De energierekening juni 2023

3. De ontwikkeling van de prijs van energie

Dit hoofdstuk richt zich alleen op de prijzen en prijsontwikkelingen van de energierekening. Daarvoor worden de prijzen tussen juni 2022 en juni 2023 vergeleken. Om deze prijsontwikkeling te laten zien, is het noodzakelijk om de prijs te nemen bij een vast gemiddeld jaarverbruik (zie toelichting Het berekenen van prijs- en verbruikseffecten). De energieprijs die we voor de energierekening gebruiken bestaat namelijk uit vaste en variabele componenten. Alleen het variabele deel is afhankelijk van het verbruik. We nemen een gemiddeld jaarverbruik omdat het verbruik in de winter hoger ligt dan in de zomer en het niet logisch is om een gemiddeld verbruik van alleen juni te nemen. Ook betaalt de consument in juni hetzelfde voorschotbedrag als in januari, ook al ligt het gasverbruik in januari veel hoger dan in juni. En we houden het verbruik in de perioden die we vergelijken hetzelfde, zodat alleen de effecten van de prijs te zien zijn.

3.1 Prijs van de energierekening stijgt met 40 procent 

De grootste bijdrage aan de prijsstijging kwam door het verlagen van de vermindering  energiebelasting (+228 euro), gevolgd door het verhogen van de variabele energiebelasting van gas en elektriciteit (+193 euro) en de stijging van variabele leveringstarieven van gas en elektriciteit samen (+145 euro). Transporttarieven zijn iets meer dan 100 euro in prijs gestegen, en de toename van het vaste leveringskosten bleef beperkt. De toename als gevolg van prijsstijgingen bedroeg totaal hierdoor 670 euro (zie tabel 3.1.1). 

De energiebelastingtarieven zijn vanaf januari 2023 omhoog gegaan. Doordat de opslag duurzame energie (ODE) niet meer bestaat, en is opgenomen in de energiebelasting, kan het beste een vergelijking gemaakt worden door de twee maatregelen samen te nemen. In 2021 inde de overheid 0,15 euro per kWh elektriciteit, in 2022 0,081 euro op basis van het hoge btw-tarief, en in 2023 0,152 euro. Voor gas gold een (gecombineerd) tarief in 2021 van 0,524 euro per m3, in 2022 0,544 euro op basis van het hoge btw-tarief en in 2023 0,593 euro. 

De energiebelasting op elektriciteit is in 2023 zowel in relatieve als in absolute zin sterker verhoogd dan de tarieven van gas ten opzichte van 2022 (toen nog energiebelasting en ODE samen). De tijdelijke verlaging van het btw-tarief op energie van 21 procent naar 9 procent heeft geen invloed op deze vergelijking in de tabel. Het lage btw-tarief gold vanaf juli tot en met december 2022 en dus niet voor de maanden juni ’22 en juni ’23. De vermindering energiebelasting is verlaagd en heeft daarmee een prijsverhogend effect op de energierekening.

3.1.1 Verandering van de energierekening bij een gemiddelde jaarverbruik door prijseffecten1)
Juni 20232) (euro)Prijsverandering t.o.v. juni 20223) (euro)
Gas
Transportkosten (vast)21826
Leveringskosten (vast)741
Leveringskosten (variabel)83860
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) 4)66755
Totaal jaarbedrag gas1797142
Elektriciteit
Transportkosten (vast)34275
Leveringskosten (vast)741
Leveringskosten (variabel)41185
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) 4)294138
Totaal jaarbedrag elektriciteit1121 299
Energiebelasting algemeen
Belastingvermindering energiebelasting-597228
Totale energierekening2320670

1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.
2) De prijzen van juni 2022 zijn berekend met een gemiddeld jaarverbruik over 2023 van 1 125 m3 gas en 1 929 kWh elektriciteit (raming van het Planbureau voor de Leefomgeving).
3) De prijsverandering is berekend met het gemiddelde jaarverbruik over 2022 en 2023 (zie toelichting Het berekenen van prijs- en verbruikseffecten). 
4) Per 1 januari 2023 bestaat de Opslag Duurzame Energie (ODE) niet meer en is deze opgenomen in de energiebelasting.

3.2 Variabele leveringstarieven, variabel leveringstarief in juni onder het prijsplafond

Door de invoering van het prijsplafond op elektriciteit en gas, en de grote stijgingen van de variabele leveringstarieven in 2022 is het interessant deze tarieven nader te bestuderen. Door gebruik te maken van de nieuwe bronnen kan uitgerekend worden wat het gemiddelde variabele leveringstarief is. 

Er zijn door de invoering van het prijsplafond drie soorten leveringstarieven, voor zowel elektriciteit als gas: de contractprijs of leveringstarief exclusief prijsplafond; de plafondprijs, dat is de prijs die de overheid als maximum ingesteld heeft tot aan een maximumverbruik; en tot slot het leveringstarief inclusief prijsplafond. Dit laatste tarief geeft de prijs weer die consumenten gemiddeld genomen betalen voor energie door rekening te houden met de consumptie tot aan het maximum van het prijsplafond en de consumptie boven het maximum van het prijsplafond. Op het moment dat contractprijzen lager liggen dan het tarief van het prijsplafond betaalt een consument dit tarief, en niet die van het prijsplafond, ongeacht het verbruik. Dat tarief wordt dan ongecorrigeerd meegenomen in het variabele tarief inclusief prijsplafond. 

Voor de contracttarieven die boven het prijsplafond liggen is met behulp van verbruiksgegevens ingeschat voor welk gedeelte van het verbruik gemiddeld genomen het hogere tarief betaald moet worden en vervolgens is een gecombineerde prijs bepaald. Dit gecombineerde tarief ligt daarom iets boven de plafondprijs, want de contractprijs ligt voor deze gevallen boven het plafondtarief. Het variabele tarief inclusief prijsplafond zoals bijvoorbeeld weergegeven in tabel 3.2.1 wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de variabele tarieven onder het prijsplafond en de gecombineerde tarieven. We beschrijven de variabele leveringstarieven exclusief energiebelasting, maar inclusief btw. Grafieken 3.2.3 en 3.2.4 geven het tarief exclusief prijsplafond weer vanaf januari 2021, de andere twee tarieven vanaf januari 2023 toen het prijsplafond werd ingesteld. Tabellen 3.2.1 en 3.2.2 geven de verschillende tarieven vanaf januari 2023 weer.

3.2.1 Maandelijkse gemiddelde variabele elektriciteitstarieven per kWh 1)
Contracttarief, exclusief prijsplafondInclusief prijsplafondPrijsplafondtarief
euro/kWheuro/kWheuro/kWh
2023januari0,520,260,248
februari0,470,260,248
maart0,430,250,248
april0,300,230,248
mei0,250,220,248
juni0,230,210,248
1) Exclusief energiebelasting, inclusief btw

3.2.2 Maandelijkse gemiddelde variabele gastarieven per m3 1)
Contracttarief, exclusief prijsplafondInclusief prijsplafondPrijsplafondtarief
euro/m3euro/m3euro/m3
2023januari2,000,920,857
februari1,850,900,857
maart1,720,890,857
april1,180,810,857
mei0,950,760,857
juni0,890,750,857
1) Exclusief energiebelasting, inclusief btw

De invoering van het prijsplafond heeft geresulteerd in de daling van de prijzen vanaf januari 2023, aangezien de prijzen exclusief prijsplafond een stuk hoger lagen. De vanaf januari dalende prijzen exclusief prijsplafond hadden ook hun weerslag op de gemiddelde prijs inclusief prijsplafond, die ook daalde. De gemiddelde prijs exclusief prijsplafond van elektriciteit lag in juni onder de plafondprijs. Dat betekent overigens niet dat alle contractprijzen van elektriciteit in juni onder de plafondprijs lagen, er waren toen nog steeds huishoudens met een variabel leveringstarief boven de plafondprijs.

Dat de variabele leveringstarieven inclusief prijsplafond vanaf april onder het prijsplafond liggen, mag in eerste instantie verbazing wekken. Dit tariefsniveau kan verklaard worden door de impact van contractprijzen onder het prijsplafond die het gemiddelde verlagen tot onder de plafondprijs.

3.2.3 Maandelijkse gemiddelde variabele elektriciteitstarieven
JaarMaandPrijsplafond (euro/kWh)Contracttarief, exclusief prijsplafond (euro/kWh)Inclusief prijsplafond (euro/kWh)
2021januari0,066
2021februari0,066
2021maart0,066
2021april0,066
2021mei0,066
2021juni0,067
2021juli0,073
2021augustus0,075
2021september0,076
2021oktober0,077
2021november0,083
2021december0,089
2022januari0,126
2022februari0,138
2022maart0,141
2022april0,155
2022mei0,163
2022juni0,169
2022juli0,179
2022augustus0,188
2022september0,210
2022oktober0,259
2022november0,378
2022december0,403
2023januari0,2480,5150,262
2023februari0,2480,4740,256
2023maart0,2480,4310,249
2023april0,2480,2980,226
2023mei0,2480,2510,217
2023juni0,2480,2340,213

3.2.4 Maandelijkse gemiddelde variabele gastarieven
JaarMaandPrijsplafond (euro/m3)Contracttarief, exclusief prijsplafond (euro/m3)Inclusief prijsplafond (euro/m3)
2021januari0,278
2021februari0,276
2021maart0,275
2021april0,275
2021mei0,276
2021juni0,278
2021juli0,293
2021augustus0,296
2021september0,299
2021oktober0,306
2021november0,331
2021december0,356
2022januari0,504
2022februari0,549
2022maart0,570
2022april0,631
2022mei0,672
2022juni0,693
2022juli0,770
2022augustus0,798
2022september0,886
2022oktober1,089
2022november1,498
2022december1,516
2023januari0,8571,9960,924
2023februari0,8571,8470,904
2023maart0,8571,7210,888
2023april0,8571,1850,807
2023mei0,8570,9520,761
2023juni0,8570,8900,745