Auteur: Jeldrik Bakker, Francis van der Mooren, Harm Jan Boonstra
Watergebruik Thuis (WGT) 2021

6. De douche

6.1 Uitgevraagde kenmerken

Voor elke badkamer in het huishouden (tot een maximum van 3 badkamers) is ook gevraagd naar het gebruik van de douche. Om het gebruik van de douchte te schatten, is gevraagd hoe vaak is gedoucht op de meetdag, hoe lang elke douchebeurt heeft geduurd, welk type douche(kop) gebruikt is en of de meting goed gelukt is. Voor de duur van de douchebeurt kon men gebruik maken van het meegestuurde doucheklokje en de turflijsten.

6.2 Resultaten

Voor de douche worden drie typen douchekoppen er uit gelicht, namelijk de gewone douchekop, de waterbesparende douchekop en de regendouche.

Ongeveer de helft (49 procent) van de personen beschikt over een gewone douchekop. Met name personen met een niet-westerse migratieachtergrond, personen die in (zeer) sterk stedelijke gebieden wonen, personen met een laag inkomen en de degenen in een eenpersoonshuishoudens hebben relatief vaak een gewone douchekop. Hierbij is er veelal sprake van overlap. Zo wonen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaak in (zeer) sterk stedelijke gebieden. Bovendien zijn dit groepen die relatief vaak een huurwoning hebben en geen koopwoning.

Bijna 39 procent van de personen heeft een waterbesparende douchekop en 24 procent een regendouche. Voor beide typen douches geldt dat de aanwezigheid ervan toeneemt naarmate het gestandaardiseerde huishoudensinkomen hoger is.

De frequentie van het douchen met de gewone douchekop is 0,73 per dag, die voor de waterbesparende douchekop 0,82 per dag en voor de regendouche 0,64. Mannen maken iets vaker gebruik van de douche dan vrouwen, en datzelfde geldt voor de 15- tot 25-jarigen ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen.

6.2.1 Presentatiegraad en frequentie naar type douche, WGT 2021
P (%)F (aantal keer per dag)
GewoonBesparendRegenGewoonBesparendRegen
Totaal4939240,730,750,60
Geslacht
Man4840230,820,780,80
Vrouw5039240,640,720,41
Leeftijd
0 tot 15 jaar5039300,680,660,42
15 tot 25 jaar5339231,091,190,82
25 tot 45 jaar5333260,700,680,63
45 tot 65 jaar4146230,620,660,58
65 jaar en ouder5138190,740,770,59
Migratieachtergrond
Nederlands4542250,690,720,60
Westers5233250,790,810,65
Niet westers6528180,890,850,58
Hoogst behaald onderwijsniveau
Laag5137250,750,800,59
Middelbaar4641240,770,730,63
Hoog4842270,570,650,52
Burgerlijke staat
Gehuwd4343270,570,600,52
Gescheiden5040160,710,800,75
Verweduwd5833140,790,940,44
Nooit gehuwd geweest5237240,850,840,65
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep6627140,930,870,67
2e 20%-groep4940160,750,730,65
3e 20%-groep4443230,690,750,56
4e 20%-groep4543280,680,700,53
5e 20%-groep4442330,630,700,60
Stedelijkheid
Zeer sterk5833180,870,790,72
Sterk5042200,710,770,55
Matig4841250,680,810,51
Weinig4440310,660,650,57
Niet4044300,660,680,63
Type huishouden
Eenpersoons6130141,161,100,96
Paar zonder kinderen4641230,770,750,61
Paar met kinderen4542310,540,640,48
Eenouderhuishouden5537130,700,620,56
Huishoudgrootte
Eén persoon6130141,161,100,96
Twee personen4740220,780,760,64
Drie personen4540240,580,700,48
Vier personen4543320,560,580,44
Vijf personen of meer4945280,500,570,44

De gemiddelde doucheduur is 7,7 minuten en het gemiddelde aantal liter water per persoon per dag voor het douchen komt uit op 46,2. Afhankelijk van het type douche verschilt het watergebruik tussen de 44,6 en 79,6 liter per douchebeurt.

6.2.2 Watergebruik in liters per dag per persoon, WGT 2021
P (%)F (aantal keer per dag)Duur (in min)C (l per minuut)C (l per keer)Hoeveelheid (liter/dag)
Douche totaal990,827,47,756,946,2
Gewoon490,737,87,860,721,6
Waterbesparend390,757,16,344,613,1
Regendouche240,607,010,372,510,4
Massagedouche20,305,913,679,60,5
Combinatie120,068,68,774,80,5
Anders00,446,210,363,20,1