Auteur: Jeldrik Bakker, Francis van der Mooren, Harm Jan Boonstra
Watergebruik Thuis (WGT) 2021

7. Het toilet

7.1 Uitgevraagde kenmerken

Middels de vragenlijst watergebruik thuis zijn er enkele vragen opgenomen die gebruikt zijn om het watergebruik van het toilet te bepalen. Voor elk toilet in het huishouden (tot een maximum van 3 toiletten) is uitgevraagd hoe oud het toilet is en welk type stortbak aanwezig is. Dit laatste is alleen gedaan voor de toiletten van voor het jaar 2000. Gedachte is dat er minder variëteit zit in de stortbakken van na 2000 waardoor dit niet uitgevraagd hoeft te worden maar aangenomen kan worden dat het gaat om lage, al dan niet ingebouwde stortbakken met een beperkte capaciteit (6 liter per spoeling). Tevens is gevraagd hoe vaak het toilet volledig en gedeeltelijk is doorgespoeld, en in hoeverre het toiletgebruik op de meetdag meer, vergelijkbaar of minder dan gebruikelijk was.

7.2 Resultaten

Twee derde van de personen heeft een toilet van na 2000. Dat men een toilet heeft van voor dit bouwjaar komt iets vaker voor bij mensen van 65 jaar en ouder dan bij personen in de leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar. Bijna 78 procent van de personen heeft een wc met een spoelknop voor gedeeltelijk doorspoelen.

Gemiddeld wordt per persoon per dag 2,93 keer volledig doorgespoeld en 3,65 keer gedeeltelijk. De 65-plussers spoelen het vaakst door en vrouwen iets meer dan mannen.

7.2.1 Frequentie gebruik toilet per persoon, WGT 2021
Volledig doorspoelenGedeeltelijk doorspoelen
Totaal2,933,65
Geslacht
Man2,853,48
Vrouw3,013,81
Leeftijd
0 tot 15 jaar2,792,9
15 tot 25 jaar3,623,47
25 tot 45 jaar2,353,28
45 tot 65 jaar2,493,58
65 jaar en ouder3,964,92
Migratieachtergrond
Nederlands2,893,75
Westers3,173,39
Niet westers2,913,3
Hoogst behaald onderwijsniveau
Laag2,813,23
Middelbaar2,93,53
Hoog2,513,44
Burgerlijke staat
Gehuwd2,653,74
Gescheiden3,034,09
Verweduwd4,624,89
Nooit gehuwd geweest2,973,38
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep3,153,95
2e 20%-groep3,313,84
3e 20%-groep2,83,62
4e 20%-groep2,653,57
5e 20%-groep2,833,37
Stedelijkheid
Zeer sterk3,193,66
Sterk2,913,73
Matig2,753,87
Weinig2,83,52
Niet2,843,33
Type huishouden
Eenpersoons4,255,07
Paar zonder kinderen3,284,28
Paar met kinderen2,282,85
Eenouderhuishouden2,533,2
Huishoudgrootte
Eén persoon4,255,07
Twee personen3,224,23
Drie personen2,533,11
Vier personen2,232,77
Vijf personen of meer2,032,43

Bij het volledig doorspoelen gaat het gemiddeld om 6,7 liter per keer en bij het gedeeltelijk doorspoelen om 3,7 liter per keer. Het totale watergebruik voor het toilet is gemiddeld 30,2 liter per persoon per dag.

7.2.2 Watergebruik toilet in liters per dag per persoon, WGT 2021
P (%)F (aantal keer per dag)C (Liter per keer)Hoeveelheid (liter/dag)
Volledig1002,936,719,7
Gedeeltelijk783,653,710,5