Veiligheid van websites van bedrijven 2020

Een statistische analyse van Internet.nl scores

Over deze publicatie

In 2020 is het CBS in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Forum Standaardisatie een onderzoek begonnen naar het gebruik van internetstandaarden bij websites van bedrijven in Nederland. In dit onderzoek heeft het CBS gebruik gemaakt van de Website Internet.nl van Platform Internetstandaarden. De uitslagen van de verschillende testonderdelen worden per bedrijfsgrootteklasse en bedrijfstak gepresenteerd.