Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

3. Resultaten

In de periode 2012–2017 kwamen 35 490 Indiase immigranten naar Nederland. In deze periode nam de instroom Indiase immigranten per jaar toe. In 2012 kwamen 3 955 Indiase immigranten naar Nederland, in 2014 waren dat er 5 045 en in 2017 was het aantal met 8 630 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2012.

3.1 Demografische kenmerken

Het merendeel van de Indiase immigranten was man (60 procent). De leeftijd waarop Indiase immigranten naar Nederland kwamen, was gemiddeld 26 jaar. De meerderheid van de Indiase immigranten was 21 tot 40 jaar oud (zie ook figuur 3.1.1). Met name in deze leeftijdscategorie was het geslacht onevenredig verdeeld en waren mannen in de meerderheid. In de leeftijd 0 tot 20 jaar was het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk, deze groep bestaat voornamelijk uit meereizende kinderen.

3.1.2 Door- en uitstroom van Indiase immigrantenIndiase immigranten immigranten India

Bijna de helft van de Indiase immigranten was alleenstaand (47 procent) en ruim een kwart was gehuwd (28 procent). Onder de Indiase immigranten was ook een groep thuiswonende kinderen (13 procent).

Meerderheid na vijf jaar al vertrokken

De meerderheid van de Indiase immigranten die in 2012 naar Nederland kwam, was na vijf jaar al weer vertrokken. Van de 3 955 immigranten die in 2012 naar Nederland kwamen, waren er in 2017 nog 1 650 in Nederland. Van deze groep verbleef het overgrote deel (80 procent) de gehele periode in Nederland. Het overige gedeelte bestond uit zogenoemde herintreders –immigranten die in de tussenliggende periode, soms meerdere keren, vertrokken uit Nederland om daarna weer terug te keren. In vergelijking met de andere jaren, vertrok in 2013 het grootste aantal immigranten. Vanaf 2013 nam het aantal vertrekkende immigranten af.

figuur 3.1.2 Door- en uitstroom van Indiase immigranten1)

Indiase immigranten wonen geconcentreerd

Indiase immigranten wonen geconcentreerd in een beperkt aantal gemeenten. Indiase immigranten die in 2017 naar Nederland kwamen, woonden met name in Amsterdam, Den Haag, Amstelveen, Eindhoven, Utrecht en Delft. In de rest van Nederland woonden niet of nauwelijks Indiase immigranten. Hetzelfde beeld was ook in de andere jaren van het cohort 2012–2017 te zien.

3.1.3 Instroom Indiase immigranten, 2017
GemeenteIndiase migranten
Amsterdam2608
's-Gravenhage949
Amstelveen904
Eindhoven878
Utrecht591
Delft423
Rotterdam357
Haarlemmermeer184
Groningen160
Almere143
Enschede140
Arnhem114
Maastricht110
Leiden86
Hilversum84
Leidschendam-Voorburg78
Nijmegen65
Haarlem50
Wageningen44
Breda40
Totaal overige gemeenten608

Grootste deel is kennis- of gezinsmigrant

Het grootste gedeelte van het totaal aantal Indiase immigranten dat in de periode 2012– 2017 naar Nederland kwam, was kennismigrant (44 procent) of gezinsmigrant (37 procent). Indiase immigranten met het migratiemotief studie (14 procent) of overige arbeid (4 procent) kwamen minder vaak voor. Het migratiemotief ‘overig’ kwam slechts enkele keren voor (1 procent).

In de periode 2012–2017 is het aandeel kennis- en gezinsmigranten het hoogste. Daarnaast nam met name deze typen Indiase immigranten sterk toe. Alhoewel het aantal studiemigranten een stuk lager was, nam ook deze per jaar toe. Daarentegen bleef de instroom van overige arbeidsmigranten over de jaren relatief stabiel.

3.1.4 Migratiemotief Indiase immigranten
MigratiemotiefKennismigrantenGezinsmigrantenStudiemigrantenOverige arbeidsmigrantenOverig
20121715152542523060
20131975167556523035
20142225188068025010
20152695222097523515
20163260272096528515
201737603150140026550

3.2 Arbeidsmigranten

Van de arbeidsmigranten die in de periode 2012–2017 naar Nederland kwamen was 84 procent man. De gemiddelde leeftijd waarop Indiase kennis- en overige arbeidsmigranten immigreerden was respectievelijk 30 en 31 jaar. Kennismigranten gingen veelal in Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven wonen, overige arbeidsmigranten veelal in Eindhoven, Amsterdam, Groningen en Den Haag. Het merendeel van de kennis- en overige arbeidsmigranten had een contract voor onbepaalde tijd.

Kennismigranten vooral werkzaam in IT- en informatiedienstverlening

Drie op de vier Indiase kennismigranten die in 2017 naar Nederland kwamen, ging aan het werk in de IT- en informatiedienstverlening. Dit was een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012, toen ging nog 47 procent van de Indiase kennismigranten aan het werk in de IT- en informatiedienstverlening. Kennismigranten werkzaam in de IT- en informatiedienstverlening hielden zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, maar ook met advisering op het gebied van informatietechnologie. Indiase overige arbeidsmigranten gingen in 2017 voornamelijk aan het werk in het onderwijs (41 procent).

Het aantal Indiase kennismigranten werkzaam in de IT- en informatiedienstverlening is hoog in vergelijking met de sectorverdeling van het totaal aantal kennismigranten in Nederland. Zo bleek uit eerder onderzoek van het CBS naar arbeidsmigranten van alle nationaliteiten dat kennismigranten in Nederland met name werkzaam waren bij onderzoek- en adviesbureaus (25 procent; Hitzert en van Wijk, 2019). Slechts 13 procent ging werken in de ICT. De overige arbeidsmigranten ongeacht nationaliteit waren met name werkzaam in verhuur en overige zakelijke diensten (33 procent) en horeca (22 procent).

28 procent kennismigranten uit 2012 na vijf jaar nog in Nederland

In vergelijking met andere Indiase immigranten waren relatief weinig Indiase kennismigranten uit 2012 in 2017 nog in Nederland. In 2012 kwamen 1 715 kennismigranten en 230 overige arbeidsmigranten naar Nederland. Van de overige arbeidsmigranten was 37 procent na vijf jaar nog in Nederland, van de kennismigranten uit 2012 was dat 28 procent.

Indiase kennismigrant hoger persoonlijk inkomen

Indiase kennismigranten hadden een hoger persoonlijk inkomen dan de doorsnee werknemer of zelfstandige in Nederland. In de periode 2013 tot en met 2017 bedroeg het mediaan persoonlijk jaarinkomen van alle werkenden in Nederland 34,0 duizend euro (CBS StatLine, 2019b). In dezelfde periode was het mediaan persoonlijk jaarinkomen van Indiase kennismigranten 40,3 duizend euro. Onder de kennismigranten waren er immigranten met een persoonlijk inkomen ver boven het gemiddelde persoonlijk inkomen waardoor het gemiddelde naar boven werd getrokken. Het mediaan persoonlijk jaarinkomen van Indiase overige arbeidsmigranten bedroeg 28,1 duizend euro. Dat is lager dan het mediaan persoonlijk inkomen van werknemers of zelfstandigen in Nederland.

3.1.5 Persoonlijk inkomen in 1 000 euro, 2013/2017
Mediaan Gemiddeld
Indiase kennismigranten40,347,3
Overige Indiase arbeidsmigranten28,132,0
Totaal werknemers en zelfstandigen (excl. Indiase migranten)34,040,2

Minder stijging persoonlijk inkomen van Indiase kennismigrant

Het persoonlijk inkomen van Indiase kennismigranten steeg in de periode 2013 tot en met 2017. Het mediaan persoonlijk inkomen van Indiase kennismigranten steeg in de periode 2013 tot en met 2017 echter minder snel dan het mediaan persoonlijk inkomen van de doorsnee werknemer of zelfstandige in Nederland in deze periode. In 2017 was het mediaan persoonlijk inkomen van de doorsnee werkende in Nederland 5,4 procent hoger dan die in 2013 (CBS StatLine, 2019b). Het mediaan persoonlijk inkomen van Indiase kennismigranten lag in 2013 op 39,6 duizend euro in 2017 was dat 3,9 procent hoger.

3.3 Gezinsmigranten

Indiase gezinsmigranten die in de periode 2012–2017 naar Nederland kwamen, waren voornamelijk vrouw. De gemiddelde leeftijd van gezinsmigranten was 20 jaar. Gezinsmigranten zijn veelal partners en kinderen van (de over het algemeen mannelijke) arbeidsmigranten. Daardoor piekte het aantal gezinsmigranten in leeftijd tussen de 0 en 10 jaar en de 25 en 30 jaar.

Bijna vier op de tien (39 procent) gezinsmigranten uit 2012 was in 2017 nog steeds in Nederland. Gezinsmigranten ingestroomd in de periode 2012–2017 gingen met name in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en Eindhoven wonen.

3.4 Studiemigranten

Indiase studiemigranten die in de periode 2012–2017 naar Nederland kwamen, waren gemiddeld 24 jaar oud en gingen met name in Delft, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam wonen. Van de 425 studiemigranten die in 2012 naar Nederland kwamen, was 36 procent in 2017 nog steeds in Nederland.

Studie in de richting van techniek, industrie en bouwkunde populair

Het merendeel van de studiemigranten uit de periode 2012–2017 volgde een universitaire studie. De meeste studiemigranten volgden een studie in de richting van techniek, industrie en bouwkunde. Ook studies in de richting van recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening én wiskunde en natuurwetenschappen werden relatief veel gekozen.