Auteur: Eric Schulte-Nordholt, Martine de Mooij-Schep, Verena Dräbing, Ingeborg Deerenberg, Irene Kuin
Statistische gegevens per INSPIRE vierkant 2021

2. Codering vierkant

Een vierkant is een rechthoekig gebied met evenwijdige grenzen die op het geprojecteerde gebied boven-beneden en links-rechts gericht zijn. Het gebied wat wordt bedekt is daarom afhankelijk van de gehanteerde projectie op het platte vlak.

Volgens INSPIRE richtlijnen wordt het bereik van de x- en y-coördinaten van het onderliggende Europees gebied beschreven volgens de projectie ETRS98-extended / LAEA Europe (EPSG-code=3035).

Hoekpunten van de vierkanten hebben als coördinaat veelvouden van gehele kilometers.
De code van een vierkant van 1 kilometer bij 1 kilometer is opgebouwd volgens INSPIRE richtlijnen en bestaat uit een aantal onderdelen.
Bijvoorbeeld vierkantcode: NL_CRS3035RES1000mN3150000E3858000

NL_ = De internationale code van het land waarmee het vierkant overlapt en waarover het gegevens bevat.
CRS3035 = Coordinate Reference System, het gehanteerde coördinatenstelsel beschreven volgens de codering 3035 van de  European Petroleum Survey Group Geodetic Parameter Dataset (EPSG).
RES1000m = Grootte van het vierkant, in dit geval 1000 meter bij 1000 meter.
N3150000 = Y-coördinaat van het linksonder hoekpunt van het vierkant, in gehele meters.
E3858000 = X- coördinaat van het linksonder hoekpunt van het vierkant, in gehele meters.