Auteur: Dominic Kok
Methodologische achtergronden van de arbeidsinkomensquote

Samenvatting

De arbeidsinkomensquote (aiq) is een macro-economische indicator die onder andere in discussies over loonsverhogingen wordt gebruikt. Toch is niet altijd duidelijk wat de aiq nu precies meet en hoe deze is opgebouwd. Het verloop van de aiq wordt sterk beïnvloed door methodologische keuzes, waarvan vooral het al dan niet opnemen van de delfstoffenwinning bepalend is. In dit artikel wordt ingegaan op de methodologische achtergronden van de aiq.

De aiq voor de marktsector is sinds 1995 trendmatig gedaald. Dit kwam voornamelijk doordat het exploitatieoverschot van de handel, bouw en vervoer en opslag in deze periode sterker steeg dan de inkomsten van werknemers en zelfstandigen.

Een kortere versie van dit artikel wordt gelijktijdig gepubliceerd in ESB: 'Aandeel arbeid gedaald door gestegen winsten in handel, bouw en vervoer’.