Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

Bijlage 2

Lengte op 18-jarige leeftijd voor de geboortecohorten 1896 en 1996, mannen

Lengte op 18-jarige leeftijd voor de geboortecohorten 1896 en 1996, mannen

Lengte op 18-jarige leeftijd voor de geboortecohorten 1896 en 1996, vrouwen

Lengte op 18-jarige leeftijd voor de geboortecohorten 1896 en 1996, vrouwen

Bron: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). A century of trends in adult human height. eLife 2016;5:e13410