De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Literatuur

Borghans, L. & Heike, H. (2001). Bevordert de WEB de macrodoelmatigheid van het beroepsonderwijs? Pedagogische Studiën, 78, 364-381.

CBS StatLine, Jongeren: vsv (totale groep) 

CBS StatLine, Uitstromers mbo; arbeidskenmerken

CBS StatLine, Uitstromers ho; arbeidskenmerken

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016, 11 mei). Bij jonge parttimers verdient vrouw meerdan man

Centraal Bureau voor de Statistiek (2018b, 5 oktober). 50 jaar Mammoetwet: bijna iedereengaat nu naar school.

Centraal Bureau voor de Statistiek (2018c, 22 november). Loonverschil tussen mannen envrouwen iets kleiner

Centraal Bureau voor de Statistiek (2018, 14 december). Emancipatiemonitor: economischepositie van vrouwen verbeterd

Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 19 januari). Verschil arbeidsdeelname mannen envrouwen weer kleiner. 

CBS (2018). Jaarrapport Integratie 2018. Den Haag/Heerlen/Bonaire: CBS. 

Cörvers, F. De Hoon, M., & Meng, C. (2014). Macrodoelmatigheid mbo: Inkadering arbeidsmarktperspectief; ROA rapport ROA-R-2014/1. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Dirven, H.J. & Portegijs, W. (2016). Hoofdstuk 4 Arbeid. In Emancipatiemonitor 2016. W. Portegijs en M. van den Brakel Den Haag: SCP/CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/ publicatie/2016/50/emancipatiemonitor-2016.

Eimers, T, & Keppels, E. (2014). De plicht tot verantwoordelijkheid: Nadere inkadering van de zorgplicht doelmatigheid. Nijmegen: KBA.

Hartgers, M., Merens, A., Blokzijl, R. & Traag, T. (2016). Hoofdstuk 3 Onderwijs. In Emancipatiemonitor 2016. W. Portegijs en M. van den Brakel: Den Haag: SCP/CBS. 

Hartgers, M., Wielenga-van der Pijl, L. en Alejandro Perez, S. (2018). Hoofdstuk 3. Meisjes vlijtig door het onderwijs en jongens een flitsende loopbaanstart? In: Emancipatiemonitor 2018. W. Portegijs en M. van den Brakel. Den Haag: SCP/CBS 

Meng, C., Coenen, J., Ramaekers, G. & Büchner, C. (2009). Zonder diploma: aanleiding,kansen en toekomstintenties. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt jaargang 3(3) 6-27. Geraadpleegd op 09-10-2018.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Kamerbrief startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek, 06-03-2014. Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak van voortijdig schoolverlaten. Geraadpleegd op 25-10-2018.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2018). Waarom moet ik een startkwalificatie hebben? Geraadpleegd op 07-12-2018.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe krijgt mijn kind praktijkonderwijs. Geraadpleegd op 07-12-2018:.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe zit praktijkonderwijs in elkaar. Geraadpleegd op 07-12-2018..

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Leerplicht en kwalificatieplicht. Geraadpleegd op 10-03-2019: 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, CBS en DUO. Geraadpleegd op 10-03 2019.

Nederlands Jeugdinstituut. Om welke jongeren gaat het? Geraadpleegd op 09-10-2018.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 4 februari). Emancipatie

Onderwijsraad (2012), Zicht op een macro doelmatig onderwijsaanbod, Advies aan de Tweede Kamer, juni. Den Haag.

Portegijs, W. en M. van den Brakel (2018). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: SCP/CBS.

Portegijs, W. en M. van den Brakel. (2016). Emancipatiemonitor 2016. Den Haag: SCP/CBS.

ROA (2017). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016, onderzoeksrapport ROA-R-2017/7. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 25-10-2018.

Schoonhoven, R. van (2016). Recht doen aan beroepsonderwijs. Oratie, 8 april 2016.Amsterdam: Vrije Universiteit.