Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

Literatuur

Hitzert, F., & van Wijk, M. (2019). Arbeidsmigranten in Nederland: nieuwkomers op de voet gevolgd. Statistische Trends.

Jennissen, R. P. W. (2011). De Nederlandse migratiekaart. Periodiek rapport, blz. 81, 93, 96.

StatLine

CBS StatLine (2019a).  Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland.

CBS StatLine (2019b).  Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken.