Arbeidsomstandigheden na scheiding

Bijlage 1 Concretisering van gebruikte vragen uit de EBB en de NEA

In onderstaand schema zijn het zoekgedrag, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsbeleving en de gezondheid nader uitgewerkt in 10 detailvariabelen op basis van de EBB- en NEA-vragenlijst.

Schema B1. Doelvariabelen zoekgedrag, arbeidsomstandigheden en gezondheid
DoelgroepDoelvariabelen
Zoekgedrag (zoeken en/of beschikbaar)
Niet-werkendena) Heeft recent naar werk gezocht en
is op korte termijn beschikbaar (ILO-werklozen) of
EBB
b) Heeft recent naar werk gezocht en is niet op korte
termijn beschikbaar of heeft niet recent naar werk gezocht
en is op korte termijn beschikbaar (semi-werkloos)
Niet-werkendenVanwege ziekte niet recent naar werk gezocht
en niet op korte termijn beschikbaar
EBB
Arbeidsomstandigheden
WerkendenHeeft meerdere werkkringenEBB
WerkendenWerkt vaak buiten kantooruren,
d.w.z. 's avonds, 's nachts, op zaterdag of zondag
EBB
WerkendenHeeft een flexibel arbeidscontractEBB
WerknemersMaakt zich zorgen over het behoud van baanNEA
Arbeidsomstandigheden
WerknemersMist of verwaarloost werk vaak door
familie- en gezinsverantwoordelijkheden
NEA
Arbeidsomstandigheden
WerkendenWil meer uren werkenEBB
Gezondheid
Werknemersa) Voelt zich vaak emotioneel uitgeput door het werk
(elke week, enkele keren per week of elke dag) of
NEA
b) Voelt zich vaak leeg aan het einde van de werkdag
(elke week, enkele keren per week of elke dag) of
NEA
c) Voelt zich vaak moe bij het opstaan 's morgens en
geconfronteerd wordt met het werk
(elke week, enkele keren per week of elke dag) of
NEA
d) Voelt zich vaak compleet uitgeput door het werk
(elke week, enkele keren per week of elke dag)
NEA
Gezondheid
WerknemersHeeft de laatste keer verzuimd vanwege
psychische klachten, overspannenheid of burn-out
NEA