Statistisch Bulletin 2021-06

4. Inkomen en bestedingen

Consument minder negatief in mei

De stemming onder consumenten was in mei 2021 minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -9, tegen -14 in april 2021. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.

Met -9 lag het consumentenvertrouwen in mei net onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Stemming consumenten over economisch klimaat verbeterd

Consumenten waren in mei minder negatief over de economie dan in april. De deelindicator economisch klimaat ging van -32 naar -24. Consumenten waren positiever over het economische klimaat in de komende twaalf maanden, over de economie in de afgelopen twaalf maanden waren ze minder negatief.

Koopbereidheid weer positief

De koopbereidheid kwam in mei uit op 1, tegen -2 in april. Voor het eerst sinds de coronacrisis is de koopbereidheid weer positief. Consumenten oordeelden positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in april.

Consumenten minder negatief over toekomstige werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid. Consumenten oordeelden in mei 2021 minder negatief over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder. Ongeveer 48 procent van de respondenten verwachtte dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, 34 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee afgerond uit op -14. Dat is gelijk aan de verwachting in maart 2020, pre-corona. Het dieptepunt van de werkloosheidsverwachting tijdens de huidige coronacrisis was -87 in oktober 2020.

Gisteren maakte het CBS bekend dat de werkloosheid in april 2021 verder is afgenomen tot 316 duizend. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand.

Corona heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om ervoor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geschat, is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers mogelijk lager is dan normaal.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1136 in de maand maart 2021.