Auteur: Eric Schulte-Nordholt, Martine de Mooij-Schep, Verena Dräbing, Ingeborg Deerenberg, Irene Kuin
Statistische gegevens per INSPIRE vierkant 2021

1. Statistische gegevens per INSPIRE vierkant

Het CBS publiceert statistische gegevens naar vierkante kilometers.

Het betreft een publicatie voor de Volkstelling 2021, en bevat gegevens over alle in Nederland ingezeten personen op 1 januari 2021. Het betreft gegevens over het aantal inwoners, geslacht, leeftijd, werkzame personen, geboorteland en verhuizingen (hoofdstuk 3).

De gebiedsindelingen betreffen vierkanten van 1 bij 1 kilometer volgens INSPIRE richtlijnen, de Europese indeling van vierkanten, gecoördineerd door Eurostat.

Per vierkant zijn statistische gegevens aan dit bestand gekoppeld. Met deze cijfers kunnen gelijke gebieden van Nederland onderling worden vergeleken. Omdat het gebied wat een vierkant bestrijkt niet zal wijzigen, zijn deze vierkanten bij uitstek geschikt om in de toekomst vergelijkingen in de tijd uit te voeren. Hiernaast sluit het aan bij het raster gelegd over alle lidstaten van de EU wat meer inzicht kan geven tussen landen en in grensgebieden.

Eurostat heeft voor het inwonersaantal data beschikbaar gesteld van alle landen binnen de EU. In 2024 zal Eurostat ook de gegevens van de andere variabelen in dit bestand ter beschikking stellen.