het jeugdhulpgebruik. Dat gold ook voor het aantal meldingen van kindermishandeling en het aandeel geregistreerde verdachten tot 25 jaar in een gemeente. Ook uit een studie van Van der Put et al. (2020) blijkt dat jongeren die verdacht zijn geweest van een misdrijf wat vaker beroep doen op intensieve jeugdhulp. Het onderzoek van Significant laat op gemeenteniveau geen significante samenhang zien tussen het percentage werkzame jongeren en het jeugdhulpgebruik. Datzelfde geldt voor het aandeel 15-jarige vmbo’ers.

Uit ander onderzoek blijkt dat er wél een samenhang is tussen het onderwijsniveau en jeugdhulpgebruik. Zo laat onderzoek van het SCP (2013) zien dat jongeren van 12 tot 18 jaar met een opleiding in het speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, vmbo-kaderberoepsgericht, beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) vaker een beroep doen op jeugdhulp dan jongeren die onderwijs op een hoger niveau volgen. Recenter onderzoek van het CBS (2020b) toonde aan dat kinderen die op het vmbo zitten vaker instromen in jeugdhulp. Het ging daarbij met name om kinderen in vmbo-b/k. Van der Put et al. (2020) lieten zien dat bij jongeren met een laag onderwijsniveau het toekomstig gebruik van intensieve jeugdhulp iets groter is dan bij hoger opgeleide jongeren.

4.2 Samenhang maatschappelijke indicatoren en jeugdhulpgebruik

Het meest recente jaar waarvoor alle indicatoren op het moment van schrijven beschikbaar zijn, en waarbij er nog geen sprake is van een mogelijk corona-effect is 2019. Vandaar dat deze periode als referentiepunt is genomen voor het berekenen van de samenhang tussen indicatoren in deze publicatie.

Voor het bepalen van de samenhang tussen de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik op gemeenteniveau is telkens de correlatiecoëfficiënt van twee variabelen berekend. Een correlatiecoëfficiënt van 0 betekent dat er geen correlatie is tussen twee variabelen. Een coëfficiënt van -1 betekent dat er een perfecte negatieve correlatie is: een toenemend percentage jeugdhulpgebruik gaat dan samen met een evenredige afname van de maatschappelijke indicator. Bijvoorbeeld hoe hoger het jeugdhulpgebruik, hoe lager het percentage werkende jongeren. Een coëfficiënt van 1 is een perfecte positieve correlatie: een toenemend percentage jeugdhulpgebruik gaat in dit geval samen met een evenredige toename van de maatschappelijke indicator. Bijvoorbeeld hoe hoger het jeugdhulpgebruik, hoe hoger het aantal meldingen van kindermishandeling per 100 duizend inwoners.

Geen enkele indicator laat een correlatie van 0,50 of groter zien. Bij de meeste indicatoren gaat het om een matige correlatie, en bij enkele indicatoren is er sprake van een zwakke correlatie op gemeenteniveau. Van de vijf maatschappelijke indicatoren vertonen het aantal minderjarige kinderen in een bijstandsgezin (0,45), meldingen van kindermishandeling (0,40) en jonge geregistreerde verdachten (0,33) de sterkste correlatie met het jeugdhulpgebruik, hoewel het hier nog steeds een matige correlatie betreft. De samenhang van de beschermende factor werkzame jongeren en de risicofactor derdeklas vmbo’ers met het jeugdhulpgebruik is zwak (lager dan 0,30).

Maatschappelijke indicator, 2019Correlatie met jeugdhulpgebruik, 2019
Minderjarigen in een bijstandsgezin0,45
Meldingen van kindermishandeling0,40
Jonge geregistreerde verdachten (12 tot 25 jaar)0,33
Werkzame jongeren (15 tot 27 jaar) -0,18
Derdejaars vmbo-leerlingen0,10

5. Conclusies, discussie en implicaties

5.1 Conclusies

In het onderzoek beschreven in dit artikel is ingegaan op de maatschappelijke indicatoren en de jeugdhulpindicatoren in de Landelijke Jeugdmonitor en hoe beiden zich tot elkaar verhouden. Uit de analyse blijkt dat drie van de vijf gemeten maatschappelijk indicatoren op gemeenteniveau een matige samenhang vertonen met het jeugdhulpgebruik in de gemeente. Zo blijkt dat als het aandeel minderjarigen in een bijstandsgezin, het aantal meldingen van kindermishandeling per 100 duizend inwoners of het aandeel geregistreerde verdachte jongeren groter is in een gemeente, ook het jeugdhulpgebruik in die gemeente relatief groot is. De maatschappelijke indicator minderjarigen in een bijstandsgezin laat van deze drie indicatoren de sterkste samenhang zien. De samenhang tussen de werkzame jongeren en derdejaars vmbo-leerlingen en het jeugdhulpgebruik is op gemeenteniveau zwak.

5.2 Discussie

De samenhang van de maatschappelijke indicatoren met het jeugdhulpgebruik komt op hoofdlijnen overeen met de conclusie uit het onderzoek van Significant (2017). Zo blijkt dat het wonen in een bijstandsgezin de sterkste samenhang vertoont vergeleken met de andere maatschappelijke indicatoren. En ook de indicatoren meldingen van kindermishandeling en geregistreerde verdachte jongeren hangen in beide onderzoeken samen met het jeugdhulpgebruik in de gemeente. Het onderzoek van Significant liet voor de indicatoren werkzame jongeren en 15-jarige vmbo’ers geen significante samenhang zien met het jeugdhulpgebruik. Onderhavig onderzoek laat voor de indicatoren werkzame jongeren en derdejaars vmbo’ers ook een zwakke samenhang zien. Wel blijkt op basis van andere onderzoeken (CBS, 2020b; Van der Put et al., 2020, SCP, 2013), dat een laag onderwijsniveau een risicofactor kan zijn voor jeugdhulpgebruik, al is niet in elk van die onderzoeken dezelfde afbakening van laag onderwijsniveau gebruikt.

Er kunnen op gemeenteniveau verschillende factoren een rol spelen bij de relatief kleine samenhang tussen de maatschappelijke indicatoren met het jeugdhulpgebruik. Bij de samenhang met meldingen van kindermishandeling kan bijvoorbeeld een rol spelen dat niet alle gevallen van kindermishandeling worden gemeld. Daarnaast is het hulpaanbod bij kindermishandeling meer dan alleen jeugdhulp. Hulp inzetten kent verschillende fases en verschillende vormen. Niet alle kinderen en gezinnen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling of seksueel geweld hebben professionele hulp nodig (Hospers, Van der Kamp en Van der Zijden, 2020). De matige correlatie tussen het aantal jonge geregistreerde verdachten en het jeugdhulpgebruik heeft mogelijk te maken met verschillen in de ernst van het delict of het aantal delicten waarvoor een jongere geregistreerd staat. Dat is in dit artikel echter niet verder onderzocht.

Factoren die een rol kunnen spelen bij het vinden van een samenhang tussen werkende jongeren en het jeugdhulpgebruik op gemeenteniveau zijn onder ander verschillen in de werkgelegenheid per gemeente en verschillen in de economische situatie. Daarnaast worden onder werkende jongeren alle jongeren meegeteld met inkomsten uit arbeid, ongeacht de grootte van deze inkomsten en het aantal arbeidsuren. En ook bij de samenhang tussen het onderwijsniveau en het jeugdhulpgebruik kunnen allerlei factoren een rol spelen. Zo is bijvoorbeeld niet in alle gemeenten een brede scholengemeenschap te vinden, wat de keus voor een bepaald niveau kan beperken. Ook volgen niet alle kinderen met jeugdhulp een vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Bovendien zou het voor kunnen komen dat kinderen eerst van havo of vwo naar het vmbo zijn gegaan, alvorens ze gebruik gingen maken van jeugdhulp of dat kinderen geforceerd worden om vooral havo of vwo te volgen. Op basis van de gegevens in dit artikel kan niet worden geconcludeerd of de eerdergenoemde factoren ook daadwerkelijk een rol spelen bij de beperkte samenhang tussen de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik.

5.3 Implicaties van en kanttekeningen bij het onderzoek

Wat betekenen de bovenstaande uitkomsten voor het gebruik van de maatschappelijke indicatoren in de Landelijke Jeugdmonitor? De maatschappelijke indicatoren bieden samen een globaal overzicht van de leefsituatie van de jeugd in gemeenten op verschillende thema’s. Uit de indicatoren blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten in Noordoost Groningen in vergelijking met andere gemeenten relatief hoog scoren op de maatschappelijke indicatoren minderjarige bijstandskinderen, meldingen van kindermishandeling, derdejaars vmbo’ers en jonge geregistreerde verdachten. Daarentegen zijn er relatief weinig werkende jongeren. Voor andere regio’s is dit beeld minder eenduidig. De maatschappelijke indicatoren laten gemeenten zien op welke thema’s het relatief goed gaat, en op welke thema’s het nog beter kan.

Op basis van deze eerste verkenning lijken de maatschappelijke indicatoren geschikt om een globaal beeld van de leefsituatie van jongeren te bieden maar minder geschikt om te relateren aan het jeugdhulpgebruik in een gemeente. Dat blijkt uit de beperkte samenhang van de maatschappelijke indicatoren met het jeugdhulpgebruik op gemeenteniveau. De indicatoren minderjarige kinderen in een bijstandsgezin, meldingen van kindermishandeling en geregistreerde verdachte jongeren lieten een matige samenhang zien, en de indicatoren werkzame jongeren en derdejaars vmbo’ers een zwakke samenhang. Deze beperkte samenhang komt mede doordat naast deze indicatoren ook nog andere factoren op gemeenteniveau een rol kunnen spelen.

Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen. De beschikbare data die als uitgangspunten voor de analyses hebben gediend, vormen een beperking van de keuzemogelijkheden in het aantal en type indicatoren waarvoor een correlatie berekend kan worden met het jeugdhulpgebruik in een gemeente. Het jeugdhulpgebruik is afhankelijk van een diverse set factoren. Zoals het aantal jongeren in eenoudergezinnen, het aantal jongeren in het speciaal onderwijs en het aantal kinderen per huishouden, maar ook gemeentelijk beleidsaspecten. In deze verkennende analyse ligt de focus op de – beperkte - set maatschappelijke indicatoren die zijn opgenomen in de Landelijke Jeugdmonitor en op gemeenteniveau beschikbaar zijn. Een tweede kanttekening is het feit dat de correlaties alleen bivariaat bekeken zijn en niet in samenhang met elkaar.

Een eerste suggestie voor vervolgonderzoek volgt uit de genoemde beperkingen. Vervolgstudie is nodig om na te gaan welke andere factoren nog van invloed kunnen zijn op het jeugdhulpgebruik op gemeenteniveau, zoals het aantal jongeren in eenoudergezinnen, het percentage jongeren in het speciaal onderwijs en het aantal kinderen per huishouden. Daarnaast kunnen bepaalde aspecten van het gemeentelijk beleid worden meegenomen die in het huidige onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. In het onderzoek van SCP (2020) worden hier enkele suggesties voor gedaan zoals de inzet en samenstelling van wijkteams, de aanwezigheid van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en verschillen in inkoopcontracten. Ook kan, indien mogelijk, worden gekeken naar de samenhang tussen meerdere indicatoren met het jeugdhulpgebruik aan de hand van een multivariate regressieanalyse. Dit kan op zowel gemeenteniveau als op individueel niveau.

Literatuur

StatLine

Jongeren met jeugdhulp in natura

Kinderen in bijstandsgezinnen

Deelnemers vmbo, 3e klassers

Geregistreerde verdachten

Werkende jongeren

Huishoudens naar kindertal

Jongeren in een eenoudergezin

Jongeren in speciaal onderwijs

Meldingen kindermishandeling

Meldingen kindermishandeling naar aard van de mishandeling

Referenties

CBS (2019). Veiligheidsmonitor 2019.

CBS (2020a). Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020.

CBS (2020b). Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven.

CBS (2021a). Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2021.

CBS (2021b). Armoede en sociale uitsluiting 2021. Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Hospers, S., Van der Kamp, J & Van der Zijden, Q. (2020). Jeugdhulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen? Onderzoek naar de mogelijkheden van datacollectie over hulp bij kindermishandeling en seksueel geweld. Rapportage in het kader van ZonMw Veilig Opgroeien.

NJI (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak.

Overheid.nl. (z.d.). Jeugdwet. Geraadpleegd op 29 november 2021 via Jeugdwet.

Put van der, C., Assink, M., Schmitz, D., Kuyvenhoven, J., Jager de, A., Stams, G.J. en Dam van, L. (2020). Vroegsignalering van het risico op intensieve jeugdhulp voor preventieve doeleinden. Kind en adolescent, 41, 351-368.

SCP (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017.

SCP (2020). Jeugdhulp in de wijk. Jeugdhulp in de wijk | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Significant (2017). Sturing op specialistische jeugdhulp. Exploratief onderzoek naar het zorglandschap specialistische jeugdhulp.

Trimbos-instituut. (z.d.) NIX18. Geraadpleegd op 29 november 2021 via NIX 18 voor profs | Veelgestelde vragen