Auteur: Nathalie Boot, Stephan Verschuren
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

1. Jeugdbescherming

Op 31 december 2021 waren er 32 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan twee derde van de gevallen betrof het een vorm van ondertoezichtstelling (OTS). In 31 procent van alle maatregelen ging het om een voogdijmaatregel, al dan niet voorlopig of tijdelijk (tabel 1.0.1).

In 2021 was er een lichte daling te zien in het totaal aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Op 31 december 2021 waren er 2,4 procent minder maatregelen actief dan aan het begin van het jaar. Deze afname was bij alle vormen van ondertoezichtstelling en voogdij te zien in 2021.

1.0.1 Jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2021*
Beginstand (1-1-2021)InstroomUitstroomEindstand (31-12-2021)1)
Totaal32 79511 32012 11032 005
Ondertoezichtstelling22 3658 2958 80021 855
Voorlopige ondertoezichtstelling3601 5751 605330
Voogdij9 7801 1501 3709 565
Voorlopige en tijdelijke voogdij290300335260
Bron: CBS.
1) Maatregelen met een einddatum van 31 december tellen niet mee in de eindstand.

1.1 Minder trajecten gestart, meer beëindigd

Het aantal gestarte jeugdbeschermingstrajecten in 2021 ligt 5,3 procent lager dan in 2020. Het aantal beëindigde trajecten nam toe met 4,2 procent (figuur 1.1.1). Ook bij de ondertoezichtstellingen is er sprake van een daling van de instroom en een stijging van de uitstroom. Voor het eerst sinds 2016 worden er in 2021 meer ondertoezichtstellingen beëindigd dan gestart. Ook bij de voogdij zijn er in 2021 iets meer maatregelen beëindigd dan gestart. Zowel het aantal gestarte als beëindigde voogdijmaatregelen ligt in 2021 lager dan in de jaren ervoor.

1.1.1 Instroom en uitstroom jeugdbescherming
Maatregel2021* (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Totaal
Instroom113201195012980121601225012320
Uitstroom121101162012205118351187512830
OTS¹⁾
Instroom829587559345885088308480
Uitstroom880081408575845586259620
Voogdij²⁾
Instroom115012251340134515901975
Uitstroom137014101410143014051400
1)Exclusief voorlopige ondertoezichtstellingen. 2)Exclusief voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

Bij de voorlopige ondertoezichtstellingen en de voorlopige en tijdelijke voogdijtrajecten daalt het aantal gestarte en beëindigde maatregelen. Er werden in 2021 meer maatregelen beëindigd dan gestart (figuur 1.1.2).

1.1.2 Instroom en uitstroom jeugdbescherming
Maatregel2021* (maatregelen)2020 (maatregelen)2019 (maatregelen)2018 (maatregelen)2017 (maatregelen)2016 (maatregelen)
Vrl. OTS
Instroom157516651920170515501560
Uitstroom161017301845168515451495
Vrl. en tijd. voogdij
Instroom300310375260280305
Uitstroom335340375270300310

Het aantal gestarte jeugdbeschermingsmaatregelen ligt met name in het tweede halfjaar van 2021 lager dan in dezelfde maanden in 2019 en 2020 (figuur 1.1.3). Het aantal beëindigde maatregelen is in 2021 vergelijkbaar met 2019 en ligt iets hoger dan in 2020. Een uitzondering is de maand juni, waarin in 2021 meer maatregelen beëindigd werden dan in de voorgaande twee jaren1).

1.1.3 Instroom jeugdbescherming
JaarInstroom 2019 (Maatregelen)Instroom 2020 (Maatregelen)Instroom 2021* (Maatregelen)
Jan125010401005
Feb960915885
Mrt10558301130
Apr11009451025
Mei11001045860
Jun101011001115
Jul124011801035
Aug10301040960
Sep1010905845
Okt1160940810
Nov970965795
Dec11001045850

1.1.4 Uitstroom jeugdbescherming
JaarUitstroom 2019 (Maatregelen)Uitstroom 2020 (Maatregelen)Uitstroom 2021* (Maatregelen)
Jan108510751025
Feb940955925
Mrt9759751025
Apr1000820985
Mei970885925
Jun10959401250
Jul1060985965
Aug970860985
Sep985965990
Okt11208651045
Nov935870940
Dec107514201045

1.2 Minder jongeren met ondertoezichtstelling

Op 31 december 2021 stonden 21 895 jongeren onder toezicht; eind 2020 ging het om 22 715 jongeren (figuur 1.2.1). In de periode 2009 tot en met 2016 daalde het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling, om tussen 2016 en 2020 weer te stijgen. In 2021 is weer een daling ten opzichte van 2020 te zien, hoewel het hier nog voorlopige cijfers betreft. Het gaat hier uitsluitend om de reguliere ondertoezichtstellingen. De voorlopige ondertoezichtstellingen zijn buiten beschouwing gelaten.

1.2.1 Jongeren met jeugdbescherming op peildatum1)2)
DatumVoogdij (x 1 000)Ondertoezichtstelling (x 1 000)
20055,03523,98
20065,2126,38
20075,4629,605
20085,7932,145
20096,3833,17
20106,9532,565
20117,44531,5
20127,53531,105
20138,4328,145
20148,8625,32
20159,20521,395
20169,75520,085
20179,93520,38
20189,9420,77
20199,83521,645
20209,81422,715
2021*9,5721,894
1)Personen met voogdij of ondertoezichtstelling op peildatum, exclusief voorlopige voogdij, tijdelijke voogdij en voorlopige ondertoezichtstellingen. 2)Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een methodebreuk op.

1.3 Aantal jongeren met voogdij redelijk constant

Op 31 december 2021 gold voor 9 570 jongeren een voogdijmaatregel. Sinds 2017 ligt dit aantal redelijk constant rond de 9,9 duizend, maar in 2021 neemt dit weer iets af (figuur 1.2.1). Het betreft hier uitsluitend de reguliere voogdij. Voorlopige en tijdelijke voogdij zijn buiten beschouwing gelaten.

1.4 Voogdijtrajecten meestal langer dan drie jaar

Van de beëindigde reguliere voogdijmaatregelen in 2021 duurde 75 procent drie jaar of langer (tabel 1.4.1). De meeste reguliere ondertoezichtstellingen duurden één tot drie jaar. Voorlopige ondertoezichtstellingen duurden vrijwel altijd korter dan 3 maanden; dit is officieel ook de maximale duur van een voorlopige OTS. Daarna dient deze ofwel te worden beëindigd ofwel te worden omgezet in een reguliere OTS. Tijdelijke voogdij duurt meestal een jaar of langer. Dit is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig in het buitenland verblijven of als zij zijn overleden.

1.4.1 Duur van jeugdbeschermingsmaatregelen, per type maatregel, 2021*1)
Totaal aantal beëindigde maatregelenDuur maatregel 0 tot 3 maandenDuur maatregel 3 tot 6 maandenDuur maatregel 6 tot 12 maandenDuur maatregel 12 tot 36 maandenDuur maatregel 36 maanden of langer
Totaal12 1101 805 5552 1304 7852 840
Ondertoezichtstelling8 800 70 4352 0154 4901 790
Voorlopige ondertoezichtstelling1 6051 60010...
Voogdij1 370 10 20 50 2601 030
Voorlopige voogdij285120856020.
Tijdelijke voogdij50...1520
Bron: CBS.
1) Jeugdbeschermingsmaatregelen beëindigd in 2021.


De gemiddelde duur van de in 2021 beëindigde reguliere voogdijmaatregelen is met 2 292 dagen een stuk langer dan die van de reguliere ondertoezichtstellingen (844 dagen) en is de afgelopen jaren gestegen. In 2021 neemt ook de gemiddelde duur van de reguliere ondertoezichtstellingen weer toe, na een jarenlange daling (figuur 1.4.2). Ook de gemiddelde duur van de beëindigde tijdelijke voogdijtrajecten neemt in 2021 ten opzichte van 2020 toe. Het gaat in 2021 echter maar om 50 beëindigde tijdelijke voogdijtrajecten in totaal (tabel 1.4.1).

1.4.2 Gemiddelde duur beëindigde maatregelen1)
Maatregel2021* (dagen)2020 (dagen)2019 (dagen)2018 (dagen)2017 (dagen)2016 (dagen)
Totaal8938598678779341026
OTS8448308678889651085
Vrl. OTS757371737374
Voogdij229221312061187318331823
Vrl. voogdij154145141174147129
Tijd. voogdij179615761850150815971160
1)Jeugdbeschermingsmaatregelen beëindigd in het gehele jaar.

1.5 Zie erratum 26-4-2023

 

1.6 Samenloop jeugdbescherming met jeugdreclassering neemt af

Van alle 0- tot en met 17-jarigen die in 2021 jeugdbescherming ontvangen, heeft 2,5 procent in hetzelfde jaar ook een jeugdreclasseringsmaatregel lopen. Dit percentage neemt de laatste jaren iets af: van 4,0 procent in 2016 naar 2,5 procent in 2021 (tabel 1.6.1). Dit komt voornamelijk doordat de samenloop bij onder toezicht gestelde jongeren daalde van 4,7 procent in 2016 naar 2,9 procent in 2021. De samenloop van voogdij met jeugdreclassering is in 2021 ook verder gedaald, naar 1,3 procent.

Het gaat in deze cijfers om alle jongeren die in een jaar op enig moment jeugdbescherming ontvingen. Van hen is bepaald voor welk percentage ook een jeugdreclasseringsmaatregel gold in dezelfde periode.

1.6.1 Inzet jeugdreclassering naar type jeugdbescherming (samenloop)1)
Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclasseringJongeren met ondertoezichtstelling en jeugdreclassering2)Jongeren met voogdij en jeugdreclassering3)
% van totaal aantal jongeren met jeugdbescherming% van totaal aantal jongeren met ondertoezichtstelling% van totaal aantal jongeren met voogdij
20164,04,71,6
20173,74,41,6
20183,54,11,7
20193,33,81,7
20202,93,41,4
2021*2,52,91,3
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel.
2) Inclusief voorlopige ondertoezichtstellingen.
3)  Inclusief tijdelijke voogdij en voorlopige voogdij.

1.7 De meeste jongeren met jeugdbescherming krijgen ook jeugdhulp

In 2021 ontving ruim driekwart van de jongeren met een ondertoezichtstelling daarnaast ook jeugdhulp (figuur 1.7.1). Het aandeel jongeren met een ondertoezichtstelling en daarnaast ook jeugdhulp zonder verblijf steeg van 64 procent in 2020 naar 67 procent in 2021. Het aandeel jongeren dat naast een ondertoezichtstelling ook jeugdhulp met verblijf ontvangt, neemt in de laatste jaren af; van 40 procent in 2016 naar 33 procent in 2021. In deze gevallen krijgen jongeren een ondertoezichtstelling en ontvangen zij jeugdhulp die mede inhoudt dat zij niet thuis verblijven2).

1.7.1 Samenloop OTS met jeugdhulp1)
Samenloop2021* (%)2020 (%)2019 (%)2018 (%)2017 (%)2016 (%)
OTS en Jeugdhulp787676767674
OTS en JH zonder verblijf676463626156
w.v.
Wijkteam10121214149
Ambulant423839394036
Daghulp776555
Netwerk jongere353231292525
OTS en JH met verblijf333334363840
w.v.
Pleegzorg171819192123
Gezinsgericht544544
Gesloten plaatsing334444
Overig²⁾131313141615
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar met een ondertoezichtstelling én jeugdhulp, als percentage van het totaal aantal jongeren met een ondertoezichtstelling. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere malen in de tabel voor. 2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

Van alle jongeren die een voogdijmaatregel hebben in 2021, ontvangt 93 procent daarnaast ook jeugdhulp (figuur 1.7.2). Het aandeel jongeren dat naast voogdij ook jeugdhulp zonder verblijf kreeg, steeg de afgelopen jaren van 40 procent in 2016 naar 50 procent in 2021. In 2021 ontving 87 procent van de jongeren met voogdij daarbij ook jeugdhulp met verblijf. Dat percentage is hoger dan in 2020 en vergelijkbaar met de jaren daarvoor.

1.7.2 Samenloop voogdij met jeugdhulp1)
Samenloop2021* (%)2020 (%)2019 (%)2018 (%)2017 (%)2016 (%)
Voogdij en Jeugdhulp939191919390
Voogdij en JH zonder verblijf504645444440
w.v.
Wijkteam566673
Ambulant363434343532
Daghulp765443
Netwerk jongere1513121099
Voogdij en JH met verblijf878386868786
w.v.
Pleegzorg656466656969
Gezinsgericht141011121110
Gesloten plaatsing223233
Overig²⁾191818181917
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar met voogdij én jeugdhulp, als percentage van het totaal aantal jongeren met voogdij. Jongeren met meerdere jeugdhulpvormen komen meerdere malen in de tabel voor. 2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

1.8 Bijna 1 procent van alle jongeren ontvangt jeugdbescherming

Ongeveer 1 procent van alle jongeren tot en met 17 jaar ontvangt op 31 december 2021 jeugdbescherming. Bij jongeren die jeugdbescherming ontvangen gaat het iets vaker om jongens dan om meisjes. In totaal ontvingen 16 810 jongens op 31 december 2021 jeugdbescherming, wat overeenkomt met 1 procent van alle jongens van 0 tot en met 17 jaar. Bij meisjes bedroeg dit aantal 15 190, wat gelijkstaat aan 0,9 procent van alle meisjes in deze leeftijd (tabel 1.8.1).

1.8.1 Jeugdbescherming naar demografische kenmerken van de jongere, peildatum 31 december 2021*1)
Totaal aantal jongeren2)Totaal aantal jongeren met jeugdbeschermingVoogdijVoorlopige en tijdelijke voogdijOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling
Totaal3 311 22032 0009 530 26021 890 330
Geslacht: Jongens1 696 62516 8104 870 13011 635 180
Geslacht: Meisjes1 614 59515 1904 660 13010 255 150
Leeftijd: 0 tot 4 jaar 681 6603 000 540 452 335 80
Leeftijd: 4 tot 8 jaar 708 4156 1601 425 254 655 55
Leeftijd: 8 tot 12 jaar 749 5008 3852 320 505 960 55
Leeftijd: 12 tot 18 jaar1 171 65014 4505 250 1358 940 135
Migratieachtergrond: Nederlands2 405 64021 4256 485 10014 675 165
Migratieachtergrond: Overig westers 288 7803 160 950 502 120 45
Migratieachtergrond: Niet-westers 616 8007 4152 095 1105 095 120
Samenstelling huishouden3): Tweeoudergezin2 705 0455 665 130 155 415 110
Samenstelling huishouden3): Éénoudergezin 538 28513 450 335 5512 900 170
Samenstelling huishouden3): Overig 67 89012 8859 065 1903 580 50
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar.
2) De peildatum voor alle jongeren in Nederland is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum voor jongeren met jeugdbescherming (31 december 2021).
3) Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.

Op 31 december 2021 waren 14 450 jongeren met jeugdbescherming tussen de 12 en 18 jaar oud, wat neerkomt op 1,2 procent van alle jongeren in deze leeftijd (tabel 1.8.1). Van alle 8- tot 12-jarigen in Nederland ontving 1,1 procent jeugdbescherming; dat waren op 31 december 2021 8 385 jongeren. Ongeveer 0,9 procent van de kinderen tussen 4 en 8 jaar kreeg jeugdbescherming, 6 160 in totaal. De groep 0- tot 3-jarigen was met 3 000 het kleinst; ongeveer 0,4 procent in deze leeftijdsgroep ontving jeugdbescherming (tabel 1.8.1).

Onder de jongeren met een ondertoezichtstelling is de groep jongeren van 8 tot 12 jaar oud gestegen van 24 procent in 2016 naar 27 procent in 2021. Het aandeel jongeren van 0 tot 4 en 12 tot 18 jaar nam ten opzichte van 2016 iets af (figuur 1.8.2). Bij de voogdijmaatregelen is een lichte stijging van het aandeel in de oudste leeftijdsgroep te zien, van 53 procent in 2016 naar 55 procent in 2021.

1.8.2 Jongeren naar leeftijd1)
Jaar0 tot 4 jaar (%)4 tot 8 jaar (%)8 tot 12 jaar (%)12 tot 18 jaar (%)
Nederland
2021*20,5919,2526,2135,38
202020,5818,9926,2835,44
201920,4719,2825,8335,67
201820,4918,7525,435,88
201720,3918,5724,9835,97
201620,3618,5724,5635,88
OTS
2021*10,6721,2727,2340,83
202011,6120,8227,0240,55
201911,8321,4226,3440,41
201812,4520,7425,7541,05
201712,5120,2825,1442,08
201612,8420,224,2542,72
Vrl. OTS
2021*24,717,3817,3840,55
202024,7416,8418,9539,47
201928,419,2515,7336,62
201821,1417,4315,1446,29
201719,8118,5819,542,11
201628,417,5918,8335,19
Voogdij
2021*5,6614,9324,3355,08
20205,414,9625,0954,55
20195,5314,6725,3754,43
20185,5914,7525,2254,44
20175,7415,0724,9654,23
20165,9815,3825,5753,07
Vrl. en tijd. voogdij
2021*17,7610,0420,0852,12
202023,4214,1317,145,35
201921,7214,3415,9847,95
201824,6112,0414,6648,69
201729,8618,7514,5836,81
201637,59,5611,0341,91
1)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Van alle 0- tot en met 17-jarigen in Nederland heeft 19 procent in 2021 een niet-westerse migratieachtergrond; bij jongeren met jeugdbescherming is dat 23 procent. Op peildatum 31 december 2021 ontvingen 7 415 jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond jeugdbescherming. Dit komt overeen met 1,2 procent van alle jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. Bij jongeren met een Nederlandse respectievelijk een westerse migratieachtergrond bedroegen deze aandelen 0,9 en 1,1 procent (tabel 1.8.1).

Bij de reguliere voogdijmaatregelen is het aandeel jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond de afgelopen jaren gedaald en het aandeel met een Nederlandse achtergrond gestegen (figuur 1.8.3). Voor heel Nederland zagen we juist een lichte stijging in het aandeel jongeren onder de 18 met een niet-westerse achtergrond en een daling van jongeren met een Nederlandse achtergrond.

1.8.3 Jongeren naar migratieachtergrond1)2)
JaarNL (%)Westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
2021*72,658,7218,63
202073,058,5118,44
201973,638,2418,13
201874,148,0017,86
201774,717,8017,49
201675,317,6217,07
OTS
2021*67,039,6923,28
202067,099,8923,02
201967,469,8422,71
201867,559,4123,04
201767,079,8523,08
201666,599,8623,55
Vrl. OTS
2021*50,9113,1135,98
202056,3213,1630,53
201950,7010,5638,73
201858,0012,8629,14
201750,1515,1734,67
201658,6411,4229,94
Voogdij
2021*68,069,9521,99
202067,349,7522,91
201966,939,5323,53
201866,159,4624,40
201765,439,3725,20
201665,159,0425,82
Vrl. en tijd. voogdij
2021*38,6119,3142,08
202040,5220,8238,66
201937,7019,6742,62
201841,8818,3239,79
201735,4222,9241,67
201649,2625,7425,00
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

In totaal woonden op 31 december 2021 13 450 jongeren met jeugdbescherming in een éénoudergezin, wat gelijkstaat aan 2,5 procent van alle jongeren die in een éénoudergezin wonen. Bij de overige huishoudens is het aandeel jongeren met jeugdbescherming het hoogst: 19 procent van alle jongeren in een overig huishouden ontvangt jeugdbescherming. Een overig huishouden is bijvoorbeeld een institutioneel huishouden of een alleenwonende (tabel 1.8.1).

Het aandeel tweeoudergezinnen is bij de jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling en reguliere voogdij de laatste jaren aan het dalen. Bij de jongeren met een ondertoezichtstelling neemt ook het aandeel jongeren in een overig huishouden de laatste jaren af, maar in 2021 stijgt dit weer ten opzichte van 2020. Ook bij voorlopige en tijdelijke voogdij neemt het aandeel in een overig huishouden in 2021 weer toe. Bij voorlopige ondertoezichtstellingen stijgt het aandeel in een éénoudergezin in 2021 ten opzichte van vorig jaar, terwijl dit aandeel bij voogdijmaatregelen verder daalt (figuur 1.8.4).

Het in deze figuur beschreven huishouden is de situatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan zowel het ouderlijk huishouden zijn als een ander huishouden. Bij een voogdijmaatregel woont de jongere niet meer in het ouderlijk huis, maar wordt hij of zij opgevoed in een pleeggezin of in een tehuis. Bij een ondertoezichtstelling kan een jongere nog wel bij de ouders thuis wonen, tenzij er een uithuisplaatsing is uitgesproken.

1.8.4 Jongeren naar samenstelling huishouden1)2)
JaarTweeoudergezin (%)Éénoudergezin (%)Overig (%)
Nederland
2021*81,6916,262,05
202081,7716,162,07
201981,9216,022,06
201882,0515,782,16
201782,2715,532,20
201682,5315,432,03
OTS
2021*24,7358,9216,35
202025,7858,8315,40
201926,3858,0415,58
201826,8957,0916,02
201727,5555,8516,60
201628,4654,0417,51
Vrl. OTS
2021*32,9351,8315,24
202034,4746,0519,47
201929,8154,4615,73
201825,1455,7119,14
201729,4154,4916,10
201633,9545,3720,68
Voogdij
2021*1,343,5395,13
20201,994,5893,43
20192,114,7493,15
20182,244,6993,07
20172,284,5193,21
20162,424,7492,84
Vrl. en tijd. voogdij
2021*5,7920,4673,75
20207,4328,6263,94
20194,9228,6966,39
20185,2430,8963,87
20177,6432,6459,72
20165,8833,8260,29
1)Personen van 0 tot en met 17 jaar. 2)Voor het totaal aantal jongeren in Nederland is gekeken naar peildatum 1 januari en voor de jongeren met jeugdbescherming naar peildatum 31 december.

1.9 Jeugdbescherming vooral in Fryslân, Limburg en Groningen

De vijf jeugdregio’s met het grootste aandeel jeugdbescherming zijn Fryslân, Zuid-Limburg, Kop van Noord-Holland, Midden Holland en Twente. De laagst scorende regio’s liggen in het zuiden van Noord-Holland en in de provincie Utrecht (figuur 1.9.1 en tabel 1.9.2).

1.9.1 Jeugdbescherming bij 0 t/m 17-jarigen naar jeugdregio, 31 december 20211)
Jeugdzorgregios_naamJeugdbescherming (%)
Achterhoek1,23
Alkmaar(Noord-Kennemerland)0,99
Amsterdam-Amstelland0,58
CentraalGelderland1,07
Drenthe1,03
Eemland0,78
Flevoland1,08
FoodValley0,89
Friesland(Frysl�n)1,36
GooienVechtstreek0,64
Groningen1,23
Haaglanden0,77
Haarlemmermeer0,40
HollandRijnland0,78
IJmond(MiddenKennemerland)1,16
IJsselland1,04
KopvanNoord-Holland1,29
Lekstroom0,85
Midden-Brabant0,93
MiddenHolland1,29
MiddenIJssel/OostVeluwe1,18
Midden-LimburgOost1,25
Midden-LimburgWest1,26
Noord-Limburg1,23
NoordoostBrabant0,96
Noord-Veluwe1,24
RijkvanNijmegen0,97
Rijnmond1,00
Rivierenland0,88
Twente1,28
UtrechtStad0,61
UtrechtWest0,77
WestBrabantOost0,73
WestBrabantWest0,94
WestFriesland1,06
Zaanstreek-Waterland0,74
Zeeland1,23
Zuid-HollandZuid1,06
ZuidKennemerland0,68
Zuid-Limburg1,34
Zuidoost-Brabant0,75
ZuidoostUtrecht0,90
1)De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2021).

1.9.2 Jeugdregio's met de hoogste en laagste aandelen jongeren met jeugdbescherming, peildatum 31 december 2021*1)
% van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar2)
hoogste aandelen: Friesland (Fryslân)1,36
hoogste aandelen: Zuid-Limburg1,34
hoogste aandelen: Kop van Noord-Holland1,29
hoogste aandelen: Midden Holland1,29
hoogste aandelen: Twente1,28
laagste aandelen: Haarlemmermeer0,4
laagste aandelen: Amsterdam-Amstelland0,58
laagste aandelen: Utrecht Stad0,61
laagste aandelen: Gooi en Vechtstreek0,64
laagste aandelen: Zuid Kennemerland0,68
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met jeugdbescherming.
2) De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2021).

De gemeenten waar relatief gezien de meeste jongeren met jeugdbescherming wonen zijn Stadskanaal, Twenterand en Sliedrecht3). Gemiddeld genomen wonen in de provincies Fryslân en Groningen de meeste jongeren met jeugdbescherming (figuur 1.9.3).

1.9.3 Jeugdbescherming bij 0 t/m 17-jarigen naar gemeente, 31 december 20211)
Gemeente_naamJeugdbescherming (%)
Aa en Hunze1,20
Aalsmeer0,47
Aalten0,75
Achtkarspelen1,73
Alblasserdam0,96
Albrandswaard0,59
Alkmaar1,12
Almelo1,64
Almere0,87
Alphen aan den Rijn0,97
Alphen-Chaam0,53
Altena0,87
Ameland1,03
Amersfoort0,78
Amstelveen0,44
Amsterdam0,63
Apeldoorn1,30
Arnhem1,04
Assen0,91
Asten1,04
Baarle-Nassau0,69
Baarn0,83
Barendrecht0,43
Barneveld1,27
Beek (L.)0,66
Beekdaelen0,87
Beemster1,00
Beesel1,65
Berg en Dal1,19
Bergeijk0,88
Bergen (L.)1,33
Bergen (NH.)0,64
Bergen op Zoom0,95
Berkelland1,14
Bernheze0,62
Best0,54
Beuningen1,01
Beverwijk1,07
Bladel0,47
Blaricum0,40
Bloemendaal0,52
Bodegraven-Reeuwijk0,97
Boekel0,55
Borger-Odoorn1,96
Borne1,05
Borsele1,07
Boxmeer1,17
Boxtel0,89
Breda0,68
Brielle0,50
Bronckhorst1,25
Brummen0,83
Brunssum1,41
Bunnik0,27
Bunschoten0,87
Buren0,96
Capelle aan den IJssel1,10
Castricum0,40
Coevorden1,01
Cranendonck0,80
Cuijk1,28
Culemborg0,56
Dalfsen0,83
Dantumadiel1,72
De Bilt0,74
De Fryske Marren0,70
De Ronde Venen0,77
De Wolden0,65
Delft0,77
Den Helder1,83
Deurne0,65
Deventer0,96
Diemen0,37
Dinkelland0,99
Doesburg1,91
Doetinchem1,39
Dongen0,64
Dordrecht1,19
Drechterland1,12
Drimmelen0,56
Dronten1,30
Druten0,71
Duiven0,65
Echt-Susteren1,10
Edam-Volendam0,46
Ede0,75
Eemnes0,16
Eemsdelta1,57
Eersel0,59
Eijsden-Margraten1,09
Eindhoven0,92
Elburg1,01
Emmen1,25
Enkhuizen1,05
Enschede1,46
Epe0,99
Ermelo2,02
Etten-Leur0,72
Geertruidenberg0,73
Geldrop-Mierlo0,68
Gemert-Bakel0,77
Gennep1,25
Gilze en Rijen0,87
Goeree-Overflakkee0,93
Goes1,51
Goirle0,79
Gooise Meren0,50
Gorinchem1,07
Gouda1,30
Grave1,63
Groningen (gemeente)1,00
Gulpen-Wittem0,72
Haaksbergen0,81
Haarlem0,75
Haarlemmermeer0,40
Halderberge0,84
Hardenberg1,10
Harderwijk1,09
Hardinxveld-Giessendam0,90
Harlingen1,31
Hattem0,61
Heemskerk1,06
Heemstede0,33
Heerde1,19
Heerenveen1,11
Heerhugowaard1,34
Heerlen2,04
Heeze-Leende0,35
Heiloo0,60
Hellendoorn0,69
Hellevoetsluis1,34
Helmond0,74
Hendrik-Ido-Ambacht0,55
Hengelo (O.)1,59
Het Hogeland1,07
Heumen0,86
Heusden0,80
Hillegom0,69
Hilvarenbeek0,45
Hilversum0,73
Hoeksche Waard0,88
Hof van Twente0,94
Hollands Kroon1,21
Hoogeveen1,10
Hoorn1,02
Horst aan de Maas1,12
Houten0,82
Huizen0,78
Hulst1,36
IJsselstein0,67
Kaag en Braassem0,72
Kampen0,86
Kapelle1,19
Katwijk0,63
Kerkrade1,63
Koggenland0,53
Krimpen aan den IJssel1,10
Krimpenerwaard1,47
Laarbeek0,64
Landerd1,14
Landgraaf1,38
Landsmeer0,42
Langedijk1,07
Lansingerland0,44
Laren (NH.)0,27
Leeuwarden1,49
Leiden1,03
Leiderdorp0,63
Leidschendam-Voorburg0,79
Lelystad1,44
Leudal1,80
Leusden0,70
Lingewaard0,78
Lisse0,88
Lochem0,97
Loon op Zand0,68
Lopik1,24
Losser0,90
Maasdriel1,14
Maasgouw0,76
Maassluis1,06
Maastricht1,49
Medemblik1,51
Meerssen0,47
Meierijstad0,73
Meppel0,90
Middelburg (Z.)1,17
Midden-Delfland0,57
Midden-Drenthe0,92
Midden-Groningen1,28
Mill en Sint Hubert0,68
Moerdijk1,30
Molenlanden1,07
Montferland1,26
Montfoort0,77
Mook en Middelaar1,02
Neder-Betuwe0,95
Nederweert1,33
Nieuwegein0,88
Nieuwkoop0,87
Nijkerk0,84
Nijmegen0,98
Nissewaard1,20
Noardeast-Frysl�n1,32
Noord-Beveland0,83
Noordenveld0,59
Noordoostpolder1,16
Noordwijk0,49
Nuenen, Gerwen en Nederwet0,54
Nunspeet1,15
Oegstgeest0,50
Oirschot0,27
Oisterwijk0,62
Oldambt1,79
Oldebroek0,99
Oldenzaal1,00
Olst-Wijhe1,08
Ommen1,15
Oost Gelre1,34
Oosterhout0,81
Ooststellingwerf1,56
Oostzaan0,59
Opmeer0,75
Opsterland1,50
Oss1,02
Oude IJsselstreek1,42
Ouder-Amstel0,25
Oudewater0,73
Overbetuwe1,07
Papendrecht0,88
Peel en Maas0,88
Pekela2,04
Pijnacker-Nootdorp0,32
Purmerend0,76
Putten1,38
Raalte0,72
Reimerswaal0,84
Renkum1,34
Renswoude0,43
Reusel-De Mierden1,29
Rheden1,34
Rhenen0,44
Ridderkerk0,94
Rijssen-Holten0,80
Rijswijk (ZH.)0,80
Roerdalen1,06
Roermond1,54
Roosendaal0,97
Rotterdam1,08
Rozendaal0,00
Rucphen1,13
Schagen0,83
Scherpenzeel0,83
Schiedam0,99
Schiermonnikoog0,00
Schouwen-Duiveland1,30
's-Gravenhage (gemeente)0,81
's-Hertogenbosch1,18
Simpelveld1,69
Sint Anthonis0,48
Sint-Michielsgestel0,56
Sittard-Geleen1,24
Sliedrecht2,07
Sluis1,16
Smallingerland1,58
Soest0,80
Someren0,58
Son en Breugel0,36
Stadskanaal2,27
Staphorst0,73
Stede Broec0,96
Steenbergen0,98
Steenwijkerland1,38
Stein (L.)0,86
Stichtse Vecht0,68
S�dwest-Frysl�n1,26
Terneuzen1,48
Terschelling0,43
Texel0,92
Teylingen0,60
Tholen1,11
Tiel1,28
Tilburg1,20
Tubbergen0,98
Twenterand2,18
Tynaarlo0,71
Tytsjerksteradiel1,67
Uden1,22
Uitgeest0,80
Uithoorn0,41
Urk1,13
Utrecht (gemeente)0,61
Utrechtse Heuvelrug1,17
Vaals0,54
Valkenburg aan de Geul1,38
Valkenswaard1,09
Veendam1,82
Veenendaal0,97
Veere0,85
Veldhoven0,67
Velsen1,26
Venlo1,39
Venray1,15
Vijfheerenlanden0,87
Vlaardingen1,27
Vlieland0,00
Vlissingen1,40
Voerendaal0,62
Voorschoten0,64
Voorst1,18
Vught0,49
Waadhoeke1,34
Waalre0,68
Waalwijk0,67
Waddinxveen1,22
Wageningen0,70
Wassenaar0,47
Waterland0,48
Weert0,87
Weesp0,64
West Betuwe0,67
West Maas en Waal0,69
Westerkwartier0,66
Westerveld0,93
Westervoort1,57
Westerwolde1,13
Westland0,62
Weststellingwerf1,32
Westvoorne0,67
Wierden1,08
Wijchen0,88
Wijdemeren0,75
Wijk bij Duurstede0,81
Winterswijk1,12
Woensdrecht0,94
Woerden0,86
Wormerland0,58
Woudenberg1,05
Zaanstad0,86
Zaltbommel0,84
Zandvoort0,91
Zeewolde1,17
Zeist0,99
Zevenaar1,28
Zoetermeer1,07
Zoeterwoude0,30
Zuidplas1,34
Zundert0,48
Zutphen1,30
Zwartewaterland0,87
Zwijndrecht1,17
Zwolle1,24
1)De peildatum van het totale aantal jongeren is 1 januari 2021 en komt dus niet overeen met de peildatum van het aantal jongeren met jeugdbescherming (31 december 2021).

1) Met ingang van 2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Hierdoor ligt het aantal beëindigde trajecten in december 2020 hoger dan in de definitieve gegevens over 2019 en de voorlopige gegevens over 2021. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodewijziging en de gevolgen, zie https://www.cbs.nl/-/media/cbs/onze-diensten/methoden/onderzoek/pdf/toelichting-trendbreuk-jeugdzorgcijfers-2020-en-2021.pdf.
2) De jongere verblijft in deze gevallen elders. Of anders gezegd: de jongere slaapt formeel elders, niet zijnde thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
3) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.