Statistisch Bulletin 2021-06

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april.

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei117,2117,6116,2117,1
2020 jun117,5117,6117,4117,3
2020 jul118,5118,6117,9118,5
2020 aug118,6118,6118,2118,8
2020 sep118,6118,7118,2118,8
2020 okt118,7118,8118,2119,1
2020 nov118,7118,8118,2118,9
2020 dec118,8118,9118,2118,9
2021* jan119,4119,5119,2.
2021* feb119,5119,6119,2.
2021* mrt119,6119,8119,2.
2021* apr119,8120,0119,2.
2021* mei119,9120,0119,3.
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei117,2117,4116,7117,0
2020 jun117,4117,4117,9117,1
2020 jul118,4118,5118,4118,4
2020 aug118,5118,5118,7118,7
2020 sep118,6118,5118,7118,7
2020 okt118,7118,6118,7118,9
2020 nov118,7118,6118,7118,8
2020 dec118,7118,8118,7118,8
2021* jan119,4119,4119,7.
2021* feb119,5119,5119,7.
2021* mrt119,6119,7119,7.
2021* apr119,8119,9119,8.
2021* mei119,9119,9119,8.
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei120,6120,7119,4121,7
2020 jun120,9120,7120,6121,9
2020 jul121,9121,8121,1123,2
2020 aug122,0121,8121,5123,5
2020 sep122,1121,8121,5123,5
2020 okt122,2121,9121,5123,7
2020 nov122,2122,0121,5123,6
2020 dec122,2122,1121,5123,6
2021* jan123,3122,9123,2.
2021* feb123,4123,0123,2.
2021* mrt123,5123,2123,2.
2021* apr123,7123,4123,3.
2021* mei123,7123,4123,3.
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,0116,0116,5116,5116,5116,6116,6116,6117,1117,1117,1117,9118,1
Industrie 10-33121,0121,1122,6122,6122,6122,6122,6122,6123,1123,1123,7124,1124,2
Energievoorziening 35 118,4118,4118,4118,4118,4119,5119,5119,5120,7120,7120,7120,7120,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39124,5124,5124,5125,6125,6125,6125,6125,6125,8125,8127,1127,1127,1
Bouwnijverheid 41-43119,7119,8121,6121,6121,6121,6121,6122,7122,8122,8123,3123,3123,3
Handel 45-47116,3116,3116,7116,8116,8117,1117,1117,2118,0118,1118,1118,5118,6
Vervoer en opslag 49-53119,5119,5119,8119,8119,9119,9119,9120,0121,0121,1121,1121,3121,3
Horeca 55-56119,2119,2119,5119,5119,5119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6
Informatie en communicatie 58-63115,1115,1116,8116,8116,8116,8116,8116,8116,9117,2117,2117,4117,4
Financiële dienstverlening 64-66113,0113,0113,9113,9114,2114,4114,4114,4114,4114,5114,5115,3115,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,0115,0115,0115,0115,0115,0115,0115,0116,3116,3116,3116,3116,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75115,1115,1116,2116,2116,2116,3116,3116,4117,2117,2117,4117,4117,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82117,6117,6119,2119,2119,2119,2119,3119,3120,0120,0120,1120,1120,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 116,3116,3118,1118,1118,1118,5118,5118,5.....
Onderwijs 85 117,9118,4119,3119,4119,4119,4118,9118,9.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88117,3118,7119,0119,7119,7119,8119,8119,8120,8120,8120,8120,8120,8
Cultuur, sport en recreatie 90-93114,9114,9115,7115,7115,7115,7115,7115,7116,4116,4116,4116,4116,4
Overige dienstverlening 94-96117,5117,8117,8117,8117,8117,8117,8118,2121,2121,2121,2122,1122,1
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,1116,1116,6116,6116,6116,6116,6116,6117,2117,2117,2118,0118,1
Industrie 10-33120,5120,6122,1122,1122,1122,1122,1122,1122,6122,7123,2123,6123,7
Energievoorziening 35 116,2116,2116,2116,2116,2117,3117,3117,3118,4118,4118,4118,4118,4
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39123,7123,7123,7124,7124,7124,7124,7124,7125,0125,0126,2126,2126,2
Bouwnijverheid 41-43119,0119,2121,0121,0121,0121,0121,0122,1122,2122,2122,7122,7122,7
Handel 45-47116,1116,1116,6116,6116,6117,0117,0117,1117,8117,9117,9118,3118,4
Vervoer en opslag 49-53119,2119,2119,5119,5119,6119,6119,6119,7120,7120,8120,8121,0121,0
Horeca 55-56119,2119,2119,5119,5119,5119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6
Informatie en communicatie 58-63115,6115,6117,4117,4117,4117,4117,4117,4117,5117,8117,8118,0118,0
Financiële dienstverlening 64-66112,6112,6113,5113,5113,8114,0114,0114,0115,2115,3115,3116,1116,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 116,1116,1116,1116,1116,1116,1116,1116,1117,3117,3117,3117,3117,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75115,2115,2116,3116,3116,3116,4116,4116,4117,3117,3117,5117,5117,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82117,9117,9119,4119,4119,4119,5119,5119,5120,2120,2120,3120,3120,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 116,1116,1117,9117,9117,9118,3118,3118,3.....
Onderwijs 85 117,9118,4119,3119,4119,4119,4118,9118,9.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88117,9119,3119,6120,4120,4120,4120,4120,4121,5121,5121,5121,5121,5
Cultuur, sport en recreatie 90-93114,8114,8115,6115,6115,6115,6115,6115,6116,4116,4116,4116,4116,4
Overige dienstverlening 94-96117,5117,8117,8117,8117,8117,8117,8118,2121,2121,2121,2122,1122,1
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,9116,9117,4117,4117,4117,5117,5117,5118,5118,5118,5119,5119,6
Industrie 10-33123,5123,6125,1125,1125,2125,2125,2125,2126,1126,1126,5126,9127,0
Energievoorziening 35 120,0120,0120,0120,0120,0121,2121,2121,2123,2123,2123,2123,2123,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,9127,9127,9128,9128,9128,9128,9128,9130,2130,2131,5131,5131,5
Bouwnijverheid 41-43122,7122,8124,8124,8124,8124,8124,8125,9125,2125,2125,7125,8125,8
Handel 45-47120,0120,0120,5120,5120,6120,9121,0121,1122,5122,6122,7123,1123,2
Vervoer en opslag 49-53123,0123,0123,3123,3123,4123,4123,4123,6125,0125,1125,1125,3125,3
Horeca 55-56122,8122,8123,1123,1123,1123,3123,3123,3123,4123,4123,4123,4123,4
Informatie en communicatie 58-63116,7116,7118,4118,4118,5118,5118,5118,5119,2119,5119,5119,7119,7
Financiële dienstverlening 64-66118,4118,4119,3119,3119,6119,7119,7119,7121,8122,0122,0122,7123,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,8115,8115,8115,8115,8115,8115,8115,8113,9113,9113,9113,9113,9
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,3117,3118,5118,5118,5118,5118,5118,6120,0120,0120,2120,2120,2
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,5120,5122,1122,1122,1122,1122,2122,2122,8122,8122,9122,9122,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 120,6120,6122,4122,4122,4122,8122,8122,8.....
Onderwijs 85 123,0123,4124,4124,4124,4124,4124,0124,0.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88120,9122,3122,6123,4123,4123,4123,4123,4125,1125,1125,1125,1125,2
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,9116,9117,7117,7117,7117,7117,7117,7118,9118,9118,9118,9118,9
Overige dienstverlening 94-96121,9122,1122,2122,2122,2122,2122,2122,5126,0126,0126,0126,9126,9
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,41,51,70,8
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
2020 sep2,92,83,13,2
2020 okt2,92,82,83,3
2020 nov2,82,72,83,1
2020 dec2,72,52,83,1
2021* jan2,22,12,6.
2021* feb2,22,02,6.
2021* mrt2,22,12,6.
2021* apr2,22,12,6.
2021* mei2,32,02,7.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,41,61,50,6
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
2020 sep3,02,93,03,2
2020 okt2,92,92,83,2
2020 nov2,92,72,83,1
2020 dec2,72,62,83,1
2021* jan2,22,12,6.
2021* feb2,22,02,6.
2021* mrt2,22,22,6.
2021* apr2,32,22,7.
2021* mei2,32,12,7.
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,91,81,62,3
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
2020 sep3,02,83,13,3
2020 okt2,92,72,83,2
2020 nov2,82,72,83,1
2020 dec2,62,52,83,1
2021* jan2,72,43,2.
2021* feb2,72,43,2.
2021* mrt2,62,33,2.
2021* apr2,62,33,3.
2021* mei2,62,23,3.
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,02,21,30,91,01,01,00,90,90,91,61,8
Industrie 10-331,82,12,73,73,83,63,52,92,12,02,42,62,6
Energievoorziening 35 1,01,71,84,85,65,35,35,34,04,04,04,01,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,63,13,63,83,83,83,83,33,32,12,12,1
Bouwnijverheid 41-431,72,22,63,73,63,63,63,02,72,73,13,13,0
Handel 45-471,72,02,32,62,52,82,72,72,42,12,12,02,0
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,61,61,61,61,61,51,51,61,5
Horeca 55-561,22,13,13,62,82,72,72,70,30,30,30,30,3
Informatie en communicatie 58-631,42,00,82,02,62,61,81,81,61,81,82,02,0
Financiële dienstverlening 64-661,61,21,71,61,92,12,12,12,01,91,92,02,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,92,62,83,02,22,22,22,21,11,11,11,11,1
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,32,52,52,62,42,42,22,22,12,12,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,81,62,43,02,82,82,82,82,02,02,12,12,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,52,22,83,03,23,13,13,1.....
Onderwijs 85 0,02,82,93,23,43,63,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,41,73,12,73,12,82,82,83,13,13,13,03,0
Cultuur, sport en recreatie 90-931,41,42,22,83,12,52,52,51,31,31,31,31,3
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,01,91,92,23,83,13,13,93,9
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,12,11,31,00,90,90,90,90,90,91,61,7
Industrie 10-331,92,22,83,73,73,63,62,82,12,12,42,62,7
Energievoorziening 35 1,11,71,82,93,83,43,43,44,04,04,04,01,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,73,13,53,83,83,83,83,43,42,02,02,0
Bouwnijverheid 41-432,02,22,63,73,73,73,73,02,82,83,23,23,1
Handel 45-471,72,02,32,62,52,82,72,72,32,02,01,92,0
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,61,61,61,71,61,51,51,61,5
Horeca 55-561,22,13,13,62,82,72,72,70,30,30,30,30,3
Informatie en communicatie 58-631,42,01,42,72,92,92,12,11,61,91,92,12,1
Financiële dienstverlening 64-660,91,31,82,42,92,52,52,53,02,92,93,13,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,82,62,83,12,32,32,32,31,01,01,01,01,0
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,22,62,52,62,52,32,32,32,22,22,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,71,92,43,22,93,03,03,02,02,02,02,02,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,12,22,93,13,23,13,13,1.....
Onderwijs 85 0,02,82,93,23,43,63,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,21,73,12,83,22,82,82,83,13,13,13,13,1
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,62,22,73,02,42,42,41,41,41,41,41,4
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,01,91,92,23,83,13,13,93,9
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,52,42,9-0,3-0,8-0,8-0,8-0,81,41,41,42,22,3
Industrie 10-332,02,82,93,94,24,04,03,12,82,72,62,82,8
Energievoorziening 35 1,92,32,72,53,22,92,92,94,84,84,84,82,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,33,24,33,33,63,63,63,64,24,22,82,82,8
Bouwnijverheid 41-432,02,52,74,04,04,04,03,32,12,12,52,62,5
Handel 45-472,02,32,92,62,52,72,72,73,12,72,82,72,7
Vervoer en opslag 49-532,22,93,01,81,61,51,51,62,01,91,82,01,9
Horeca 55-561,02,52,85,14,44,24,24,20,40,40,40,50,5
Informatie en communicatie 58-632,31,92,21,71,81,81,01,02,12,42,42,62,6
Financiële dienstverlening 64-661,82,11,91,01,61,01,01,03,73,63,63,64,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,73,33,23,52,82,82,82,8-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6
Specialistische zakelijke diensten 69-751,92,22,82,42,42,42,32,22,72,72,62,62,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,02,03,02,72,42,42,52,51,91,92,02,02,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,53,13,93,13,33,13,13,1.....
Onderwijs 85 1,63,63,83,33,23,43,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,42,03,82,83,22,82,82,83,63,63,63,53,6
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,82,52,93,22,72,72,71,71,71,71,71,7
Overige dienstverlening 94-961,22,52,72,21,91,81,82,14,03,43,44,14,1
* Voorlopige cijfers