Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

1. Inleiding

Nederlanders zijn het langste volk van de wereld. Lang geleden waren we nog relatief klein van gestalte. Medio 19de eeuw begonnen we te groeien en sindsdien nam onze lengte alleen maar toe, tot de generatie geboren eind jaren 50 de status van langste ter wereld bereikte (Drukker en Tassenaar, 1997; NCD-RisC, 2016). Enkele onderzoekers constateerden op basis van verschillende metingen in de periode 1997–2009 echter dat de lengtegroei afnam en opperden dat we wellicht ons maximum hebben bereikt (Frenken, 2007; Schönbeck et al, 2013). Inmiddels zijn er meer data en kunnen de trends nauwkeuriger in beeld gebracht worden.

Dit artikel gaat over de groei van de Nederlanders sinds 1930 en is gebaseerd op 719 duizend eigen opgaven van lengte door personen die in Nederland geboren en opgegroeid zijn.