Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

2. Methode

In dit onderzoek naar Indiase immigranten in Nederland is gebruik gemaakt van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Het SSB bestaat uit sociale gegevens over de Nederlandse bevolking en is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)samengesteld. Voor dit onderzoek is het SSB afgebakend tot alle immigranten met Indiaas als eerste nationaliteit die in de periode 2012–2017 naar Nederland zijn geëmigreerd en opgenomen zijn in de Basisregistratie Personen (BRP). Veertig immigranten met Indiaas als tweede nationaliteit zijn niet meegenomen in het onderzoekscohort.

Het cohort Indiase immigranten is daarna verrijkt met de volgende gegevens: leeftijd,geslacht, nationaliteit, verblijfsdoel, migratiemotief, contractsoort, sociaaleconomische categorie, datum van aankomst en vertrek, studie, sector, woonplaats, inkomen,onderwijsniveau en huishoudenspositie.

Dit onderzoek geeft inzicht in de demografische kenmerken van Indiase immigranten, de motieven waarmee deze immigranten in de periode 2012–2017 naar Nederland kwamen en de verblijfsduur van Indiase immigranten in Nederland. Daarnaast zijn om de verblijfsduur en doorstroom van immigranten in Nederland te inventariseren, de Indiase immigranten die in 2012 naar Nederland immigreerden vijf jaar administratief gevolgd.

Het inkomen van de arbeidsmigranten in het cohort Indiase immigranten wordt jaarlijks vastgesteld voor iedereen die bij aanvang van het jaar is ingeschreven in de BRP. Voor immigranten die in 2012 in Nederland kwamen wonen, was het inkomen daarom vanaf 2013 bekend. Inkomensgegevens uit 2018 zijn nog niet beschikbaar. Voor immigranten die zich in 2017 in Nederland inschreven is daardoor nog geen inkomen bekend en kon enkel voor immigranten die in de periode 2012 tot en met 2016 naar Nederland kwamen het inkomen worden meegenomen. In het onderzoek wordt gerekend met het persoonlijk inkomen van het jaar na immigratie en enkel van de immigranten die dat gehele jaar in Nederland waren. Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid,inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomstverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen. Premies inkomensverzekeringen zijn hierop in mindering gebracht.