De woonsituatie na een scheiding

1. Inleiding

Ruim een op de drie huwelijken in Nederland strandt (CBS StatLine, 2020). Bij mensen die ongehuwd samenwonen is de kans nog groter dat zij uit elkaar gaan. Het uit elkaar gaan heeft vaak grote emotionele en materiële consequenties.

Om meer inzicht te krijgen in de consequenties van het uit elkaar gaan heeft het CBS op basis van registers onderzoek gedaan naar de scheidingen die in 2014 hebben plaatsgevonden. Onder een scheiding wordt het beëindigen van een periode van samenwonen verstaan, ongeacht of de relatie was bekrachtigd middels een huwelijk of een geregistreerd partnerschap In dit artikel komt de woonsituatie aan bod. Gelijktijdig worden artikelen gepubliceerd over de arbeidsmarktsituatie (Van Wijk et al., 2021) en de inkomenssituatie (Van den Brakel en Herbers, 2021). Later dit jaar verschijnt nog een studie naar de arbeidsomstandigheden, beleving en gezondheid van gescheiden personen.

In dit artikel wordt onderzocht hoe de woonsituatie van mensen na een scheiding verandert. Voor mannen en vrouwen voor wie er in 2014 door een scheiding een einde kwam aan een samenwoonperiode (ongehuwd of gehuwd) wordt beschreven wie bij de scheiding de gezamenlijke woning verliet, hoe vaak men in de vijf jaar daarna is verhuisd en hoe de eigenschappen van de woning gedurende deze periode zijn veranderd. De ontwikkeling van de woonsituatie van gescheiden mannen en vrouwen wordt afgezet tegen die van mensen die tussen 2014 en 2019 zijn blijven samenwonen met hun partner. Daarnaast wordt onderzocht hoe thuiswonende minderjarige kinderen, een nieuwe samenwoonpartner en economische hulpbronnen samenhangen met de woonsituatie van gescheiden mensen.