Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2022

1. Overheidssaldo na twee jaar weer positief in 2022

In 2022 overstegen de inkomsten van de overheid lichtelijk de uitgaven. Het overschot van de overheid kwam uit op 0,1 miljard euro. Sinds 2019 is dit het eerste jaar waarin een positief saldo is gerealiseerd. In 2021 was er nog sprake van een tekort van 20 miljard euro. De toename van het overheidssaldo wordt veroorzaakt door een snellere stijging van de inkomsten dan van de uitgaven. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) kwam het overheidssaldo in 2022 uit op 0,01 procent. 

1.1 Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis*
   Inkomsten (% bbp)Uitgaven (% bbp)
'091e kwartaal43,544,4
'092e kwartaal43,345,2
'093e kwartaal43,246,8
'094e kwartaal42,747,9
'101e kwartaal42,748,2
'102e kwartaal4348,7
'103e kwartaal42,648,5
'104e kwartaal42,848,2
'111e kwartaal43,147,8
'112e kwartaal42,847,5
'113e kwartaal43,247,3
'114e kwartaal42,747,1
'121e kwartaal42,747
'122e kwartaal4347
'123e kwartaal42,847,1
'124e kwartaal43,147
'131e kwartaal43,647,2
'132e kwartaal43,847,1
'133e kwartaal44,147
'134e kwartaal43,946,8
'141e kwartaal43,646,6
'142e kwartaal43,746,6
'143e kwartaal43,746,3
'144e kwartaal43,846,1
'151e kwartaal4446
'152e kwartaal43,645,6
'153e kwartaal43,245,2
'154e kwartaal42,944,8
'161e kwartaal42,844,5
'162e kwartaal43,344,3
'163e kwartaal43,844,2
'164e kwartaal43,843,6
'171e kwartaal44,143,2
'172e kwartaal43,842,8
'173e kwartaal43,742,5
'174e kwartaal43,842,5
'181e kwartaal4442,3
'182e kwartaal4442,1
'183e kwartaal44,142,1
'184e kwartaal43,842,3
'191e kwartaal4442,4
'192e kwartaal43,942,3
'193e kwartaal43,842,3
'194e kwartaal43,942,1
'201e kwartaal43,742,3
'202e kwartaal43,744,8
'203e kwartaal43,845,9
'204e kwartaal44,147,8
'211e kwartaal44,249,4
'212e kwartaal44,248
'213e kwartaal44,147,6
'214e kwartaal44,346,7
'221e kwartaal43,945,3
'222e kwartaal44,444,3
'223e kwartaal44,344
'224e kwartaal44,544,5

De inkomsten van de overheid zijn in 2022 met 39 miljard euro gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze stijging heeft voornamelijk betrekking op de ontvangen belastingen. De belastingen op inkomen zijn in het afgelopen jaar met 18 miljard euro gestegen, met name door de vennootschapsbelasting en de loonbelasting. Ook zijn de BTW inkomsten met 5 miljard euro gestegen. De aardgasbaten zijn in 2022 ruim 8 miljard euro hoger uitgevallen dan in 2021, met name ten gevolge van hogere gasprijzen. 

De uitgaven van de overheid zijn minder hard gestegen dan de inkomsten met een stijging van 19 miljard euro ten opzichte van 2021. Er is in het afgelopen jaar 6 miljard euro meer aan beloningen van werknemers uitgegeven dan in 2021. Ook de uitgaven met betrekking tot sociale uitkeringen zijn gestegen met meer dan 8 miljard euro. Daarnaast heeft de overheid 3 miljard euro uitgegeven aan energiecompensatie in november en december om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verlichten. De belastinguitgaven van de overheid zijn eveneens gestegen. Dit heeft betrekking op Energie Beheer Nederland (EBN), een publiek energiebedrijf, waarvan de belastinguitgaven met bijna 6 miljard euro zijn toegenomen vanwege verhoogde omzet en de solidariteitsbijdrage die in 2022 is geïntroduceerd. 

De  uitgaven aan subsidies zijn daarentegen gedaald met 14 miljard euro. In 2021 zijn meerdere subsidies verleend in verband met de COVID-19 pandemie welke in 2022 niet meer van toepassing waren. Onder andere de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor ondernemers (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn afgelopen. Er is voor deze regelingen respectievelijk 6 miljard euro en 7 miljard euro minder subsidie verleend in 2022.

1.2 Overheidsschuld (EMU)
Perioden  Overheidsschuld (EMU-schuld) (mld euro)
'081e kwartaal275,1
'082e kwartaal278,2
'083e kwartaal283,8
'084e kwartaal354
'091e kwartaal370,3
'092e kwartaal360,8
'093e kwartaal360,4
'094e kwartaal354,7
'101e kwartaal359,3
'102e kwartaal372,3
'103e kwartaal374,1
'104e kwartaal378,7
'111e kwartaal382,8
'112e kwartaal390,9
'113e kwartaal396,6
'114e kwartaal401,3
'121e kwartaal407
'122e kwartaal417
'123e kwartaal423
'124e kwartaal432,4
'131e kwartaal435,4
'132e kwartaal447,2
'133e kwartaal446,4
'134e kwartaal447
'141e kwartaal445,4
'142e kwartaal456
'143e kwartaal454,5
'144e kwartaal455,8
'151e kwartaal464,4
'152e kwartaal453,3
'153e kwartaal451,5
'154e kwartaal446,1
'161e kwartaal446,6
'162e kwartaal442,3
'163e kwartaal433,5
'164e kwartaal438,5
'171e kwartaal427,1
'172e kwartaal426,3
'173e kwartaal417,8
'174e kwartaal420,4
'181e kwartaal413
'182e kwartaal409,2
'183e kwartaal405,9
'184e kwartaal405,8
'191e kwartaal398,3
'192e kwartaal403,8
'193e kwartaal395,1
'194e kwartaal394,7
'201e kwartaal403,4
'202e kwartaal441,9
'203e kwartaal441,6
'204e kwartaal435,5
'211e kwartaal440
'212e kwartaal447,9
'213e kwartaal442,9
'214e kwartaal449
'221e kwartaal446,4
'222e kwartaal457,6
'223e kwartaal450,5
'224e kwartaal480,1

De overheidsschuld steeg gedurende 2022 met 31 miljard euro, naar een niveau van 480 miljard euro. De overheidsschuld steeg ondanks een overschot van ruim 0,1 miljard euro omdat het Rijk niet de gehele schulduitgifte heeft gebruikt om de uitgaven te financieren. In plaats daarvan heeft het Rijk de middelen uit die schulduitgifte omgezet in financiële activa, waaronder het aanhouden van additionele liquide middelen op haar bankrekening.   

Ondanks de stijging van de overheidsschuld in absolute zin daalde de overheidsschuldquote van 52,5 procent naar 51,0 procent. Dit doordat het bbp als noemer in de overheidsschuldquote harder steeg dan de waardestijging van de overheidsschuld als teller in de overheidsschuldquote. 

Kerncijfers Overheidsfinanciën
20212022202220222022
4e kwartaal1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal
InkomstenMiljard euro101,4102,310795,7113,7
UitgavenMiljard euro103,295,9103,8100,9118,1
SaldoMiljard euro-1,76,43,2-5,2-4,4
OverheidsschuldMiljard euro449446,4457,6450,5480,1
Saldo% bbp1)-2,4-1,40,10,30,0
Overheidsschuld% bbp1)52,550,951,049,151,0
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers
1) Op jaarbasis, gemeten als de som van vier kwartalen.