Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

1. Inleiding

Sinds 2012 stijgt het aantal immigranten dat zich in Nederland inschrijft. In de periode 2012 tot en met 2017 kwamen de meeste immigranten uit de Europese Unie (EU) met Polen als belangrijkste geboorteland (CBS StatLine, 2019a). Buiten de EU wordt India een steeds belangrijker immigratieland. Van de immigranten met een niet-Europese nationaliteit vormen Indiase immigranten de grootste groep na de Syrische immigranten.Van de studiemigranten met een niet-Europese nationaliteit die in de periode 2012 tot en met 2017 naar Nederland kwamen, waren de Indiase studiemigranten de grootste groep na de Chinese en Amerikaanse studiemigranten. Het grootste gedeelte van de niet Europese arbeidsmigranten had een Indiase nationaliteit, op afstand gevolgd door Chinezen, Amerikanen en Japanners.

Om meer hoogopgeleide arbeidsmigranten aan te trekken, is eind 2004 een toelatingsregeling speciaal voor zogenaamde kennismigranten ingesteld (Jennissen, 2012). Hoogopgeleide arbeidsmigranten kunnen door deze regeling versneld worden toegelaten.In de periode 2012–2017 maakten al meer dan 42 duizend kennismigranten gebruik van deze versnelde toelatingsregeling. Het grootste gedeelte was afkomstig uit India (37 procent).

Ondanks dat er meer dan 35 duizend Indiase immigranten naar Nederland kwamen in de periode 2012–2017, is er relatief weinig bekend over deze groep. Het is een groeiende groep: in 2012 kwamen 3 955 Indiase immigranten naar Nederland, vijf jaar later waren dat er 8 630. Dit artikel beschrijft deze snel groeiende groep Indiase immigranten. De vragen die centraal staan zijn: wie zijn deze Indiase immigranten en met welke motieven komen zij naar Nederland? Om deze vragen te beantwoorden is gekeken naar de leeftijd,het geslacht en de woonplaats van de Indiase immigranten op de datum van aankomst en het migratiemotief. Ten slotte is de in- en uitstroom van Indiase immigranten in kaart gebracht.