Statistisch Bulletin 2023-08

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheid in juni vrijwel onveranderd

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022jul124,9124,4124,8126,8
2022aug125,0124,6124,8126,9
2022sep125,3124,9124,9126,9
2022okt125,4125,2124,9126,9
2022nov125,5125,2124,9126,9
2022dec125,7125,6124,9126,9
2023*jan128,9128,9127,2130,4
2023*feb129,3129,2128,6130,4
2023*mrt129,8129,8129,3130,4
2023*apr130,4130,5129,5131,0
2023*mei130,6130,6130,2131,0
2023*jun130,6130,6130,2131,1
2023*jul131,8131,9131,0132,4
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022jul124,9124,3125,4126,7
2022aug125,0124,5125,4126,8
2022sep125,3124,8125,5126,8
2022okt125,5125,1125,5126,8
2022nov125,5125,1125,5126,8
2022dec125,7125,5125,5126,8
2023*jan129,1128,9127,9130,9
2023*feb129,5129,2129,3130,9
2023*mrt130,0129,8130,0130,9
2023*apr130,5130,4130,1131,5
2023*mei130,8130,5130,9131,5
2023*jun130,8130,6130,9131,5
2023*jul132,0131,9131,6132,9
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022jul129,0127,9129,0132,9
2022aug129,1128,1129,0133,0
2022sep129,4128,4129,0133,0
2022okt129,6128,7129,0133,0
2022nov129,6128,7129,0133,0
2022dec129,8129,1129,0133,0
2023*jan132,9132,6131,2135,7
2023*feb133,4132,9132,7135,7
2023*mrt133,9133,5133,4135,7
2023*apr134,5134,2133,6136,3
2023*mei134,7134,3134,4136,3
2023*jun134,8134,4134,4136,4
2023*jul136,0135,7135,2137,7
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8120,8120,8121,8121,8121,8125,5125,5126,8126,8126,8126,8128,1
Industrie 10-33128,1128,2129,0129,0129,1130,9132,8132,9134,1134,6134,9135,0135,8
Energievoorziening 35 124,6124,6124,6124,6124,6124,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39131,5131,5131,5131,5132,1132,1133,8133,8133,8141,3141,3141,3141,3
Bouwnijverheid 41-43126,6126,6128,1128,1128,1128,1130,3130,3132,1132,2132,2132,2133,7
Handel 45-47123,4123,5123,5124,2124,2124,3129,0129,3129,6130,3130,4130,4131,7
Vervoer en opslag 49-53127,3127,3127,6127,8127,8127,8135,4135,4135,6137,0136,9137,1137,8
Horeca 55-56123,9123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7
Informatie en communicatie 58-63121,8123,5123,5123,5123,5123,7124,1126,1126,1127,4127,4127,4129,4
Financiële dienstverlening 64-66118,4118,4118,4119,5119,5119,5121,6121,8122,4122,4122,4122,4123,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 121,2121,2121,2121,2121,2121,2124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75121,9122,0122,0122,1122,1122,2127,2127,2127,5127,4127,4127,8127,9
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,2125,2125,3125,3125,3125,3128,6128,8128,8129,5129,5129,5132,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,8125,8125,8125,8125,8125,8131,3131,3131,3132,4132,4132,4132,5
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7128,7129,0135,3
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88126,4126,6126,6126,6126,6126,6128,6130,3131,1131,2132,2132,2132,8
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,1120,1120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,7125,7125,7126,0
Overige dienstverlening 94-96123,8125,6125,6125,8125,8125,8128,5128,5129,1129,1130,8130,8132,9
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8120,8120,8121,9121,9121,9125,5125,5126,9126,9126,9126,9128,2
Industrie 10-33127,6127,7128,4128,5128,5130,3132,3132,3133,6134,0134,3134,5135,2
Energievoorziening 35 122,2122,2122,2122,2122,2122,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39130,6130,6130,6130,6131,1131,1132,9132,9132,9140,3140,3140,3140,3
Bouwnijverheid 41-43126,0126,0127,5127,5127,5127,5129,6129,6131,4131,5131,5131,5133,0
Handel 45-47123,2123,2123,3123,9124,0124,0128,8129,0129,4130,1130,1130,1131,5
Vervoer en opslag 49-53127,1127,1127,3127,6127,6127,6135,1135,1135,4136,7136,7136,8137,5
Horeca 55-56123,9123,9125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7
Informatie en communicatie 58-63122,4124,1124,1124,1124,1124,3124,7126,7126,7128,1128,1128,1130,0
Financiële dienstverlening 64-66118,9118,9118,9120,0120,0120,0122,2122,4123,0123,0123,0123,0124,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 122,2122,2122,2122,2122,2122,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75122,0122,1122,1122,2122,2122,2127,3127,3127,6127,5127,5127,8128,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,4125,4125,5125,5125,5125,5129,5129,6129,6130,3130,4130,4133,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,6125,6125,6125,6125,6125,6132,2132,2132,2133,3133,3133,3133,4
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7128,7129,0135,3
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88127,2127,4127,4127,4127,4127,4129,4131,1131,9132,0133,0133,0133,6
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,0120,0120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,6125,6125,6126,0
Overige dienstverlening 94-96124,2126,0126,0126,2126,2126,2129,0129,0129,6129,6131,3131,3133,4
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2022202220222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejulaugsepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03121,4121,4121,4122,6122,6122,6126,3126,3127,7127,7127,7127,7129,1
Industrie 10-33131,4131,5132,3132,4132,4134,3136,1136,2137,6137,9138,3138,4139,3
Energievoorziening 35 127,2127,2127,2127,2127,2127,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39136,1136,1136,1136,1136,6136,6136,4136,4136,4144,2144,2144,2144,2
Bouwnijverheid 41-43128,6128,6130,2130,2130,2130,2132,0132,0134,0134,1134,1134,1135,7
Handel 45-47127,7127,7127,8128,4128,4128,5133,0133,3133,7134,5134,5134,5136,0
Vervoer en opslag 49-53131,8131,8132,1132,3132,3132,3139,9139,9140,1141,5141,5141,7142,3
Horeca 55-56126,9126,9128,5128,5128,5128,5132,6132,6132,6132,6132,6132,6133,8
Informatie en communicatie 58-63124,0125,7125,7125,7125,7125,9126,6128,6128,6129,9129,9129,9131,8
Financiële dienstverlening 64-66124,4124,4124,4125,5125,5125,5128,1128,3128,9128,9128,9128,9130,0
Verhuur en handel van onroerend goed 68 118,4118,4118,4118,4118,4118,4121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75124,5124,5124,5124,7124,7124,7129,8129,8130,1130,0130,0130,3130,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82128,3128,3128,5128,5128,5128,5133,0133,2133,2133,9133,9133,9136,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 131,6131,6131,6131,6131,6131,6136,9136,9136,9138,0138,0138,0138,1
Onderwijs 85 135,1135,1135,1135,1135,1135,1133,6133,6133,6133,7133,7134,0140,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88131,1131,3131,3131,3131,3131,3133,0134,7135,6135,7136,7136,7137,4
Cultuur, sport en recreatie 90-93122,3122,3122,6122,6122,6122,6126,5126,5126,5127,9127,9127,9128,3
Overige dienstverlening 94-96129,4131,2131,2131,5131,5131,5134,5134,5135,2135,2136,9136,9139,0
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
20212,01,92,61,9
20223,23,03,24,2
2022nov3,73,33,25,4
2022dec3,93,63,15,5
2023*jan5,15,23,85,9
2023*feb5,45,34,95,9
2023*mrt5,55,64,75,9
2023*apr5,75,84,85,8
2023*mei5,75,84,95,8
2023*jun5,65,74,95,7
2023*jul5,56,05,04,4
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
20212,12,02,51,9
20223,23,03,24,3
2022nov3,73,43,25,4
2022dec3,93,63,15,5
2023*jan5,35,33,86,5
2023*feb5,55,45,06,4
2023*mrt5,75,74,86,4
2023*apr5,85,84,86,4
2023*mei5,85,85,06,3
2023*jun5,75,74,96,1
2023*jul5,76,14,94,9
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
20212,01,72,52,9
20223,73,43,94,1
2022nov5,04,94,85,2
2022dec5,15,14,75,4
2023*jan5,15,53,65,2
2023*feb5,45,64,85,1
2023*mrt5,55,94,55,1
2023*apr5,66,04,65,0
2023*mei5,66,04,85,0
2023*jun5,55,84,84,9
2023*jul5,46,14,83,6
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codenovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,21,31,52,13,03,04,84,85,85,85,75,76,0
Industrie 10-332,73,72,42,73,14,65,44,85,75,75,85,76,0
Energievoorziening 35 1,84,82,52,23,13,16,26,26,25,23,33,33,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,62,22,73,03,04,14,14,17,57,57,57,5
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,92,93,13,14,44,44,44,45,6
Handel 45-472,32,61,93,44,24,06,66,86,87,37,36,86,7
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,14,14,07,87,67,48,48,38,58,2
Horeca 55-563,13,60,33,04,84,88,08,08,04,84,84,85,5
Informatie en communicatie 58-630,82,02,13,03,13,32,74,44,45,55,55,56,2
Financiële dienstverlening 64-661,71,61,72,53,23,13,73,74,04,03,83,84,3
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,02,33,11,91,92,42,42,42,42,42,42,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,32,52,12,92,82,95,95,95,85,25,25,54,9
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,01,92,93,33,34,85,05,04,94,94,85,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,83,02,03,84,74,97,67,67,67,67,67,65,3
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,07,33,83,73,73,63,53,35,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,72,93,33,02,93,65,04,64,74,94,85,1
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,81,12,62,92,94,74,74,75,65,65,34,9
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,63,63,65,25,25,45,46,96,97,4
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codenovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,11,31,62,03,03,04,74,75,85,85,75,76,1
Industrie 10-332,83,72,32,73,04,55,44,85,75,65,75,76,0
Energievoorziening 35 1,82,92,42,33,03,06,26,26,25,33,33,33,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,52,32,83,03,04,24,24,27,47,47,47,4
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,72,92,93,03,04,54,44,44,45,6
Handel 45-472,32,61,83,44,23,96,66,76,87,37,36,76,7
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,14,24,17,87,67,58,38,38,48,2
Horeca 55-563,13,60,33,04,84,88,08,08,04,84,84,85,5
Informatie en communicatie 58-631,42,72,13,03,13,22,74,44,45,55,55,56,2
Financiële dienstverlening 64-661,82,42,42,63,23,13,73,74,14,13,93,94,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,12,23,01,91,92,52,52,52,52,52,52,5
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,62,12,82,82,86,06,05,95,35,35,54,9
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,21,92,93,33,35,45,55,55,35,35,36,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,93,12,03,84,84,98,58,58,58,58,58,56,2
Onderwijs 85 2,93,21,45,27,07,33,83,73,73,63,53,35,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,82,93,33,23,13,65,04,74,74,94,95,0
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,71,12,63,03,04,84,84,85,55,55,25,0
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,94,04,05,35,35,55,56,96,97,4
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
2019202020212022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codenovdecjanfebmrtaprmeijunjul
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,9-0,31,42,04,24,24,94,96,16,05,95,96,3
Industrie 10-332,93,92,23,44,86,35,75,16,05,86,05,66,0
Energievoorziening 35 2,72,52,62,94,74,74,54,54,53,61,61,61,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-394,33,32,43,44,64,62,62,62,66,06,06,06,0
Bouwnijverheid 41-432,74,01,22,94,24,23,23,24,74,44,44,45,5
Handel 45-472,92,61,73,85,65,36,46,56,57,27,16,66,5
Vervoer en opslag 49-533,01,81,84,85,85,87,77,57,28,18,18,38,0
Horeca 55-562,85,1-0,33,05,85,88,08,08,04,74,74,75,4
Informatie en communicatie 58-632,21,72,03,64,74,82,94,64,65,65,65,66,3
Financiële dienstverlening 64-661,91,02,32,33,93,84,03,94,34,34,04,04,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,23,5-1,23,53,33,32,32,32,32,32,32,32,3
Specialistische zakelijke diensten 69-752,82,41,83,34,24,25,95,95,85,25,25,44,8
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-823,02,71,33,65,15,15,86,06,05,85,85,76,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,93,13,03,84,94,97,37,37,37,27,27,24,9
Onderwijs 85 3,83,32,35,16,87,12,52,42,42,32,22,04,0
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,82,82,83,94,54,53,34,74,44,54,64,64,8
Cultuur, sport en recreatie 90-932,52,90,83,04,54,54,74,74,75,45,45,14,9
Overige dienstverlening 94-962,72,23,32,84,94,95,45,45,55,57,07,07,4
* Voorlopige cijfers