Auteur: Ellen Webbink, Leonore Biemans-Braggaar, Petra Molenaar-Cox, Ilona Veer
Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

Erratum

Er is een fout gemaakt in de berekening van de kostensoort beschermingsbewind in 2021. Daarom zijn in dit rapport enkele cijfers aangepast ten opzichte van de eerder verschenen versie van 31 oktober 2022. De aanpassingen betreffen de cijfers over beschermingsbewind in tabel 3.3.3; paragraaf 3.4, en het totaalbedrag voor beschermingsbewind in de conclusie (paragraaf 4).