Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

7. Voorwaarden gebruik

De gebruiker van de Wijk- en Buurtkaart is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:

  1. Alle rechten op de Wijk- en Buurtkaart blijven te allen tijde berusten bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster;
  2. Bij de gegevensvermelding op basis van de Wijk- en Buurtkaart is bronvermelding verplicht;
  3. Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens met behulp van dit digitale bestand dient te worden vermeld:
    Kadaster / Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022;
  4. Het gebruik van geometrie van buurtgrenzen en buurtcijfers van het CBS als toevoeging aan het bestand burgerlijke gemeentegrenzen is zonder kosten;
  5. Bij publicatie van cijfers is bronvermelding verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan;

Copyright: (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2022