Auteur: Thijs Driessen, Fleur Gommans, Arthur Junior Provoost, Lois Verburg, Renske Verweij
Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Bijlage II Segmentgrenzen

Onderstaande tabel geeft per onderzoeksperiode aan wat de segmentgrens in euro’s is voor het risicogebied en het referentiegebied. De methode voor het bepalen van de segmentgrens is beschreven in paragraaf 3.4.

1. Segmentgrenzen
PeriodeRefentiegebied segmentgrensRisicogebied segmentgrens
in euro's in euro's
1995 Q1 t/m Q2 108 910 86 180
1995 Q3 t/m 1996 Q2 108 450 88 490
1996 Q3 t/m 1997 Q2 117 530 103 610
1997 Q3 t/m 1998 Q2 122 070 111 180
1998 Q3 t/m 1999 Q2 144 760 117 760
1999 Q3 t/m 2000 Q2 180 610 135 920
2000 Q3 t/m 2001 Q2 203 750 159 840
2001 Q3 t/m 2002 Q2 218 000 180 950
2002 Q3 t/m 2003 Q2 219 000 179 500
2003 Q3 t/m 2004 Q2 229 000 189 000
2004 Q3 t/m 2005 Q2 239 000 199 000
2005 Q3 t/m 2006 Q2 249 000 209 000
2006 Q3 t/m 2007 Q2 259 000 215 000
2007 Q3 t/m 2008 Q2 269 000 225 000
2008 Q3 t/m 2009 Q2 259 000 225 000
2009 Q3 t/m 2010 Q2 259 000 224 500
2010 Q3 t/m 2011 Q2 255 000 224 500
2011 Q3 t/m 2012 Q2 249 000 224 500
2012 Q3 t/m 2013 Q2 225 000 199 500
2013 Q3 t/m 2014 Q2 225 000 199 000
2014 Q3 t/m 2015 Q2 229 000 197 500
2015 Q3 t/m 2016 Q2 225 000 209 000
2016 Q3 t/m 2017 Q2 247 500 219 500
2017 Q3 t/m 2018 Q2 259 000 225 000
2018 Q3 t/m 2019 Q2 275 000 249 000
2019 Q3 t/m 2020 Q2 285 000 250 000
2020 Q3 t/m 2021 Q2 315 000 285 000
2021 Q3 t/m 2022 Q2 365 000 325 000
2022 Q3 t/m 2023 Q2 385 000 345 000