CBS Jaarverslag 2021

Jaarrekening

De jaarrekening van het CBS over 2021 laat een resultaat zien van 4,3 miljoen euro positief.
De jaarrekening en de toelichting daarop zijn verderop in dit jaarverslag opgenomen. De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP en voorzien van een goedkeurende controleverklaring, die na de jaarrekening in dit jaarverslag is opgenomen. 

Downloads