Auteur: Jaap Walhout, Lisa van der Storm, Bertina Ransijn
Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Scholen

6. Samenvatting en conclusie

Dit rapport beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van schoolvestigingen in het basisonderwijs tussen de jaren 2022 en 2023, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2020 tot en met 2023. De rapportage geeft een beeld van relevante ontwikkelingen op nationaal niveau.

De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste schoolvestigingen weinig fluctueerde tussen 2022 en 2023. De achterstandsscores voor een beperkt aantal schoolvestigingen schommelden wel sterk.

De oorzaken van schommelingen in achterstandsscores van schoolvestigingen zijn in drie groepen in te delen, te weten: veranderingen in onderwijsscores van leerlingen, veranderingen in de leerlingenpopulatie van een schoolvestiging en veranderingen in het aantal leerlingen op een schoolvestiging.

Het imputeren van onderwijsscores en het imputeren van opleidingsniveau van ouders zijn de belangrijkste bronnen van fluctuaties in onderwijsscores. De onderwijsscores van asielleerlingen worden altijd geïmputeerd. Omdat zij bij imputatie vanwege de gekozen methodologie automatisch aan achterstandsscores bijdragen, kan een verandering in het aantal asielleerlingen tot schommelingen in achterstandsscores leiden.