Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Literatuur

Bakker, B. F. M., Van Rooijen, J. en L. van Toor (2014). The system of social statistical datasets of Statistics Netherlands: an integral approach to the production of register-based social statistics. Journal of the International Association for Official Statistics, 30, 1–14.

Becker, G. S. (1981). A treatise on the family. Cambridge (MA): Harvard University Press. Becker, G. S. (1994). Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of judgement and taste. Londen: Routledge.

CBS/SCP (2018). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag, Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Chkalova, K. (2017). Samen onzeker? Concentratie en dynamiek van arbeidsonzekerheidbinnen partnerrelaties. In: Chkalova, K., Van Genabeek, J., Sanders, J. en Smits, W., Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op ongelijkheid. Den Haag, Heerlen, Bonaire, Leiden: Centraal Bureau voor de Statistiek/TNO.

Esteve, A., Schwartz, C. R., Van Bavel, J., Permanyer, I., Klesment, M. en J. García-Román (2016). The end of hypergamy: global trends and implications. Population and Development Review, 42 (4), 615–625.

Hiekel, N., Liefbroer, A. C. en A.R. Poortman (2014). Understanding diversity in the meaning of cohabitation across Europe. European Journal of Population, 30(4), 391−410.

Janssen, J. (2001). Do opposites attract divorce? Dimensions of mixed marriage and the risk of divorce in the Netherlands, Ph.D. Dissertation. Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Amsterdam.

Kalmijn, M. (2003). Union disruption in the Netherlands: opposing influences of task specialization and assortative mating? International Journal of Sociology, 33, 36−64.

Kalmijn, M., De Graaf, P. M. en J. Janssen (2005). Intermarriage and the risk of divorce in the Netherlands: the effects of differences in religion and in nationality, 1974−94. Population Studies: a Journal of Demography, 59 (1), 71−85.

Kalmijn, M., Loeve, A. en D. Manting (2007). Income dynamics in couples and the dissolution of marriage and cohabitation. Demography, 44(1), 159−179.

Klesment, M. en J. van Bavel (2017). The reversal of the gender gap in education, motherhood, and women as main earners in Europe. European Sociological Review, 33 (3), 465−481.

Lyngstad, T. H. en M. Jalovaara (2010). A review of the antecedents of union dissolution. Demographic Research, 23, 257−292.

Mäenpää, E. en M. Jalovaara (2014). Homogamy in socio-economic background and education, and the dissolution of cohabiting unions. Demographic Research, 30(65), 1769–1792.

Matysiak, A., Styrc, M. en D. Vignoli (2014). The educational gradient in marital disruption: a meta-analysis of European research findings. Population Studies, 68(2), 197−215.

Oppenheimer, V. K. (1997). Women’s employment and the gain to marriage: the specialization and trading model. Annual Review of Sociology, 23, 431−453.

Netherlands. European Journal of Population, 18, 175−202.

Sayer, L. C. en S.M. Bianchi (2000). Women’s economic independence and the probability of divorce: a review and reexamination. Journal of Family Issues, 21, 906−943.

Schwartz, C. R. en H. Han (2014). The reversal of the gender gap in education and trends in marital dissolution. American Sociological Review, 79(4), 605−629.

Theunis, L., Schnor, C., Willaert, D. en J. van Bavel (2018). His and her education and marital dissolution: adding a contextual dimension. European Journal of Population, 34, 663−687.

Van Gaalen, R., van Houdt, K. en A. Poortman (2019). Trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar onderwijsniveau, Demografische beslissingen binnen huishoudens aan het begin van de 21e eeuw. Statistische Trends, CBS Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Vignoli, D. en I. Ferro (2009). Rising marital disruption in Italy and its correlates. Demographic Research, 20(4), 11–36.

Yamaguchi, K. (1991). Event History Analysis. Newbury Park: Sage.