De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Bijlage

Schoolverlaters naar niveau van de laatst gevolgde opleiding1), geslacht en leeftijd, 2009/'10
MannenVrouwen15 tot 18 jaar18 tot 23 jaar23 tot 27 jaar27 jaar of ouder
Voortijdig schoolverlaters2397016220861031580
Schoolverlaters met startkwalificatie2)971501029003490896206579041150
Met startkwalificatie vanuit:Havo/vwo570065002790918016090
Met startkwalificatie vanuit:Mbo-2/3280302521066028990832015280
waarvan bol718010630580143902200640
waarvan bbl20850145808014600612014640
Met startkwalificatie vanuit:Mbo-41598020750102198073707370
waarvan bol103301379010192704100740
waarvan bbl564069600271032606630
Met startkwalificatie vanuit:Hbo/wo471905033040293804986018250
1) Voltijd bekostigd onderwijs (inclusief mbo-bbl), exclusief schoolverlaters waarvan niet bekend is of ze een startkwalificatie hebben behaald.
2) Inclusief 362 schoolverlaters die in 2009/'10 zijn uitgestroomd uit vmbo, mbo1, of zonder diploma uit havo/vwo, maar eerder een startkwalificatie hebben behaald.