Statistisch Bulletin 2021-06

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april.

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei117,2117,6116,2117,1
2020 jun117,5117,6117,4117,3
2020 jul118,5118,6117,9118,5
2020 aug118,6118,6118,2118,8
2020 sep118,6118,7118,2118,8
2020 okt118,7118,8118,2119,1
2020 nov118,7118,8118,2118,9
2020 dec118,8118,9118,2118,9
2021* jan119,4119,5119,2.
2021* feb119,5119,6119,2.
2021* mrt119,6119,8119,2.
2021* apr119,8120,0119,2.
2021* mei119,9120,0119,3.
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei117,2117,4116,7117,0
2020 jun117,4117,4117,9117,1
2020 jul118,4118,5118,4118,4
2020 aug118,5118,5118,7118,7
2020 sep118,6118,5118,7118,7
2020 okt118,7118,6118,7118,9
2020 nov118,7118,6118,7118,8
2020 dec118,7118,8118,7118,8
2021* jan119,4119,4119,7.
2021* feb119,5119,5119,7.
2021* mrt119,6119,7119,7.
2021* apr119,8119,9119,8.
2021* mei119,9119,9119,8.
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
2020 mei120,6120,7119,4121,7
2020 jun120,9120,7120,6121,9
2020 jul121,9121,8121,1123,2
2020 aug122,0121,8121,5123,5
2020 sep122,1121,8121,5123,5
2020 okt122,2121,9121,5123,7
2020 nov122,2122,0121,5123,6
2020 dec122,2122,1121,5123,6
2021* jan123,3122,9123,2.
2021* feb123,4123,0123,2.
2021* mrt123,5123,2123,2.
2021* apr123,7123,4123,3.
2021* mei123,7123,4123,3.
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,0116,0116,5116,5116,5116,6116,6116,6117,1117,1117,1117,9118,1
Industrie 10-33121,0121,1122,6122,6122,6122,6122,6122,6123,1123,1123,7124,1124,2
Energievoorziening 35 118,4118,4118,4118,4118,4119,5119,5119,5120,7120,7120,7120,7120,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39124,5124,5124,5125,6125,6125,6125,6125,6125,8125,8127,1127,1127,1
Bouwnijverheid 41-43119,7119,8121,6121,6121,6121,6121,6122,7122,8122,8123,3123,3123,3
Handel 45-47116,3116,3116,7116,8116,8117,1117,1117,2118,0118,1118,1118,5118,6
Vervoer en opslag 49-53119,5119,5119,8119,8119,9119,9119,9120,0121,0121,1121,1121,3121,3
Horeca 55-56119,2119,2119,5119,5119,5119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6
Informatie en communicatie 58-63115,1115,1116,8116,8116,8116,8116,8116,8116,9117,2117,2117,4117,4
Financiële dienstverlening 64-66113,0113,0113,9113,9114,2114,4114,4114,4114,4114,5114,5115,3115,7
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,0115,0115,0115,0115,0115,0115,0115,0116,3116,3116,3116,3116,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75115,1115,1116,2116,2116,2116,3116,3116,4117,2117,2117,4117,4117,4
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82117,6117,6119,2119,2119,2119,2119,3119,3120,0120,0120,1120,1120,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 116,3116,3118,1118,1118,1118,5118,5118,5.....
Onderwijs 85 117,9118,4119,3119,4119,4119,4118,9118,9.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88117,3118,7119,0119,7119,7119,8119,8119,8120,8120,8120,8120,8120,8
Cultuur, sport en recreatie 90-93114,9114,9115,7115,7115,7115,7115,7115,7116,4116,4116,4116,4116,4
Overige dienstverlening 94-96117,5117,8117,8117,8117,8117,8117,8118,2121,2121,2121,2122,1122,1
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,1116,1116,6116,6116,6116,6116,6116,6117,2117,2117,2118,0118,1
Industrie 10-33120,5120,6122,1122,1122,1122,1122,1122,1122,6122,7123,2123,6123,7
Energievoorziening 35 116,2116,2116,2116,2116,2117,3117,3117,3118,4118,4118,4118,4118,4
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39123,7123,7123,7124,7124,7124,7124,7124,7125,0125,0126,2126,2126,2
Bouwnijverheid 41-43119,0119,2121,0121,0121,0121,0121,0122,1122,2122,2122,7122,7122,7
Handel 45-47116,1116,1116,6116,6116,6117,0117,0117,1117,8117,9117,9118,3118,4
Vervoer en opslag 49-53119,2119,2119,5119,5119,6119,6119,6119,7120,7120,8120,8121,0121,0
Horeca 55-56119,2119,2119,5119,5119,5119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6119,6
Informatie en communicatie 58-63115,6115,6117,4117,4117,4117,4117,4117,4117,5117,8117,8118,0118,0
Financiële dienstverlening 64-66112,6112,6113,5113,5113,8114,0114,0114,0115,2115,3115,3116,1116,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 116,1116,1116,1116,1116,1116,1116,1116,1117,3117,3117,3117,3117,3
Specialistische zakelijke diensten 69-75115,2115,2116,3116,3116,3116,4116,4116,4117,3117,3117,5117,5117,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82117,9117,9119,4119,4119,4119,5119,5119,5120,2120,2120,3120,3120,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 116,1116,1117,9117,9117,9118,3118,3118,3.....
Onderwijs 85 117,9118,4119,3119,4119,4119,4118,9118,9.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88117,9119,3119,6120,4120,4120,4120,4120,4121,5121,5121,5121,5121,5
Cultuur, sport en recreatie 90-93114,8114,8115,6115,6115,6115,6115,6115,6116,4116,4116,4116,4116,4
Overige dienstverlening 94-96117,5117,8117,8117,8117,8117,8117,8118,2121,2121,2121,2122,1122,1
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
202020202020202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03116,9116,9117,4117,4117,4117,5117,5117,5118,5118,5118,5119,5119,6
Industrie 10-33123,5123,6125,1125,1125,2125,2125,2125,2126,1126,1126,5126,9127,0
Energievoorziening 35 120,0120,0120,0120,0120,0121,2121,2121,2123,2123,2123,2123,2123,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39127,9127,9127,9128,9128,9128,9128,9128,9130,2130,2131,5131,5131,5
Bouwnijverheid 41-43122,7122,8124,8124,8124,8124,8124,8125,9125,2125,2125,7125,8125,8
Handel 45-47120,0120,0120,5120,5120,6120,9121,0121,1122,5122,6122,7123,1123,2
Vervoer en opslag 49-53123,0123,0123,3123,3123,4123,4123,4123,6125,0125,1125,1125,3125,3
Horeca 55-56122,8122,8123,1123,1123,1123,3123,3123,3123,4123,4123,4123,4123,4
Informatie en communicatie 58-63116,7116,7118,4118,4118,5118,5118,5118,5119,2119,5119,5119,7119,7
Financiële dienstverlening 64-66118,4118,4119,3119,3119,6119,7119,7119,7121,8122,0122,0122,7123,2
Verhuur en handel van onroerend goed 68 115,8115,8115,8115,8115,8115,8115,8115,8113,9113,9113,9113,9113,9
Specialistische zakelijke diensten 69-75117,3117,3118,5118,5118,5118,5118,5118,6120,0120,0120,2120,2120,2
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82120,5120,5122,1122,1122,1122,1122,2122,2122,8122,8122,9122,9122,9
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 120,6120,6122,4122,4122,4122,8122,8122,8.....
Onderwijs 85 123,0123,4124,4124,4124,4124,4124,0124,0.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88120,9122,3122,6123,4123,4123,4123,4123,4125,1125,1125,1125,1125,2
Cultuur, sport en recreatie 90-93116,9116,9117,7117,7117,7117,7117,7117,7118,9118,9118,9118,9118,9
Overige dienstverlening 94-96121,9122,1122,2122,2122,2122,2122,2122,5126,0126,0126,0126,9126,9
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,41,51,70,8
20182,02,01,62,4
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
2020 sep2,92,83,13,2
2020 okt2,92,82,83,3
2020 nov2,82,72,83,1
2020 dec2,72,52,83,1
2021* jan2,22,12,6.
2021* feb2,22,02,6.
2021* mrt2,22,12,6.
2021* apr2,22,12,6.
2021* mei2,32,02,7.
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,41,61,50,6
20182,01,91,62,4
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
2020 sep3,02,93,03,2
2020 okt2,92,92,83,2
2020 nov2,92,72,83,1
2020 dec2,72,62,83,1
2021* jan2,22,12,6.
2021* feb2,22,02,6.
2021* mrt2,22,22,6.
2021* apr2,32,22,7.
2021* mei2,32,12,7.
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
Totaal Particuliere bedrijven Gesubsidieerde instellingen Overheid
20171,91,81,62,3
20182,42,41,93,2
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
2020 sep3,02,83,13,3
2020 okt2,92,72,83,2
2020 nov2,82,72,83,1
2020 dec2,62,52,83,1
2021* jan2,72,43,2.
2021* feb2,72,43,2.
2021* mrt2,62,33,2.
2021* apr2,62,33,3.
2021* mei2,62,23,3.
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,02,21,30,91,01,01,00,90,90,91,61,8
Industrie 10-331,82,12,73,73,83,63,52,92,12,02,42,62,6
Energievoorziening 35 1,01,71,84,85,65,35,35,34,04,04,04,01,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,63,13,63,83,83,83,83,33,32,12,12,1
Bouwnijverheid 41-431,72,22,63,73,63,63,63,02,72,73,13,13,0
Handel 45-471,72,02,32,62,52,82,72,72,42,12,12,02,0
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,61,61,61,61,61,51,51,61,5
Horeca 55-561,22,13,13,62,82,72,72,70,30,30,30,30,3
Informatie en communicatie 58-631,42,00,82,02,62,61,81,81,61,81,82,02,0
Financiële dienstverlening 64-661,61,21,71,61,92,12,12,12,01,91,92,02,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,92,62,83,02,22,22,22,21,11,11,11,11,1
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,32,52,52,62,42,42,22,22,12,12,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,81,62,43,02,82,82,82,82,02,02,12,12,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,52,22,83,03,23,13,13,1.....
Onderwijs 85 0,02,82,93,23,43,63,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,41,73,12,73,12,82,82,83,13,13,13,03,0
Cultuur, sport en recreatie 90-931,41,42,22,83,12,52,52,51,31,31,31,31,3
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,01,91,92,23,83,13,13,93,9
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,32,12,11,31,00,90,90,90,90,90,91,61,7
Industrie 10-331,92,22,83,73,73,63,62,82,12,12,42,62,7
Energievoorziening 35 1,11,71,82,93,83,43,43,44,04,04,04,01,9
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-391,42,73,13,53,83,83,83,83,43,42,02,02,0
Bouwnijverheid 41-432,02,22,63,73,73,73,73,02,82,83,23,23,1
Handel 45-471,72,02,32,62,52,82,72,72,32,02,01,92,0
Vervoer en opslag 49-531,72,42,41,91,61,61,61,71,61,51,51,61,5
Horeca 55-561,22,13,13,62,82,72,72,70,30,30,30,30,3
Informatie en communicatie 58-631,42,01,42,72,92,92,12,11,61,91,92,12,1
Financiële dienstverlening 64-660,91,31,82,42,92,52,52,53,02,92,93,13,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,82,62,83,12,32,32,32,31,01,01,01,01,0
Specialistische zakelijke diensten 69-751,51,72,22,62,52,62,52,32,32,32,22,22,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-821,71,92,43,22,93,03,03,02,02,02,02,02,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 1,12,22,93,13,23,13,13,1.....
Onderwijs 85 0,02,82,93,23,43,63,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,21,73,12,83,22,82,82,83,13,13,13,13,1
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,62,22,73,02,42,42,41,41,41,41,41,4
Overige dienstverlening 94-960,92,12,42,32,01,91,92,23,83,13,13,93,9
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
201720182019202020202020202020202021*2021*2021*2021*2021*
BedrijfstakSbi-code sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,52,42,9-0,3-0,8-0,8-0,8-0,81,41,41,42,22,3
Industrie 10-332,02,82,93,94,24,04,03,12,82,72,62,82,8
Energievoorziening 35 1,92,32,72,53,22,92,92,94,84,84,84,82,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-392,33,24,33,33,63,63,63,64,24,22,82,82,8
Bouwnijverheid 41-432,02,52,74,04,04,04,03,32,12,12,52,62,5
Handel 45-472,02,32,92,62,52,72,72,73,12,72,82,72,7
Vervoer en opslag 49-532,22,93,01,81,61,51,51,62,01,91,82,01,9
Horeca 55-561,02,52,85,14,44,24,24,20,40,40,40,50,5
Informatie en communicatie 58-632,31,92,21,71,81,81,01,02,12,42,42,62,6
Financiële dienstverlening 64-661,82,11,91,01,61,01,01,03,73,63,63,64,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 -1,73,33,23,52,82,82,82,8-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6
Specialistische zakelijke diensten 69-751,92,22,82,42,42,42,32,22,72,72,62,62,5
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,02,03,02,72,42,42,52,51,91,92,02,02,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,53,13,93,13,33,13,13,1.....
Onderwijs 85 1,63,63,83,33,23,43,13,1.....
Gezondheids- en welzijnszorg 86-881,42,03,82,83,22,82,82,83,63,63,63,53,6
Cultuur, sport en recreatie 90-931,31,82,52,93,22,72,72,71,71,71,71,71,7
Overige dienstverlening 94-961,22,52,72,21,91,81,82,14,03,43,44,14,1
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Consument minder negatief in mei

De stemming onder consumenten was in mei 2021 minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -9, tegen -14 in april 2021. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.

Met -9 lag het consumentenvertrouwen in mei net onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Stemming consumenten over economisch klimaat verbeterd

Consumenten waren in mei minder negatief over de economie dan in april. De deelindicator economisch klimaat ging van -32 naar -24. Consumenten waren positiever over het economische klimaat in de komende twaalf maanden, over de economie in de afgelopen twaalf maanden waren ze minder negatief.

Koopbereidheid weer positief

De koopbereidheid kwam in mei uit op 1, tegen -2 in april. Voor het eerst sinds de coronacrisis is de koopbereidheid weer positief. Consumenten oordeelden positiever over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in april.

Consumenten minder negatief over toekomstige werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid. Consumenten oordeelden in mei 2021 minder negatief over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder. Ongeveer 48 procent van de respondenten verwachtte dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, 34 procent voorzag een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee afgerond uit op -14. Dat is gelijk aan de verwachting in maart 2020, pre-corona. Het dieptepunt van de werkloosheidsverwachting tijdens de huidige coronacrisis was -87 in oktober 2020.

Gisteren maakte het CBS bekend dat de werkloosheid in april 2021 verder is afgenomen tot 316 duizend. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand.

Corona heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om ervoor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geschat, is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers mogelijk lager is dan normaal.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1136 in de maand maart 2021.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over de kerncijfers (I), het aandeel wederuitvoer (II), de handelswaarden per land (III & IV) en per goederensoort (V & VI). De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Het verslagjaar wordt afgesloten in de maand november van het daaropvolgende jaar. De cijfers over 2019 zijn inmiddels definitief.

Tabel I. Kerncijfers internationale handel in goederen
N.B.: Dekkingspercentage is te berekenen door de uitvoerwaarde te delen door de invoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse export van goederen
N.B.: Aandeel is te berekenen door de wederuitvoerwaarde te delen door de totale uitvoerwaarde. (Jaar)perioden zijn naar eigen wens samen te stellen, te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Tabel III. Invoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. Uitvoerwaarde van goederen per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. Invoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)

Tabel VI. Uitvoerwaarde per goederensoort (divisies SITC)


Meer informatie over de internationale handel staat op Internationale handel (cbs.nl)

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat tabellen over consumenten- en producentenprijsindices, ook zijn tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20202020202120212021
Bestedingscategorieënjaaraprilmaartapril*Wegingscoëfficiënt
000000 Totaal bestedingen107,51107,34108,87109,36100000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken110,74111,51109,29109,1612921
011000 Voedingsmiddelen111,07111,87109,62109,4111904
012000 Alcoholvrije dranken107,15107,60105,59106,401018
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen115,72109,68121,21120,582983
021000 Alcoholhoudende dranken103,12101,55104,24102,661329
022000 Tabak125,85116,13134,86135,271654
030000 Kleding en schoenen100,29101,95103,21105,144989
031000 Kleding en kledingstoffen101,57103,84105,52107,234210
032000 Schoenen93,5892,4291,7694,71779
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen109,74108,59111,56111,6429300
041000 Werkelijke woninghuur111,51109,91113,14113,147996
042000 Toegerekende huur110,96109,44112,52112,5215834
043000 Onderhoud en reparatie van de woning102,29101,17104,08103,15531
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning105,10105,05110,05110,051415
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen105,07105,85107,18107,973525
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning104,46104,17106,11106,206979
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking103,86103,98107,76108,682796
052000 Huishoudtextiel109,54107,47106,95105,65754
053000 Huishoudelijke apparaten104,27104,15107,43105,55753
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen98,3097,2097,7498,18709
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin94,0193,5192,6492,05477
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning108,40108,60109,23109,501489
060000 Gezondheid104,51104,13105,09105,241993
061000 Medische producten, apparaten en toestellen102,94102,09101,28100,94801
062000 Extramurale gezondheidszorg105,45105,32107,66108,151192
070000 Vervoer106,98108,45109,63110,9910247
071000 Aankoop van voertuigen108,25108,51109,86110,153264
072000 Gebruik van privé-voertuigen105,19101,81112,16112,795984
073000 Vervoersdiensten109,44126,77101,16109,711000
080000 Communicatie78,2578,7378,7378,702633
081000 Post- en pakketdiensten115,64115,85118,58118,58161
082000 Telefoonapparatuur48,7651,1247,9948,06513
083000 Telefoon- en internetdiensten83,6383,3884,3284,241959
090000 Recreatie en cultuur107,36107,13108,12108,118409
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur92,5091,6893,4993,861798
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur107,29106,41108,48108,36477
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren110,87110,30114,11113,033023
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur110,40...1705
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren114,73112,91115,59116,161148
096000 Pakketreizen....258
100000 Onderwijs100,8899,88102,95102,95669
102000 Secundair onderwijs105,08104,07107,10107,10266
104000 Tertiair onderwijs96,0195,1097,8497,84350
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld110,73109,28114,90114,9053
110000 Restaurants en hotels115,80.115,28118,924750
111000 Catering diensten114,61.116,67116,564135
112000 Accommodatie123,05.103,74134,51616
120000 Diverse goederen en diensten110,01109,77112,65112,9910330
121000 Persoonlijke verzorging109,35109,18110,92111,352720
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.100,5799,77100,61100,41655
124000 Sociale bescherming105,15105,15108,35108,351937
125000 Verzekeringen120,56120,00121,90121,932164
126000 Financiële diensten n.e.g.101,89102,29108,98110,861041
127000 Overige diensten n.e.g.113,11112,62116,36116,571812
130000 Consumptiegebonden belastingen104,77104,77106,45106,451974
131000 Zuiveringsheffing109,29109,29112,26112,26481
132000 Motorrijtuigenbelasting103,71103,71105,01105,011477
133000 Hondenbelasting79,3779,3780,1080,1016
140000 Consumptie in het buitenland....1822
141000 Voeding buitenland108,36...267
142000 Vervoer buitenland99,08...836
143000 Accommodaties buitenland....280
144000 Cafés en restaurants buitenland....273
145000 Overige consumptie buitenland105,22...165
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari98,1598,71100,35101,82104,05105,97107,62
Februari98,6999,30101,09102,31104,97106,64108,57
Maart99,75100,31101,44102,47105,37106,85108,87
April100,39100,40101,98103,11106,08107,34109,36*
Mei100,61100,58101,65103,42105,94107,18
Juni100,23100,26101,37103,10105,84107,51
Juli101,00100,76102,11104,28106,90108,69
Augustus100,69100,88102,27104,40107,37108,13
September100,50100,57102,03103,95106,70107,88
Oktober100,41100,83102,17104,32107,16108,47
November99,85100,49102,00104,07106,73107,61
December99,73100,71101,97103,97106,80107,85
Jaar100,00100,32101,70103,44106,16107,51
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari98,1698,67100,24101,51102,56104,58105,85
Februari98,7099,25100,98102,01103,47105,24106,77
Maart99,75100,26101,34102,15103,86105,44107,05
April100,39100,32101,88102,71104,55105,91107,53*
Mei100,62100,50101,54102,99104,42105,62
Juni100,23100,19101,31102,65104,32105,83
Juli101,00100,68102,05103,82105,37107,01
Augustus100,68100,80102,21103,91105,83106,46
September100,50100,49101,97103,47105,17106,21
Oktober100,40100,76102,11103,83105,63106,81
November99,84100,43101,94103,57105,21105,96
December99,72100,65101,90103,47105,28106,19
Jaar100,00100,25101,62103,01104,64105,94
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2015201620172018201920202021
Januari97,8298,0399,64101,12103,13104,85106,51
Februari98,6298,94100,58101,84104,44105,77107,76
Maart99,88100,40101,03102,06104,98106,09108,09
April100,71100,51101,94102,99106,11107,14108,95
Mei100,97100,75101,49103,41105,82106,94
Juni100,40100,20101,17102,85105,67107,45
Juli101,07100,50102,00103,96106,67108,42
Augustus100,58100,67102,18104,09107,32107,65
September100,40100,31101,75103,36106,16107,19
Oktober100,40100,67101,97103,89106,82108,05
November99,64100,02101,57103,37106,01106,72
December99,53100,27101,49103,35106,24107,22
Jaar100,00100,11101,40103,02105,78106,96
* Voorlopige cijfers

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100100100
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104
2018106,5106,2106,8
2019109,5109110
2020 januari*111,7112,3111
2020 februari*111,7112,3111,1
2020 maart*111,6112,3111
2020 april*111,1112,3110
2020 mei*111,1112,4109,8
2020 juni*111,2112,6109,8
2020 juli*112,2114,5110,1
2020 augustus*112,5114,5110,6
2020 september*112,3114,5110,3
2020 oktober*112,2114,5109,9
2020 november*112,3114,5110,2
2020 december*113,3115,6111,1
2020*111,9113,5110,4
2021 januari*114,7116,2113,3
2021 februari*114,8116,2113,4
2021 maart*115,2117,1113,4
2021 april*116,3117,1115,6

* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2020 t/m november 2020 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

 

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2015 = 100
incl. BTWincl. BTWincl. BTWincl. BTWincl. BTWexcl. BTWexcl. BTWexcl. BTWexcl. BTWexcl. BTW
IIIIIIIVJaarIIIIIIIVJaar
2012107,2109,7106,4106,9107,5109,0111,5108,2106,9108,9
2013109,7104,2103,1102,8104,9109,7104,2103,1102,8104,9
201498,7100,4102,7101,1100,798,7100,4102,7101,1100,7
2015101,1102,998,197,8100,0101,1102,998,197,8100,0
201697,399,3101,7101,7100,097,399,3101,7101,7100,0
2017103,3106,7105,6109,4106,2103,3106,7105,6109,4106,2
2018111,9112,7115,7121,3115,4111,9112,7115,7121,3115,4
2019122,0120,5124,4128,2123,8122,0120,5124,4128,2123,8
2020127,9*129,3*128,0*132,6*129,5*127,9*129,3*128,0*132,6*129,5
* Voorlopige cijfers
De prijsindexreeksen zijn gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld.

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100
deelgebied2012 Jan.2013 Jan.2014 Jan.2015 Jan.2016 Jan.2017 Jan.2018 Jan.2019 Jan.2020 Jan.*2020 Apr.*2020 Jul.*2020 Okt.*2021 Jan.*2021 Apr.*
4211a Wegen met open verharding97,799,5100,399,4100101,5104,1107,2113,4112,9113,9113,7114,9115,8
4211b Wegen met gesloten verharding132,6133,3130,7100,884108,2114,4124,6124,9113,3120,1117,8118,6128
4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen99,399,49899,699,4103,8105,8107,7110,1109,5110,2110,3112,6115,5
4212a Spoorwegen, Aanleg98,999,899,199,699,7102,9105,4108110,4110110,6110,8113,5115,5
4212b Spoorwegen, Exploitatie / onderhoud98,799,899,599,899,8102,8104,6108,2110109,1110,2111113,2114,5
4213 Bruggen en tunnels100,2100,8100,799,999,1102,4106108,6110,4109,8110,6110,7115,1116,9
4221 Werken voor vloeistoffen95,496,697,7100,399,3103,5107,2110,4116,3116,5117,3118,1119,5122,3
4291 Waterbouwkundige werken100,1104,8104,499,696,5100,6104,1108113,5111,2113,3112,7115,4116,9
4312 Bouwrijp maken van terreinen98,3104,2103,599,696,2100,1103,3105,4110,4108108,6107,9110,9111,8
4321 Elektrische installatie99,399,698,9100,199,1103,5103,8104,4105,7105104,9104105,4107,7
42/43 Totaal Grond-, weg- en waterbouw104106105,510096103,2106,5110,3113,9111,1113112,5114,4117,6
* Voorlopige cijfers
Bijgestelde prijsindexcijfers zijn cursief weergegeven.

Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet201820192020 november2020 december*2020*2021 januari*2021 februari*2021 maart*2021 april*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen102,187,577,377,770,682,3908687,1
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland99,388,879,381,171,684,18987,590,9
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland103,786,976,275,87081,390,685,284,9
C IndustrieTotaal afzetprijzen105,3106,3101,2102,3101,8104,8107109,2110,7
C IndustrieAfzetprijzen binnenland105,9108,7106,6107,4106,9109,9112114,3115,9
C IndustrieAfzetprijzen buitenland104,7104,49798,397,9100,8103,1105,1106,7
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen91,990,388,49380,198,394,295,796,1
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland93,69188,593,180,699,394,796,897,3
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland82,886,38892,677,392,791,589,589,7
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen90,2........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland90,191,593939395,195,195,195,1
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........

* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Afzet201820192020 november2020 december*2020*2021 januari*2021 februari*2021 maart*2021 april*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen101,3...56,5....
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland9883,87173,361,276,782,880,985,3
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland....53,4....
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen103,4109,3111,2111,4111,6111,4111,8112,4.
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland103,7110,7114,6114,7114,7115,3115,5115,6115,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland102,4103,696,797,498,594,89698,9.
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen103,5105,3107107,4106,9108,6109,8111,3112,7
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,3107,6111,8112,6110,8114,2116,2118,2120,3
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,7103,3102,8102,8103,6103,7104,3105,3106,3
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen104104,6106,1109,9106,9111112111,3112,2
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland108,2109108,4112110,7112,9115,5113,1115
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland101,5102,1104,8108,6104,7109,8110,1110,3110,5
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen104,5107,9106,9106,8106,8107,2107,3107,4.
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland105,6109110,6110,6110,6111,2111,3111,4.
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland104,3107,8106,3106,2106,2106,5106,6106,7107,2
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen102,2104,9105,8105,8106,1106,2106,3106,6107,6
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland104,9107109,3108,8109,4109,4109,4109,6110,3
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland100,7103,8104104,2104,4104,5104,6105,1106,1
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107,3107106,9106,8107107,5107,6107,7.
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland108,1109,3108,1108,1108,6108,9109109,1.
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland105,5101,7103,9103,9103,3104,3104,4104,4104,5
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen104,3105,1104,6104,6104,7104,8105,1104,4104
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland106,3108,5109,5109,4109,4110,3110,6110,4110,5
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104104,7103,9104104104104,4103,6103,1
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen111115,4114,4114,6114,6116,6116,5117,2120,5
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland112,5117,9116,4116,6116,8118,8118,7119,5123,2
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland104,6105,3106,3106,3105,5107,5107,4107,7109,6
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen105,1105,2103,6103,9103,6103,9105,9107,7110
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland106,4105,9104,9105,3104,9105106,8108,2109,7
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland103,3104,3101,8102,1101,9102,3104,6107110,5
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen98,599,998,298,498,897,797,697,697,8
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland97,899,297,597,497,996,496,596,596,7
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland104,5106,7105,4108,3106,5109,7108,4108,4109
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen119,8115,97683,179,591,7101,8108104,8
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland120,3119,78995,793,7105,1116,3124,8117,2
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland119,6114,370,87873,786,295,9101,199,7
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen105101,690,29291,197,4101,6107,6113,4
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland107,9102,888,690,888,697,6103,9112,5119,7
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland103,6101,19192,592,297,4100,5105,4110,6
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen97,7100,4105,6105,4104104,5104,6104,8105,4
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland100,999,2101,5101,4101102,7102,8103103,7
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland96101,1107,9107,5105,6105,5105,5105,7106,2
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,6101,8101,2101,1101,2102,3102,5103,6106,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland102,8103,5103,1103,4102,7104,8104,8106,7111,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,9100,799,999,6100,2100,8101,1101,5103,3
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen103,6107,6110,4110,3110,2112112,2112112,6
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland104108,5111,7111,6111,4113,3113,4113,1113,9
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland102,2105106,4106,3106,4108108,4108,6108,4
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen114,3111,6106,2108,4106,2110,7114,2115,9121,2
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland116,9114,3110110,6111113,8115,2118,1121,9
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland113,2110,5104,8107,5104,3109,5113,8115121
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen106108,6109,7109,7110111,2111,4111,9113,3
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland106,4109,2110,6110,6110,9112112112,5114
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland104,3106,5106,6106,6106,5108,3108,9109,5110,4
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen99,1102,6101,7101,1103101101,3101,8101,9
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland100,4105,2105,9105,5106,2106,3106,4106,8107
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland98100,598,397,5100,496,697,197,797,6
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen99,2100,399,49999,199,199,6100,8102,1
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland104107,9110,3110,3110111111,4113114,4
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland97,397,495,394,69594,695,196,297,4
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen102,4105106105,7106,4106,7107107,1107,3
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland103,7108,5110,3110110,7111,1111,2111,5112,3
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland101,7103103,5103,2103,9104,2104,6104,6104,5
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen103,2105,9107,8107,9107,9109,3109,2109,4110,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland104,1107,2108,3108,2108,1108,7108,7109,1109,7
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland102,9105,4107,6107,8107,9109,4109,3109,5110,6
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen102,2102,3103,4103,3103,3103,8103,8103,9104,2
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland101,4104,2104,2104104,7104,2104,2104,1104,6
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,5101,6103,1103102,7103,6103,6103,8104
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen107,1111,5116,3116,5115,5118,1118,2118,5118,9
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland107,4112,5117,4117,6117119,3119,6119,7120,5
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland106,2108,5113,3113,3111,3114,4114,2115114,1
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen100,1104,3108,7108,6108,9110,2110,4110,6110,7
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland104,8107,7109108,9108,9109,8110110,5111,7
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland98,2102,9108,6108,5108,8110,4110,5110,6110,3
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen102,2........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland101,6117117,9116,9119,8118118,5119,1119,3
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen91,990,388,49380,198,394,295,796,1
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland93,69188,593,180,699,394,796,897,3
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland82,886,38892,677,392,791,589,589,7
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen90,2........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland90,191,593939395,195,195,195,1
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........

* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim