Auteur: Ellen Webbink, Leonore Biemans-Braggaar, Petra Molenaar-Cox, Ilona Veer
Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

Samenvatting

Nederlandse gemeenten hebben in 2021 in totaal bijna 647 miljoen euro uitgegeven aan bijzondere bijstand. Dat is bijna 83 miljoen euro meer dan in 2020 (toen was het 564 miljoen euro). Een deel van dit hogere bedrag is toe te schrijven aan verstrekkingen in het kader van de noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het bedrag is inclusief projectmatige verstrekkingen en betalingen in natura. Aan het cluster Financiële transacties (f) werd het grootste bedrag besteed: bijna 197 miljoen euro. 

Net als in eerdere jaren zijn in dit onderzoek de kosten voor beschermingsbewind en woninginrichting opgenomen als aparte posten. In 2021 hebben gemeenten 129,5 miljoen euro aan beschermingsbewind en ruim 35 miljoen euro aan woninginrichting uitgegeven.

Deze informatie is afkomstig uit een onderzoek waarin gemeenten is gevraagd naar hun uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021. Van de 352 gemeenten heeft 77 procent gerespondeerd.