Armoederisico in 2017 toegenomen

Literatuur

Bos, W. (2013). Kans op armoede bij huishoudens met werk.Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29(1), 87–94.

CPB (2018). Raming aantal personen/huishoudens onder de lage inkomensgrens.CPB-notitie