Veiligheid van websites van bedrijven 2020

4. Conclusies

4 Conclusies

In dit onderzoek is in samenwerking met Internet.nl een analyse gemaakt van de veiligheid van websites van Nederlands bedrijven. Hiertoe is voor zo’n 12 duizend bedrijven een scan van de website van het bedrijf gemaakt met de website Internet.nl. Doordat de 12 duizend bedrijven voorkomen in een representatieve steekproef kunnen uitspraken gedaan worden over de veiligheid van websites van Nederlands bedrijven in het algemeen. Internet.nl kent per domeinnaam een eindscore tussen de 0 en 100 procent toe. Dat wordt gedaan aan de hand van testen die onder te verdelen zijn in vier verschillende categorieën: HTTPS, IPv6, DNSSec en beveiligingsopties. Geconcludeerd kan worden dat:

  • de gemiddelde eindscore van bedrijven in Nederland per bedrijfsgrootte en bedrijfstak vrij constant is en ligt rond de 60 procent;
  • kleine bedrijven beter scoren op de categorieën IPv6 en DNSSEC, grote bedrijven beter scoren op de categorieën HTTPS en beveiligingsopties;
  • de verdeling van de eindscores voor alle bedrijven laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn tussen domeinnamen onderling; en
  • de verdeling van eindscores 4 pieken vertoont die gerelateerd zijn aan het aantal categorieën waarvoor een bedrijf geslaagd is.