Statistisch Bulletin 2021-11

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Aantal werkenden verder toegenomen.

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2020okt118,7118,8118,2119,1
2020nov118,7118,8118,2118,9
2020dec118,8118,9118,2118,9
2021*jan119,5119,5119,3119,7
2021*feb119,5119,6119,3119,7
2021*mrt119,6119,8119,3119,7
2021*apr119,8120,0119,3119,7
2021*mei119,8120,0119,3119,7
2021*jun120,1120,1120,0119,7
2021*jul120,8120,8121,1120,0
2021*aug120,8120,9121,1120,0
2021*sep120,9121,0121,1120,0
2021*okt121,0121,1121,3120,0
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2020okt118,7118,6118,7118,9
2020nov118,7118,6118,7118,8
2020dec118,7118,8118,7118,8
2021*jan119,5119,4119,8119,6
2021*feb119,5119,5119,8119,6
2021*mrt119,7119,7119,8119,6
2021*apr119,8119,9119,8119,6
2021*mei119,9119,9119,9119,6
2021*jun120,1120,0120,5119,6
2021*jul120,8120,7121,6119,9
2021*aug120,9120,8121,6119,9
2021*sep120,9120,9121,6119,9
2021*okt121,0121,0121,8119,9
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
2020okt122,2121,9121,5123,7
2020nov122,2122,0121,5123,6
2020dec122,2122,1121,5123,6
2021*jan123,4123,0123,3125,6
2021*feb123,5123,1123,3125,6
2021*mrt123,6123,2123,3125,6
2021*apr123,7123,4123,4125,6
2021*mei123,8123,5123,4125,6
2021*jun124,0123,6124,0125,6
2021*jul124,7124,3125,2125,9
2021*aug124,8124,4125,2125,9
2021*sep124,9124,5125,2125,9
2021*okt125,0124,6125,4125,9
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2020202020202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,6116,6116,6117,1117,1117,1117,8117,9118,0118,1118,1118,1118,1
Industrie 10-33122,6122,6122,6123,6123,6124,0124,3124,4124,4124,7124,8124,8124,9
Energievoorziening 35 119,5119,5119,5120,7120,7120,7120,7120,8120,8120,8120,8120,8120,8
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39125,6125,6125,6125,8125,8127,1127,1127,1127,1127,1127,1128,2128,2
Bouwnijverheid 41-43121,6121,6122,7122,8122,8123,3123,4123,4123,4123,4124,2124,2124,2
Handel 45-47117,1117,1117,2117,8117,9117,9118,2118,2118,3118,8118,8118,8119,1
Vervoer en opslag 49-53119,9119,9120,0120,7120,7120,7121,0121,0121,2122,7122,7122,7122,7
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7
Informatie en communicatie 58-63116,8116,8116,8116,9117,2117,2117,5117,5117,5119,4119,4119,4119,8
Financiële dienstverlening 64-66114,4114,4114,4114,4114,5114,5115,2115,6115,6115,8115,8115,8116,0
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,0115,0115,0116,3116,3116,3116,3116,3116,3118,9118,9118,9118,9
Specialistische zakelijke diensten 69-75116,3116,3116,4117,3117,3117,5117,6117,6117,8118,3118,4118,5118,7
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82119,2119,3119,3120,0120,0120,1120,1120,1120,4121,2121,2121,3121,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 118,5118,5118,5..........
Onderwijs 85 119,4118,9118,9119,2119,2119,2119,2119,2119,2119,7119,7119,7119,7
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88119,8119,8119,8120,8120,8120,8120,8120,8121,7123,0123,0123,0123,0
Cultuur, sport en recreatie 90-93115,7115,7115,7116,2116,2116,2116,2116,2116,2116,4116,4116,4116,7
Overige dienstverlening 94-96117,8117,8118,2120,7120,7120,7121,4121,4121,7121,7121,7121,7122,6
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2020202020202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,6116,6116,6117,2117,2117,2117,9118,0118,0118,1118,1118,1118,1
Industrie 10-33122,1122,1122,1123,2123,2123,6123,8124,0124,0124,2124,3124,4124,4
Energievoorziening 35 117,3117,3117,3118,4118,4118,4118,4118,6118,6118,6118,6118,6118,6
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39124,7124,7124,7125,0125,0126,2126,2126,2126,2126,2126,2127,3127,3
Bouwnijverheid 41-43121,0121,0122,1122,2122,2122,7122,7122,7122,7122,7123,6123,6123,6
Handel 45-47117,0117,0117,1117,6117,7117,7118,0118,1118,2118,6118,6118,6118,9
Vervoer en opslag 49-53119,6119,6119,7120,4120,4120,4120,7120,7120,9122,4122,4122,4122,4
Horeca 55-56119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,7119,7119,7119,7
Informatie en communicatie 58-63117,4117,4117,4117,5117,8117,8118,0118,0118,0120,0120,0120,0120,4
Financiële dienstverlening 64-66114,0114,0114,0115,0115,2115,2115,8116,2116,2116,5116,5116,5116,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 116,1116,1116,1117,3117,3117,3117,3117,3117,3119,9119,9119,9119,9
Specialistische zakelijke diensten 69-75116,4116,4116,4117,4117,4117,6117,6117,6117,8118,4118,5118,5118,7
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82119,5119,5119,5120,2120,2120,3120,3120,3120,7121,4121,4121,5121,5
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 118,3118,3118,3..........
Onderwijs 85 119,4118,9118,9119,2119,2119,2119,2119,2119,2119,7119,7119,7119,7
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88120,4120,4120,4121,5121,5121,5121,5121,5122,3123,7123,7123,7123,7
Cultuur, sport en recreatie 90-93115,6115,6115,6116,2116,2116,2116,2116,2116,2116,4116,4116,4116,6
Overige dienstverlening 94-96117,8117,8118,2120,7120,7120,7121,4121,4121,7121,7121,7121,7122,6
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
2020202020202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codeoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03117,5117,5117,5118,5118,5118,5119,3119,5119,5119,6119,6119,6119,6
Industrie 10-33125,2125,2125,2126,9126,9127,2127,4127,6127,6127,9128,0128,0128,1
Energievoorziening 35 121,2121,2121,2123,2123,2123,2123,2123,3123,3123,3123,3123,3123,3
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39128,9128,9128,9130,2130,2131,5131,5131,5131,5131,5131,5132,6132,6
Bouwnijverheid 41-43124,8124,8125,9125,2125,2125,7125,8125,8125,8125,8126,7126,7126,7
Handel 45-47120,9121,0121,1122,2122,3122,3122,7122,7122,8123,3123,3123,3123,7
Vervoer en opslag 49-53123,4123,4123,6124,8124,9124,9125,2125,2125,4127,0127,0127,0127,0
Horeca 55-56123,3123,3123,3123,5123,5123,5123,5123,5123,5123,6123,6123,6123,6
Informatie en communicatie 58-63118,5118,5118,5119,2119,5119,5119,7119,7119,7121,6121,6121,6122,0
Financiële dienstverlening 64-66119,7119,7119,7121,1121,3121,3122,0122,4122,4122,6122,6122,6122,8
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,8115,8115,8113,9113,9113,9113,9113,9113,9116,4116,4116,4116,4
Specialistische zakelijke diensten 69-75118,5118,5118,6120,1120,1120,3120,3120,3120,5121,1121,2121,2121,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82122,1122,2122,2122,8122,8122,9122,9122,9123,2124,0124,0124,2124,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 122,8122,8122,8..........
Onderwijs 85 124,4124,0124,0125,5125,5125,5125,5125,5125,6126,0126,0126,0126,0
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88123,4123,4123,4125,2125,2125,2125,2125,3126,1127,5127,5127,5127,5
Cultuur, sport en recreatie 90-93117,7117,7117,7118,6118,6118,6118,6118,6118,6118,9118,9118,9119,1
Overige dienstverlening 94-96122,2122,2122,5126,7126,7126,7127,4127,4127,7127,7127,7127,7128,6
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20171,41,51,70,8
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
2021*feb2,22,02,72,6
2021*mrt2,22,12,72,3
2021*apr2,22,12,72,2
2021*mei2,22,02,72,2
2021*jun2,22,12,22,0
2021*jul1,91,92,71,3
2021*aug1,91,92,51,0
2021*sep1,91,92,51,0
2021*okt1,91,92,60,8
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20171,41,61,50,6
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
2021*feb2,22,02,72,6
2021*mrt2,32,22,72,3
2021*apr2,32,22,72,2
2021*mei2,32,12,72,2
2021*jun2,32,22,22,1
2021*jul2,01,92,71,3
2021*aug2,01,92,41,0
2021*sep1,92,02,41,0
2021*okt1,92,02,60,8
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingenOverheid
20171,91,81,62,3
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
2021*feb2,72,53,33,5
2021*mrt2,72,33,33,3
2021*apr2,62,33,43,2
2021*mei2,72,33,43,2
2021*jun2,62,42,83,0
2021*jul2,32,13,42,2
2021*aug2,32,13,01,9
2021*sep2,32,23,01,9
2021*okt2,32,23,21,8
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20172018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,02,21,30,90,91,61,61,71,41,41,41,3
Industrie 10-331,82,12,73,72,42,62,72,82,71,71,81,81,9
Energievoorziening 35 1,01,71,84,84,04,04,02,02,02,02,02,01,1
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,63,13,63,32,12,12,12,12,11,22,12,1
Bouwnijverheid 41-431,72,22,63,72,73,13,23,13,01,52,12,12,1
Handel 45-471,72,02,32,61,91,91,71,61,71,81,71,71,7
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,21,21,31,31,42,42,42,32,3
Horeca 55-561,22,13,13,60,30,30,30,30,30,20,20,20,1
Informatie en communicatie 58-631,42,00,82,01,81,82,12,12,12,22,22,22,6
Financiële dienstverlening 64-661,61,21,71,61,91,91,92,32,31,71,71,41,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,92,62,83,01,11,11,11,11,13,43,43,43,4
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,32,52,32,22,32,22,31,81,92,02,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,81,62,43,02,02,12,12,12,41,71,71,81,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,52,22,83,0.........
Onderwijs 85 0,02,82,93,22,01,21,11,10,70,30,30,30,3
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,41,73,12,73,13,13,03,02,53,42,82,82,7
Cultuur, sport en recreatie 90-931,41,42,22,81,11,11,11,11,10,60,60,60,9
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,72,73,33,33,33,33,33,34,1
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20172018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,12,11,30,90,91,61,61,61,31,31,31,3
Industrie 10-331,92,22,83,72,52,72,72,92,81,71,81,91,9
Energievoorziening 35 1,11,71,82,94,04,04,02,12,12,12,12,11,1
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,73,13,53,42,02,02,02,02,01,22,12,1
Bouwnijverheid 41-432,02,22,63,72,83,23,23,12,91,42,12,12,1
Handel 45-471,72,02,32,61,81,81,61,71,81,71,71,71,6
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,21,21,31,31,42,42,42,32,3
Horeca 55-561,22,13,13,60,30,30,30,30,30,20,20,20,1
Informatie en communicatie 58-631,42,01,42,71,91,92,12,12,12,22,22,22,6
Financiële dienstverlening 64-660,91,31,82,42,92,92,83,23,22,62,62,42,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,82,62,83,11,01,01,01,01,03,33,33,33,3
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,22,62,42,32,32,12,31,81,91,92,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,71,92,43,22,02,02,02,02,41,71,71,81,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,12,22,93,1.........
Onderwijs 85 0,02,82,93,22,01,21,11,10,70,30,30,30,3
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,21,73,12,83,13,13,13,12,53,42,72,72,7
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,62,22,71,21,21,21,21,20,70,70,70,9
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,72,73,33,33,33,33,33,34,1
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20172018201920202021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi - codefebmrtaprmeijunjulaugsepokt
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,52,42,9-0,31,41,42,12,22,21,91,91,91,8
Industrie 10-332,02,82,93,93,33,23,23,33,22,22,32,22,3
Energievoorziening 35 1,92,32,72,54,84,84,82,82,82,82,82,81,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,33,24,33,34,22,82,82,82,82,82,02,92,9
Bouwnijverheid 41-432,02,52,74,02,12,52,62,52,40,81,51,51,5
Handel 45-472,02,32,92,62,42,42,32,32,32,32,32,22,3
Vervoer en opslag 49-532,22,93,01,81,71,61,91,82,03,03,02,92,9
Horeca 55-561,02,52,85,10,50,50,60,60,60,40,40,40,2
Informatie en communicatie 58-632,31,92,21,72,42,42,62,62,62,72,72,63,0
Financiële dienstverlening 64-661,82,11,91,03,03,03,03,43,42,82,82,52,6
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,73,33,23,5-1,6-1,6-1,6-1,6-1,60,50,50,50,5
Specialistische zakelijke diensten 69-751,92,22,82,42,72,62,62,62,72,22,32,32,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,02,03,02,71,92,02,02,02,21,61,61,71,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,53,13,93,1.........
Onderwijs 85 1,63,63,83,32,92,22,02,01,81,31,31,31,3
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,42,03,82,83,63,63,63,63,14,03,33,33,3
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,82,52,91,51,51,51,51,51,01,01,01,2
Overige dienstverlening 94-961,22,52,72,23,93,94,54,54,64,54,54,55,2
* Voorlopige cijfers

 

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Met een enquête onder personen peilt het CBS de opvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden. De meningen van consumenten geven een indicatie over de ontwikkeling van de consumptie en de economie. Elke maand wordt de stemming onder consumenten gepubliceerd in een nieuwsbericht en tabel.

 

Consumentenvertrouwen daalt in oktober

De stemming onder consumenten is in oktober 2021 verslechterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -10, tegen -5 in september 2021. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde.

Met -10 lag het consumentenvertrouwen in oktober onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

 

Consumenten pessimistischer over economisch klimaat

Consumenten waren in oktober pessimistischer over de economie dan in september. De deelindicator economisch klimaat ging van -8 naar -14. Consumenten waren minder positief over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden veranderde niet.

 

Koopbereidheid omlaag

De koopbereidheid kwam in oktober uit op -7, tegen -3 in september. Consumenten waren minder positief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daarnaast oordeelden zij negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en het doen van grote aankopen.

 

Steeds meer consumenten vinden dat prijzen sterk stijgen

In oktober vond 48 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017. Daarnaast verwachtte 49 procent van de respondenten dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen dan nu het geval is. In september bedroeg dit percentage nog 35 procent.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1165 in de maand oktober 2021.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over de kerncijfers (I), het aandeel wederuitvoer (II), de handelswaarden per land (III & IV) en per goederensoort (V & VI). De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Het verslagjaar wordt afgesloten in de maand november van het daaropvolgende jaar. De cijfers over 2020 zijn inmiddels definitief.

Tabel I. Kerncijfers internationale handel in goederen
N.B.: Dekkingspercentage is te berekenen door de uitvoerwaarde te delen door de invoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen
N.B.: Aandeel is te berekenen door de wederuitvoerwaarde te delen door de totale uitvoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel III. Invoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. Uitvoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. Invoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)

Tabel VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)


Meer informatie over de internationale handel staat op Internationale handel (cbs.nl)

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20202020202120212021
Bestedingscategorieënjaarseptemberaugustusseptember*Wegingscoëfficiënt
000000 Totaal bestedingen107,51107,88110,71110,79100000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken110,74111,03111,27110,9812921
011000 Voedingsmiddelen111,07111,33111,71111,3211904
012000 Alcoholvrije dranken107,15107,73106,34107,251018
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen115,72119,69122,53122,232983
021000 Alcoholhoudende dranken103,12103,82106,21105,641329
022000 Tabak125,85132,51135,47135,471654
030000 Kleding en schoenen100,29103,7394,60103,914989
031000 Kleding en kledingstoffen101,57104,2295,76104,934210
032000 Schoenen93,58100,5388,6398,56779
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen109,74110,73113,57114,4229300
041000 Werkelijke woninghuur111,51113,07113,99113,997996
042000 Toegerekende huur110,96112,45113,29113,2915834
043000 Onderhoud en reparatie van de woning102,29103,18108,45111,50531
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning105,10105,15110,24110,241415
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen105,07103,27117,17123,293525
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning104,46104,25108,14107,276979
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking103,86102,99109,48108,922796
052000 Huishoudtextiel109,54111,35111,26108,77754
053000 Huishoudelijke apparaten104,27103,57108,03107,14753
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen98,3099,20100,0997,25709
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin94,0193,9495,5896,33477
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning108,40108,00110,92110,691489
060000 Gezondheid104,51104,64105,57105,481993
061000 Medische producten, apparaten en toestellen102,94103,31101,61101,36801
062000 Extramurale gezondheidszorg105,45105,46108,24108,271192
070000 Vervoer106,98105,17114,56114,5210247
071000 Aankoop van voertuigen108,25108,24111,00112,303264
072000 Gebruik van privé-voertuigen105,19104,53117,62118,435984
073000 Vervoersdiensten109,44101,61114,51105,931000
080000 Communicatie78,2578,0477,1578,422633
081000 Post- en pakketdiensten115,64115,85118,58118,58161
082000 Telefoonapparatuur48,7645,7446,9648,20513
083000 Telefoon- en internetdiensten83,6384,4882,5183,771959
090000 Recreatie en cultuur107,36107,00109,15109,188409
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur92,5092,3592,9793,571798
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur107,29108,29108,77111,79477
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren110,87111,76111,91113,363023
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur110,40111,09113,87112,811705
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren114,73116,28117,62117,411148
096000 Pakketreizen..130,13113,16258
100000 Onderwijs100,88102,69103,0556,31669
102000 Secundair onderwijs105,08107,10107,1054,17266
104000 Tertiair onderwijs96,0197,8497,8449,50350
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld110,73111,47116,18117,5453
110000 Restaurants en hotels115,80116,45126,48120,854750
111000 Catering diensten114,61115,10118,84119,014135
112000 Accommodatie123,05124,63180,22132,69616
120000 Diverse goederen en diensten110,01110,05113,18112,9010330
121000 Persoonlijke verzorging109,35109,13112,00111,072720
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.100,57100,36101,17101,63655
124000 Sociale bescherming105,15105,15108,35108,111937
125000 Verzekeringen120,56120,55121,70121,652164
126000 Financiële diensten n.e.g.101,89102,29110,64110,641041
127000 Overige diensten n.e.g.113,11113,51116,74116,741812
130000 Consumptiegebonden belastingen104,77104,77106,45106,451974
131000 Zuiveringsheffing109,29109,29112,26112,26481
132000 Motorrijtuigenbelasting103,71103,71105,01105,011477
133000 Hondenbelasting79,3779,3780,1080,1016
140000 Consumptie in het buitenland.105,38117,67118,161822
141000 Voeding buitenland108,36107,45109,83110,04267
142000 Vervoer buitenland99,0896,89115,18115,39836
143000 Accommodaties buitenland..121,13122,76280
144000 Cafés en restaurants buitenland.109,73112,30112,67273
145000 Overige consumptie buitenland105,22104,34107,52107,95165
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari98,1598,71100,35101,82104,05105,97107,62
Februari98,6999,30101,09102,31104,97106,64108,57
Maart99,75100,31101,44102,47105,37106,85108,87
April100,39100,40101,98103,11106,08107,34109,36
Mei100,61100,58101,65103,42105,94107,18109,46
Juni100,23100,26101,37103,10105,84107,51109,67
Juli101,00100,76102,11104,28106,90108,69110,23
Augustus100,69100,88102,27104,40107,37108,13110,71
September100,50100,57102,03103,95106,70107,88110,79*
Oktober100,41100,83102,17104,32107,16108,47
November99,85100,49102,00104,07106,73107,61
December99,73100,71101,97103,97106,80107,85
Jaar100,00100,32101,70103,44106,16107,51
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari98,1698,67100,24101,51102,56104,58105,85
Februari98,7099,25100,98102,01103,47105,24106,77
Maart99,75100,26101,34102,15103,86105,44107,05
April100,39100,32101,88102,71104,55105,91107,53
Mei100,62100,50101,54102,99104,42105,62107,63
Juni100,23100,19101,31102,65104,32105,83107,84
Juli101,00100,68102,05103,82105,37107,01108,39
Augustus100,68100,80102,21103,91105,83106,46108,87
September100,50100,49101,97103,47105,17106,21108,94*
Oktober100,40100,76102,11103,83105,63106,81
November99,84100,43101,94103,57105,21105,96
December99,72100,65101,90103,47105,28106,19
Jaar100,00100,25101,62103,01104,64105,94
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari97,8298,0399,64101,12103,13104,85106,51
Februari98,6298,94100,58101,84104,44105,77107,76
Maart99,88100,40101,03102,06104,98106,09108,09
April100,71100,51101,94102,99106,11107,14108,95
Mei100,97100,75101,49103,41105,82106,94109,11
Juni100,40100,20101,17102,85105,67107,45109,27
Juli101,07100,50102,00103,96106,67108,42109,96
Augustus100,58100,67102,18104,09107,32107,65110,54
September100,40100,31101,75103,36106,16107,19110,37
Oktober100,40100,67101,97103,89106,82108,05
November99,64100,02101,57103,37106,01106,72
December99,53100,27101,49103,35106,24107,22
Jaar100,00100,11101,40103,02105,78106,96
* Voorlopige cijfers

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100,0100,0100,0
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104,0
2018106,5106,2106,8
2019109,5109,0110,0
2020 januari111,7112,3111,0
2020 februari111,7112,3111,1
2020 maart111,6112,3111,0
2020 april111,1112,3110,0
2020 mei111,1112,4109,8
2020 juni111,1112,5109,8
2020 juli112,2114,4110,1
2020 augustus112,5114,4110,6
2020 september112,3114,4110,3
2020 oktober112,1114,4109,9
2020 november112,2114,4110,2
2020 december113,2115,4111,1
2020111,9113,5110,4
2021 januari*113,9114,7113,2
2021 februari*114,0114,7113,3
2021 maart*114,2115,2113,4
2021 april*115,1115,3115,1
2021 mei*115,9115,3116,6
2021 juni*116,9115,3118,5
2021 juli*118,2115,3121,2
2021 augustus*119,1116,1122,0
2021 september*119,2116,1122,2
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2021 t/m april 2021 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

  

Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet2018201920202021 april2021 mei*2021 juni*2021 juli*2021 augustus*2021 september*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen102,187,570,687,196,1106,2120,6136148,9
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland99,388,871,691100109126,5135,6141,4
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland103,786,97084,993,9104,7117,2136,3153,1
C IndustrieTotaal afzetprijzen105,3106,3101,8111,2112,5113,3115,4116,4117,7
C IndustrieAfzetprijzen binnenland105,9108,7106,9117118118,5120,8121,4122,6
C IndustrieAfzetprijzen buitenland104,7104,497,9106,8108,3109,3111,3112,5113,9
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen91,990,380,196,8102,6113,6125,5129,9.
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland93,69180,697,4103,2115127,2131,6173,5
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland82,886,377,393,699,3106116,2120,5.
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen90,2........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland90,191,59395,195,195,195,195,195,1
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet2018201920202021 april2021 mei*2021 juni*2021 juli*2021 augustus*2021 september*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen101,3.56,5......
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland9883,861,285,396,7108,1130,4142,1149,5
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland..53,4......
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen103,4109,3111,6113,8113,6113,6116,7117,5117,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland103,7110,7114,7116,7116,8116,6119,8120,1119,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland102,4103,698,5101,7100,3100,9103,6106,4108,7
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen103,5105,3106,9113,1113,5113,4114,5115,1115,8
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,3107,6110,8120,6121,3120,8122,1122,3123
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,7103,3103,6106,6106,8107107,9108,8109,5
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen104104,6106,9112,1112112112,8112,8113
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland108,2109110,7114,6114,3115,2116,4115,6115,6
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland101,5102,1104,7110,6110,7110,2110,7111,1111,5
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen104,5107,9106,8107,8107,8107,8107,1107,1107,2
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland105,6109110,6111,5111,6111,7111,8111,9112,1
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland104,3107,8106,2107,2107,2107,2106,4106,4106,4
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen102,2104,9106,1108108,1108,3109,9109,9110,2
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland104,9107109,4110,4110,7110,8110,7110,6110,9
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland100,7103,8104,4106,7106,7107109,5109,6109,8
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107,3107107108108108,1108109,3109,4
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland108,1109,3108,6109,5109,6109,6109,9110,8110,8
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland105,5101,7103,3104,5104,5104,5103,8106106
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen104,3105,1104,7104,3104,5104,1105,1106,1105,8
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland106,3108,5109,4110,7110,7110,7111,7111,8111,5
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104104,7104103,5103,7103,2104,2105,4105
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen111115,4114,6120,8122,8123,9133,9135135,3
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland112,5117,9116,8123,6126127,3136,9138,2138,5
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland104,6105,3105,5109,5109,7110,2121,3121,9122
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen105,1105,2103,6110,1112,7113,1116,5116,4118,8
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland106,4105,9104,9109,8112,4112,5115,5115,4117,7
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland103,3104,3101,9110,6113113,8117,8117,6120,4
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen98,599,998,898,398,798,699,299,199,5
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland97,899,297,997,297,597,497,997,798,2
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland104,5106,7106,5109,6110,1110,3111,5111,8111,9
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen119,8115,979,5107112,8117,9123123,2131,8
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland120,3119,793,7124,6128,9135,5140,3140,2147,3
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland119,6114,373,799,8106,2110,7116116,3125,5
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen105101,691,1112,9116,1116,2118,7122,2122,5
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland107,9102,888,6118,6121,6120,4125,7129,6130,5
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland103,6101,192,2110,3113,7114,3115,6118,8118,9
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen97,7100,4104105,5105,5105,8105,7105,7105,7
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland100,999,2101103,7103,9104104,3104,3104,2
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland96101,1105,6106,5106,4106,7106,4106,5106,5
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,6101,8101,2107107,9108,6111,9112112,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland102,8103,5102,7112113,1113115,8116116,2
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,9100,7100,2103,8104,6105,7109,4109,5109,9
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen103,6107,6110,2112,4112,4112,9113,6113,9113,8
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland104108,5111,4113,7113,6114,4115,1115,5115,4
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland102,2105106,4108,5108,5108,6108,9109109,1
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen114,3111,6106,2121,5123,4127,9136,6145,2147,6
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland116,9114,3111122,8125130,6136,7144,1151,9
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland113,2110,5104,3121122,8126,8136,5145,6146
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen106108,6110113,3113,3114,2116,8116,6117,9
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland106,4109,2110,9114,1114,2115,2117,9117,6118,7
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland104,3106,5106,5110,5109,8110,3113113,1114,9
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen99,1102,6103102,5102,2102,6103,4103,6103,7
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland100,4105,2106,2108,4108,3108,6109,2109,5109,7
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland98100,5100,497,697,297,598,598,698,7
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen99,2100,399,1102102,5102,7104,1103,9104,2
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland104107,9110113,9114,3115115,8115,4115,7
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland97,397,49597,59898,199,699,599,8
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen102,4105106,4107,7107,5107,8108,7108,6108,7
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland103,7108,5110,7113,4113,5113,8115,1114,8114,9
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland101,7103103,9104,5104104,5105,1105,1105,1
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen103,2105,9107,9110,4110,1110,3111111,1111,3
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland104,1107,2108,1109,7109,9110,1111,5111,6112,3
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland102,9105,4107,9110,6110,2110,4110,8111111
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen102,2102,3103,3104103,9104,1104,3104,3104,2
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland101,4104,2104,7104,9104,9105,4105,8105,6105,5
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,5101,6102,7103,6103,4103,5103,7103,7103,7
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen107,1111,5115,5119,5119,4119,7123,2123,1122,9
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland107,4112,5117120,9121,1121,2125,2125,5125,1
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland106,2108,5111,3115,6114,4115,7117,4116,3116,5
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen100,1104,3108,9110,8110,9111,1112,7112,6112,7
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland104,8107,7108,9111,9112,3112,7114,1114114,3
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland98,2102,9108,8110,4110,4110,5112,1112112,1
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen102,2........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland101,6117119,8125,5125,2125,4124,8125,1125,1
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen91,990,380,196,8102,6113,6125,5129,9.
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland93,69180,697,4103,2115127,2131,6173,5
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland82,886,377,393,699,3106116,2120,5.
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen90,2........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland90,191,59395,195,195,195,195,195,1
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim