Veiligheid van websites van bedrijven 2020

Bibliografie

CBS (2020a). ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020.

CBS (2020b). Cybersecuritymonitor 2020.

CBS (2021). Python code internet.nl scan tool.

Platform Internetstandaarden (2021). Internet.nl.